ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือแนะนำ

หลากหลายเรื่องราว หลากหลายความคิด บอกเล่าผ่านตัวหนังสือ แล้วเริ่มออกเดินทางเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
ต่อหน้า
 1. ศิลปเพื่อชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ศิลปเพื่อชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ผู้แต่ง : ทีปกร
  ผลงานทรงคุณค่าอีกเล่มของ จิตร ภูมิศักดิ์ นักคิด นักเขียน นักปฏิวัติผู้ล่วงลับ ในนามปากกา "ทีปกร" งานเขียนที่ตั้งใจให้ทำหน้าที่ตอบปัญหาทางศิลปะตามลำดับก่อนหลังเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ คือเริ่มตั้งแต่ปัญหา ศิลปะคืออะไร ศิลปะสูงส่งอย่างไร ศิลปะบริสุทธิ์มีจริงหรือไม่ ศิลปะเพื่อศิลปะมีความหมายอย่างไร และความหมายและบทบาทของศิลปะเพื่อชีวิตเป็นเช่นไร เป็นปัญหาพื้นฐานตั้งแต่ง่ายๆ กระทั่งถึงปัญหาอันแนบแน่นกับชีวิตในที่สุด
  195 บาท

  สินค้าหมด

 2. ประวัติศาสตร์ลาว (A History of Laos) (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ประวัติศาสตร์ลาว (A History of Laos) (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ผู้แต่ง : มาร์ติน สจ๊วต-ฟอกซ์
  ประวัติศาสตร์ลาวของมาร์ติน สจ๊วต ฟอกซ์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องลาว จากมหาวิทยาควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เสนอภาพลาว 6 ศตวรรษ ตั้งแต่ก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างจนถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประวัติศาสตร์ของลาว แสดงให้เห็น พลังการต่อสู้เพื่อสลัดพ้นการรุกราน การครอบงำของเพื่อนบ้านในภูมิภาคและมหาอำนาจฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา พลังชาตินิยมในการสร้างเอกราช และเอกภาพ ท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์และกลุ่มผลประโยชน์
  350 บาท

  สินค้าหมด

 3. ทหารกับการเมืองในอุษาคเนย์: ศึกษาเปรียบเทียบในกรณีของไทย พม่า อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

  ทหารกับการเมืองในอุษาคเนย์: ศึกษาเปรียบเทียบในกรณีของไทย พม่า อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

  ผู้แต่ง : ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ
  เรื่องราวของกองทัพที่เข้ามามีบทบาทในการเมืองการปกครองของประเทศแถบอาเซียนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน โดยศึกษาเปรียบเทียบในกรณีของไทย พม่า อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งมักมีการปฏิวัติรัฐประหารกันอยู่เนืองๆ และบางประเทศปกครองในรูปแบบรัฐบาลทหาร ระบอบทหารได้มีอิทธิพลกับภูมิภาคนี้อย่างไรหาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้
  220 บาท

  สินค้าหมด

 4. เขตแดนสยามประเทศไทยกับลาวและกัมพูชา

  เขตแดนสยามประเทศไทยกับลาวและกัมพูชา

  ผู้แต่ง : ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ
  หนังสือที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเขตแดนไทย-ลาว คำนิยามและความหมายของ คำว่า เขตแดน พรมแดน ชายแดน การเสนอแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนในหลายลักษณะ ซึ่งแต่ละทางเลือกนั้นล้วนมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน รวมถึงการใช้อำนาจทางการเมืองการทหาร การละเว้นปักหลักเขตแดนในส่วนที่เป็นปัญหาที่จะทำให้คุณเข้าใจประวัติศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น
  250 บาท

 5. สยามประเทศไทย: ได้ดินแดน-เสียดินแดนกับลาวและกัมพูชา

  สยามประเทศไทย: ได้ดินแดน-เสียดินแดนกับลาวและกัมพูชา

  ผู้แต่ง : ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ
  หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยข้อคิดข้อเขียนคลาสสิกของ ธงชัย วินิจจะกูล เรื่อง ภูมิกายาและประวัติศาสตร์ และ "เสียดินแดน" เป็นประวัติศาสตร์หลอกไพร่ไปตายแทน ตามมาด้วยข้อเขียนของ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ เรื่อง วาทกรรมเสียดินแดน (Lost Territory Discourse) ที่กล่าวสรุปว่าความรู้เรื่องไทยเสียดินแดนมาจากความเข้าใจประวัติศาสตร์ผิดๆ ต่อด้วยข้อเขียนของ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เรื่อง จินตกรรมประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย กับแผนที่ "เสียดินแดน" จากทศวรรต 2470 ถึง พ.ศ. 2554 และ แผนที่คดีเมือง ซึ่งเป็นชุดแผ่นที่ที่สร้างปัญหาให้กับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา
  350 บาท

