ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือแนะนำ

หลากหลายเรื่องราว หลากหลายความคิด บอกเล่าผ่านตัวหนังสือ แล้วเริ่มออกเดินทางเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
 1. ประวัติศาสตร์โลกฉบับประชาชน : จากยุคหินถึงสหัสวรรษใหม่

  ประวัติศาสตร์โลกฉบับประชาชน : จากยุคหินถึงสหัสวรรษใหม่

  ผู้แต่ง : คริส ฮาร์มัน
  ประวัติศาสตร์คือลำดับเหตุการณ์อันเป็นที่มาของวิถีชีวิตเราในปัจจุบัน มันคือเรื่องราวที่บอกให้รู้ว่าเรากลายเป็นตัวตนทุกวันนี้ได้อย่างไร ความเข้าใจประวัติศาสตร์จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขให้รู้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงโลกได้อีกหรือไม่และอย่างไร 'ผู้กุมอดีต กุมอนาคต' เป็นหนึ่งในบรรดาคำขวัญของเหล่าผู้เผด็จการเบ็ดเสร็จที่ครองอำนาจรัฐในนวนิยายเรื่อง 1984 ของจอร์จ ออร์เวลล์ และเป็นคำขวัญซึ่งผู้ที่อาศัยในปราสาทราชวังและกินเลี้ยงอย่างฟุ่มเฟือยในบทกวี 'คำถาม' ของเบรชต์ยึดถือเคร่งครัดเสมอมา
  695 บาท

  สินค้าหมด

 2. ประวัติศาสตร์สิงคโปร์

  ประวัติศาสตร์สิงคโปร์

  ผู้แต่ง : Ernest C.T. Chew Edwin Lee
  เนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นภาคประวัติศาสตร์ จากประวัติศาสตร์ยุคเริ่มแรกของดินแดนที่เป็นเกาะแห่งนี้ ผ่านยุคสมัยการปกครองของอังกฤษ ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงการได้เป็นประเทศเอกราชในปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) ส่วนที่สองเป็นการศึกษาในประเด็นหัวข้อด้านการเมืองและสังคม โดยเน้นมาที่ประเด็นด้านสังคม ให้เห็นชีวิตหลากด้านของสิงคโปร์ที่ยากจะหาอ่านจากงานชิ้นอื่นๆ
  600 บาท

 3. ติมอร์ตะวันออก : เส้นทางสู่เอกราช (EAST TIMOR : THE PRICE OF FREEDOM)

  ติมอร์ตะวันออก : เส้นทางสู่เอกราช (EAST TIMOR : THE PRICE OF FREEDOM)

  ผู้แต่ง : จอห์น จี. เทเลอร์
  การนำเสนอประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของติมอร์ตะวันออก ไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อการเข้าใจเหตุการณ์ซึ่งถูกปิดบังไว้นานนับปี แต่ยังชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องอิสรภาพที่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งพลังสนับสนุนจากสังคมภาคประชาชนและเครือข่ายนานาชาติ เป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศที่มีประชากรน้อยกว่าหนึ่งล้านคน ขาดแคลนทั้งทรัพยากรและการให้ความช่วยเหลือภายนอกจากรัฐบาลของประเทศต่างๆ สามารถเอาชนะกองทัพซึ่งมีแสนยานุภาพในภูมิภาคนั้นได้
  600 บาท

 4. การปฏิรูปเมืองสยาม

  การปฏิรูปเมืองสยาม

  ผู้แต่ง : พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ (เรียบเรียง)
  เรียบเรียงข้อมูลชั้นต้นที่เป็นพระราชหัตถเลขา พระราชนิพนธ์ จดหมายเหตุรายวัน และพระราชดำรัสต่างๆ และข้อมูลชั้นรองที่มีการเรียบเรียง อันมีความแตกต่างกันแล้วแต่จะให้ความสำคัญด้านใดโดยเฉพาะ การปฏิรูปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากจะต้องพัฒนาในทุกด้านเพื่อให้มีความเจริญทัดเทียมกับประเทศอื่นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว พระองค์ยังต้องประคับประคองสังคมให้รับรู้และเตรียมพร้อมต่อการรุกเข้ามาทุกรูปแบบของประเทศมหาอำนาจที่กำลังขยายตัวและมีอิทธิพลในแถบนี้
  699 บาท

  สินค้าหมด

 5. ประวัติศาสตร์ประพาสต้น ของพระพุทธเจ้าหลวง (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ประวัติศาสตร์ประพาสต้น ของพระพุทธเจ้าหลวง (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ผู้แต่ง : ประยุทธ สิทธิพันธ์
  การเสด็จประพาสต้นของพระองค์นั้น เป็นคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติอย่างหาที่เปรียบมิได้ เพราะหลายครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินอย่างสามัญชน ทรงสมาคมกับราษฎรอย่างสามัญชนเช่นกัน ทำให้พระองค์ทรงทราบทุกข์สุขและความเป็นไปของราษฎรอย่างละเอียดด้วยพระองค์เอง ทรงเห็นการทำงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ออกไปทำงานต่างพระเนตรพระกรรณว่าทำงานสมกับที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยหรือไม่ และทุกที่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นตามมา กล่าวได้ว่าไม่มีพระมหากษัตรย์พระองค์ใดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่พระเจ้าแผ่นดิน เจ้านาย และประชาราษฎรมีความสมานฉันท์ล้ำลึกเท่ารัชสมัยของพระองค์
  620 บาท

