การจัดส่งในประเทศ (กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)

  1. จัดส่งแบบลงทะเบียนทางไปรษณีย์ โดยมีอัตราเริ่มต้นที่ 50 บาท เล่มถัดไป +10 บาท
  2. จัดส่งโดยแมสเซนเจอร์ บริการในเขตกรุงเทพ (คิดตามระยะทาง) กรุณาแจ้งที่โทร. 0-2622-3510
  3. ดำเนินการจัดส่งภายในวันถัดไป (ในวันทำการ) หลังจากได้รับแจ้งการชำระเงิน (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การจัดส่งสินค้าปลายทางต่างประเทศ

จัดส่งหนังสือโดยไปรษณีย์ไทย คิดอัตราค่าจัดส่งตามน้ำหนักและประเทศปลายทาง อัตราค่าขนส่งระหว่างประเทศคิดตามน้ำหนักจริงของสินค้าที่บรรจุเรียบร้อยแล้ว โดยคิดตามโซนของแต่ละประเทศที่ลูกค้าแจ้งที่อยู่ปลายทางในการจัดส่ง ทางบริษัทฯ จะแจ้งราคาสุทธิให้ลูกค้าทราบทาง E-mail / โทรศัพท์ ตามที่ลูกค้าระบุไว้ในใบสั่งซื้อ
Back to Top