คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน (วรเจตน์ ภาคีรัตน์)

หนังสือ "คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน ฉบับแก้ไข" เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาวิชานิติศาษสตร์ และสาธารณะชนที่สนใจในวิชาการทางด้านกฎหมายมหาชน และหวังว่าสักวันหนึ่งหลักกฎหมายมหาชนที่ถูกต้อง เปี่ยมด้วยเหตุผลและความเป็นธรรมจะได้มีที่ยืนที่มั่นคงและเจริญงอกงามในสังคมไทย
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
นักเขียน วรเจตน์ ภาคีรัตน์
สำนักพิมพ์ อ่านกฎหมาย
จำนวนหน้า 516
เนื้อในพิมพ์ ขาวดำ
กว้าง 166
สูง 241
ปีที่ออก 2557
เขียนบทวิจารณ์ของคุณเอง
คุณกำลังวิจารณ์:คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน (วรเจตน์ ภาคีรัตน์)
คะแนนของคุณ
Back to Top