ตลก รัฐธรรมนูญ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปูนเทพ ศิรินุพงศ์)

หนังสือ ตลก รัฐธรรมนูญ รวมบทความคัดสรรของปูนเทพ ศิรินุพงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหนึ่งในคณะนิติราษฎร์ เนื้อหาประกอบด้วย 6 ส่วน คือ บทวิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและข้อถกเถียงทางรัฐธรรมนูญในช่วงก่อนรัฐประหาร 22 พ.ค. 57, ทฤษฎีรัฐธรรมนูญในบริบทความสับสนหลังรัฐประหาร 22 พ.ค. 57, บทวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 58, บางข้อพิจารณาเชิงนิติปรัชญาและตุลาการศึกษาในสถานการณ์รัฐประหาร, ข้อพิจารณาว่าด้วยอำนาจและสถานะของกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย และมายาคติเกี่ยวกับสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ฉบับพิมพ์ปี 2559 เปลี่ยนปกโดยใช้แจ๊คเก็ตหุ้มในปี 2565 "ปูนเทพมีความรู้ความสามารถในทางนิติศาสตร์ จับประเด็นได้ดีเยี่ยม ค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้ง เขียนหนังสือได้สละสลวย อภิปรายแสดงเหตุผลโต้แย้งได้อย่างแหลมคม ก่อนแสดงความเห็นในเรื่องใด เขาจะทำการบ้านตระเตรียมข้อมูลมาอย่างดี ที่สำคัญเขามีความคิดทางการเมืองสนับสนุนนิติรัฐ-ประชาธิปไตย" -ปิยบุตร แสงกนกกุล
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
นักเขียน ปูนเทพ ศิรินุพงศ์
สำนักพิมพ์ Shine Publishing House
จำนวนหน้า 324
เนื้อในพิมพ์ ขาวดำ
กว้าง 153
สูง 226
ปีที่ออก 2564
เขียนบทวิจารณ์ของคุณเอง
คุณกำลังวิจารณ์:ตลก รัฐธรรมนูญ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปูนเทพ ศิรินุพงศ์)
คะแนนของคุณ
Back to Top