ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ : An Economic History of the Philippines

ประวัติศาสตร์ของกิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจในฟิลิปปินส์เป็นผลของการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสถาบันที่บันทึกแหล่งข้อมูลในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงการช่วยให้เข้าใจถึงเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ โดยการบรรยายและวิเคราะห์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานภาคต่างๆ และลักษณะพิเศษพื้นฐานที่ก่อร่างขึ้นในระหว่างเวลาที่ผ่านมา การวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยใช้แนวทางประวัติศาสตร์นี้ทำให้ครอบคลุมทั้งการเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง
เขียนบทวิจารณ์ของคุณเอง
คุณกำลังวิจารณ์:ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ : An Economic History of the Philippines
คะแนนของคุณ
Back to Top