ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย (มานิตย์ จุมปา)

หนังสือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายนี้เป็นการอธิบายถึงหลักการพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญ ซึ่งหลักการนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้กับกฎหมายทุกฉบับ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจกฎหมายที่จะศึกษาไว้เพื่อจะได้ป้องกันไม่ทำอะไรผิดกฎหมาย และถ้าทำอะไรผิดกฎหมายก็สามารถเยียวยาแก้ไขได้ในเบื้องต้น เหมือนเช่นที่เราท่านทั้งหลายเรียนวิชาสุขศึกษา
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
นักเขียน มานิตย์ จุมปา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหน้า 321
เนื้อในพิมพ์ ขาวดำ
กว้าง 192
สูง 261
ปีที่ออก 2565
เขียนบทวิจารณ์ของคุณเอง
คุณกำลังวิจารณ์:ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย (มานิตย์ จุมปา)
คะแนนของคุณ
Back to Top