ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์

ข่าวสารจากร้าน

รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน รับการรวมตัวสู่ประชาคมอาเซียนกับหนังสือความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2510 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย กัมพูชา สิงคโปร์ เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ และบรูไน ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม 2546 ประกาศจัดตั้ง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งในกฎบัตรอาเซียนที่ประเทศสมาชิกลงนามร่วมกันเมื่อปี 2550 ประกาศจัดตั้งประชาคมภายในปี 2558 นี้

อ่านต่อ...

ขอแนะนำ “หนังสืออ่านนอกเวลา" และ “หนังสือรางวัล” ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

มีจำหน่ายที่ร้านริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โทร. 0-2622-3510-11 สำนักพิมพ์ในเครือ บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด โทร.0-2281-6110 ต่อ 106, 107 และ http://www.rimkhobfabooks.com/book-division/-414

หมายเหตุ : หนังสือบางเล่มหมดไปแล้ว ทางสำนักพิมพ์กำลังพิจารณาดำเนินการจัดพิมพ์

อ่านต่อ...

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2558

ร้านหนังสือริมขอบฟ้าขอร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ด้วยการคัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ์และหนังสือที่เกี่ยวกับพระองค์สู่นักอ่าน  ณ มุมหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ

และโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนที่ร้านหนังสือริมขอบฟ้า “สับราคา “ลด” รับลมร้อน” พบหนังสือในเครือวิริยะธุรกิจ เช่น สำนักพิมพ์สารคดี สำนักพิมพ์ เมืองโบราณ “นายรอบรู้” นักเดินทาง ฯลฯ ในราคาลดกว่า 50 % ตั้งแต่ 1-30 เมษายน 2558 ที่ร้านหนังสือริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และเว็บไซต์ริมขอบฟ้า

อ่านต่อ...

หนังสือใหม่

ร้านริมขอบฟ้า
สำนักพิมพ์สารคดี
นิตยสาร สารคดี
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
วารสารเมืองโบราณ
นายรอบรู้