ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์

ข่าวสารจากร้าน

หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน

รายชื่อหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน (พ.ศ. 2408-2519) เป็นงานวิจัยของ วิทยากร เชียงกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับคณะวิจัยอีก 10 ท่าน ชื่อ "โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกและแนะนำหนังสือดีในรอบศตวรรษ" ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2541

อ่านต่อ...

ขอแนะนำ “หนังสืออ่านนอกเวลา" และ “หนังสือรางวัล” ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

มีจำหน่ายที่ร้านริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โทร. 0-2622-3510-11 สำนักพิมพ์ในเครือ บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด โทร.0-2281-6110 ต่อ 106, 107 และ http://www.rimkhobfabooks.com/book-division/-414

หมายเหตุ : หนังสือบางเล่มหมดไปแล้ว ทางสำนักพิมพ์กำลังพิจารณาดำเนินการจัดพิมพ์

อ่านต่อ...

จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้่หรืออาเซียน (The Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๐ ประกอบด้วยประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย กัมพูชา สิงคโปร์ เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ ประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งในกฎบัตรอาเซียนที่ประเทศสมาชิกลงนามร่วมกันเมื่อปี ๒๕๕๐ ประกาศจัดตั้งประชาคมภายในปี ๒๕๕๘ นี้

อ่านต่อ...

หนังสือใหม่

ร้านริมขอบฟ้า
สำนักพิมพ์สารคดี
นิตยสาร สารคดี
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
วารสารเมืองโบราณ
นายรอบรู้