ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือแนะนำ

หลากหลายเรื่องราว หลากหลายความคิด บอกเล่าผ่านตัวหนังสือ แล้วเริ่มออกเดินทางเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. เด็กแนว

  เด็กแนว

  ผู้แต่ง : อาร์ม ตั้งนิรันดร
  ตัวอย่างดีๆ ของวัยรุ่นไทยเจ็ดคนที่เยาวชนไทยควรเลียนแบบ เช่น แบงค์ งามอรุณโชติ กับชีวิตที่เลือกแล้ว, จารุพล สถิรพงษะสุทธิ กับสิ่งประดิษฐ์รางวัลโลก "คลื่นการเดินของกิ้งกือ", คมความคิดของ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ฯลฯ หนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  190 บาท

 2. ขนมแม่เอ๊ย (ฉบับปรับปรุง)

  ขนมแม่เอ๊ย (ฉบับปรับปรุง)

  ผู้แต่ง : ส. พลายน้อย
  ประวัติความเป็นมาและประเพณีที่เกี่ยวข้องของขนมไทยที่สมบูรณ์ที่สุด เช่น ขนมกระทะ ขนมกวน ขนมสารท *หนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  150 บาท

  สินค้าหมด

 3. ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-หมาไทย

  ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-หมาไทย

  ผู้แต่ง : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
  สนุกกับคำถามนำความรู้ เปิดโลกของหมาไทยหลังอาน หมาไทยบางแก้ว หมาไทยพื้นบ้าน บูรณาการความรู้ หลากหลายทั้งประวัติความเป็นมา ชีววิทยาของหมา ตำนาน ความเชื่อเกี่ยวกับหมา ภาษิต คำพังเพย พร้อมกิจกรรม เกม แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ท้ายเล่ม (รางวัลชมเชย รักลูกอวอร์ด สำหรับเด็กวัย 7-9 ขวบ)
  150 บาท

 4. ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-ไก่ไทย

  ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-ไก่ไทย

  ผู้แต่ง : ชนันสิริ มากสัมพันธ์
  สนุกกับคำถามนำความรู้ เปิดโลกของไก่แจ้ ไก่อู ไก่ชน ไก่พื้นบ้านของไทย บูรณาการความรู้ หลากหลายทั้งประวัติความเป็นมา ชีววิทยา ตำนาน ความเชื่อเกี่ยวกับไก่ไทย ภาษิต คำพังเพย พร้อมกิจกรรม เกม แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ท้ายเล่ม
  150 บาท

 5. ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-ช้างไทย

  ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-ช้างไทย

  ผู้แต่ง : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
  สนุกกับคำถามนำความรู้ เปิดโลกของช้างไทย บูรณาการความรู้ หลากหลายทั้งประวัติความเป็นมา ชีววิทยาของ ตำนาน ความเชื่อเกี่ยวกับช้างไทย ภาษิต คำพังเพย พร้อมกิจกรรม เกม แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ท้ายเล่ม (รางวัลดีเด่น รักลูกอวอร์ด สำหรับเด็กวัย 10-12 ปี)
  150 บาท

 6. ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-แมวไทย

  ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-แมวไทย

  ผู้แต่ง : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
  สนุกกับคำถามนำความรู้ เปิดโลกของแมววิเชียรมาศ แมวสีสวาด แมวศุภลักษณ์ บูรณาการความรู้ หลากหลายทั้งประวัติความเป็นมา ชีววิทยา ตำนาน ความเชื่อเกี่ยวกับภาษิต คำพังเพย พร้อมกิจกรรม เกม แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ท้ายเล่ม
  150 บาท

 7. ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-ข้าวไทย

  ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-ข้าวไทย

  ผู้แต่ง : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
  สนุกกับคำถามนำความรู้เกี่ยวกับข้าวไทยในทุกๆ ด้าน เช่น คนไทยกินข้าวครั้งแรกเมื่อไหร่ พันธุ์ข้าวแบ่งเป็นกี่ประเภท ลักษณะและการเติบโตของต้นข้าว วิธีการปลูกข้าวและการเก็บเกี่ยวข้าว ความสำคัญของข้าวในประเพณีและพิธีกรรมของไทย สำนวน ภาษิต และเกมทดสอบความรู้ท้ายเล่ม (รางวัลดีเด่น รักลูกอวอร์ด สำหรับเด็กวัย 10-12 ปี)
  150 บาท

 8. ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-กล้วยไทย

  ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-กล้วยไทย

  ผู้แต่ง : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
  สนุกกับคำถามนำความรู้เกี่ยวกับกล้วยไทยในทุกๆ ด้าน เช่น ลักษณะต้น ผล ใบ รู้จักกล้วยพันธุ์ต่างๆ คุณค่าของกล้วยจากใบจรดราก ทั้งทางด้านโภชนาการ และในประเพณี พิธีกรรมของไทย สำนวน ภาษิต เหมาะสำหรับอ่านเสริมความรู้สำหรับเยาวชน (รางวัลดีเด่น รักลูกอวอร์ด สำหรับเด็กวัย 10-12 ปี)
  150 บาท

 9. ชุด "อาเซียน" ในมิติประวัติศาสตร์ ฟิลิปปินส์ ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้

  ชุด "อาเซียน" ในมิติประวัติศาสตร์ ฟิลิปปินส์ ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้

  ผู้แต่ง : ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
  หนังสือเล่มใหม่ในชุด "อาเซียน" ในมิติประวัติศาสตร์ รู้จักเรื่องราวของฟิลิปปินส์ตั้งแต่ยุคอาณานิคมจนถึงปัจจุบัน ที่ช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องราวของประเทศร่วมประชาคมอาเซียนที่ตั้งอยู่ในทะเลจีนใต้แห่งนี้
  160 บาท

 10. แนะนำประเทศติมอร์เลสเต

  แนะนำประเทศติมอร์เลสเต

  ผู้แต่ง : ดร.พรชัย สุจิตต์
  นำเสนอเรื่องราวของประเทศติมอร์เลสเต ประเทศใหม่ที่ทั้งประวัติศาสตร์ ประชากร และวัฒนธรรม ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก นำเสนอหลากหลายมุมมองของติมอร์เลสเตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้คน คติความเชื่อ อันเป็นเอกลักษณ์ของติมอร์เลสเต
  150 บาท

SCRIPT
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
[TR]