 6. จดหมายเหตุ เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ.116

  จดหมายเหตุ เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ.116

  ผู้แต่ง : เส็ง วิริยศิริ
  การเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระที่นั่งมหาจักรีเป็นราชพาหนะรวม 13 ประเทศ และผลจากการประพาสยุโรปในปี 2440 นั้น ทำให้ทรงประสบความสำเร็จในด้านการทูตอย่างงดงาม มีพระราชไมตรีที่แน่นแฟ้นกับประเทศในยุโรปอย่างดียิ่ง ทำให้นานาอารยประเทศรับรองฐานะของประเทศไทยเทียบเท่ากับนานาอารยประเทศ มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมโลก และนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยสามารถดำรงเอกราชไว้ได้ตราบเท่าทุกวันนี้
  700 บาท

 7. พระราชประวัติ ๔๒ ปีแห่งการครองราชย์ สมเด็จพระปิยมหาราช (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  พระราชประวัติ ๔๒ ปีแห่งการครองราชย์ สมเด็จพระปิยมหาราช (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ผู้แต่ง : ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
  ในระยะเวลา 42 ปี ที่ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ทรงครองราชสมบัตินั้น พระองค์ได้ทรงฟันฝ่าอุปสรรค์นานัปการ เพื่อนำสยามรัฐนาวาฝ่าคลื่นฝืนลมไปสู่ฝั่งแห่งความเจริญวัฒนาอย่างอารยประเทศทั้งหลาย ความเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญชั่วระยะเวลา 42 ปีในรัชกาลของพระองค์นั้น ยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงใน 500 ปีในพระราชพงศาวดารที่ล่วงมา เป็นความเปลี่ยนแปลงที่อยู่บนรากฐานของความมั่นคงสถาพร ที่พระองค์ได้ทรงวางรากฐานไว้ให้แก่ประเทศไทยในทุกๆ ด้าน ทุกสาขา
  650 บาท

 8. จิตรกรรมพระราชประวัติ รัชกาลที่ ๕

  จิตรกรรมพระราชประวัติ รัชกาลที่ ๕

  ผู้แต่ง : เอนก นาวิกมูล
  รวมภาพจิตรกรรมไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลากหลายเรื่องราวด้วยกันไม่ว่าจะเป็น พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตร พร้อมภาพประกอบกว่า 300 รูป เเละภาพจิตรกรรมฝาผนังพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 ช่วงต้นรัชกาล (เขียนปลายรัชกาลราวหลัง พ.ศ.2442) นำมาเสนอเพื่อให้ศึกษาเปรียบเทียบถึงความคิดและการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงไปในงานจิตรกรรมไทยประเพณี ถ่ายทอดด้วยภาพสี่สีสวยงาม ทั้งยังได้บรรยายภาพแต่ละภาพด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ชวนติดตามตลอดทั้งเล่ม
  650 บาท

 9. ประวัติศาสตร์กัมพูชา : A History of Cambodia

  ประวัติศาสตร์กัมพูชา : A History of Cambodia

  ผู้แต่ง : เดวิด แชนด์เลอร์
  “ประวัติศาสตร์กัมพูชา” ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่และปรับปรุงให้ทันกับเหตุการณ์นี้ เนื้อความในฉบับพิมพ์ครั้งแรกจบลงในปี ค.ศ.1953 เมื่อกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส ฉบับพิมพ์ครั้งที่สองได้ขยายความมาจนถึงการเจรจาสันติภาพใน ค.ศ.1990 ในงานชิ้นใหม่นี้ ดร.แชนด์เลอร์ ได้เน้นงานในตำแหน่งซึ่งไม่มั่นคงแต่ส่งอิทธิพลของเจ้านโรดม สีหนุ ยุคแห่งการนองเลือดของเขมรแดงภายใต้พอลพต และช่วงเวลาที่ค่อนข้างสงบภายหลังการบุกของเวียดนามใน ค.ศ.1979 งานชิ้นใหม่นี้กระชับแต่ก็ครอบคลุมกว้างขวาง และจะให้ความกระจ่างแก่ผู้เชี่ยวชาญและท่านผู้อ่านทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการเมืองปัจจุบันของประเทศหนึ่ง
  700 บาท

 10. ลาวใกล้บ้าน

  ลาวใกล้บ้าน

  ผู้แต่ง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  พระราชนิพนธ์จากบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2537 ในการนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรหอสมุดแห่งชาติ เสด็จโรงเรียนวัฒนธรรม หลัก 67 ทอดพระเนตรโครงการศูนย์พัฒนาและบริการเกษตร หลัก 22 เสด็จแขวงไซยบุรี นมัสการพระธาตุหลักเมืองและเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังหมู่บ้านพัฒนาน้ำเกิ้ง
  600 บาท

  สินค้าหมด

SCRIPT
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
[TR]