  สินค้าหมด

 6. ประเทศไทยบนเส้นทางประชาธิปไตย: บทสำรวจปัญหาและทางออก

  ประเทศไทยบนเส้นทางประชาธิปไตย: บทสำรวจปัญหาและทางออก

  ผู้แต่ง : ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
  ผู้กุมอำนาจจะต้องเลิกใช้ชัยชนะในการเลือกตั้งเป็นฐานความชอบธรรมในการตัดสินใจทุกเรื่อง หากจะต้องสันทัดในการสร้างฉันทามติ (Consensus) อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นความชอบธรรมในกระบวนการใช้อำนาจในเรื่องใหญ่ๆ ที่ส่งผลกระทบถึงประชาชนบางหมู่เหล่า ผู้กุมอำนนาจจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง และค้นหาจุดสมดุลออกมาให้ได้ กระทั่งบางทีอาจจะต้องยอมถอนถอยจากมติดั้งเดิมของตน ในกรณีที่มีเสียงคัดค้านมากพอ
  30 บาท

  สินค้าหมด

 7. เปิดหน้าต่าง สร้างสะพาน สมานใจ : ทางออกจากกับดักแห่งความรุนแรงในยุคทักษิณ

  เปิดหน้าต่าง สร้างสะพาน สมานใจ : ทางออกจากกับดักแห่งความรุนแรงในยุคทักษิณ

  ผู้แต่ง : พระไพศาล วิสาโล
  อำนาจรัฐและเม็ดเงินเป็นเครื่องมือที่ พ.ต.ท.ทักษิณ เชื่อมั่นและไว้วางใจมากที่สุด จะด้วยภูมิหลัง ทั้งในฐานะตำรวจและนักธุรกิจ หรือเพราะความหลงใหลในความสำเร็จของผู้นำอย่างจอมพลสฤษดิ์ก็ตาม การติดยึดกับ 2 วิธีการดังกล่าว ในขณะที่กุมอำนาจรัฐอย่างเต็มที่จึงมีแต่จะนำพาสังคมไทยสู่ความขัดแย้งที่ลุกลามและรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
  40 บาท

  สินค้าหมด

 8. รวมบทความทางวิชาการ ๒๕ ปี ๖ ตุลาในบริบทสังคมไทย

  รวมบทความทางวิชาการ ๒๕ ปี ๖ ตุลาในบริบทสังคมไทย

  ผู้แต่ง : สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ บรรณาธิการ
  รวมบทความครบรอบ 25 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งได้มีการสัมมนาทางวิชาการในเรื่อง “25 ปี 6 ตุลาคม : การเมือง เศรษฐกิจ วรรณกรรม และสื่อสารมวลชน” ที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ โดยเชิญ ฉลอง สุนทราวาณิชย์ นำเสนอ 25 ปี หลัง 6 ตุลา ในด้านการเมือง สุชาติ สวัสดิ์ศรี : 25 ปี หลัง 6 ตุลา กับความเปลี่ยนแปลงด้านวรรณกรรม อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ : 25 ปี หลัง 6 ตุลา ในด้านสื่อสารมวลชน อดิศร พวงชมภู : 25 ปี 6 ตุลาของอะไร สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ : ฐานะทางประวัติศาสตร์ของ 25 ปี 6 ตุลา บุญเลิศ ช้างใหญ่ : 25 ปี 6 ตุลา กับการปฏิรูปการเมือง วิทยากร เชียงกูล : 25 ปี 6 ตุลา กับโลกทุนนิยม
  150 บาท

  สินค้าหมด

 9. ธรรมบท ทางหลุดพ้นจากบ่วงทุกข์

  ธรรมบท ทางหลุดพ้นจากบ่วงทุกข์

  ผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
  เชื่อกันว่าธรรมบทมาจากพุทธวจนะ คำกล่าวแบบสั้นๆ ของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่ให้ไว้ เป็นคติสอนแนวทางการดำเนินชีวิตต่อบุคคลต่างๆ ในโอกาสต่างๆ ผู้สังคายนาได้จัดหมวดหมู่ธรรมบทออกเป็น 26 หมวด ธรรมบท นิยมใช้เป็นคู่มือศึกษาสำหรับผู้เริ่มบวชเรียน และเป็นคู่มือการใช้ชีวิตและการศึกษาพระธรรมสำหรับคนทั่วไป
  140 บาท

 10. ภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์ กับการเมืองไทย พ.ศ.2475-2526 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์ กับการเมืองไทย พ.ศ.2475-2526 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ผู้แต่ง : มรกต เจวจินดา
  หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี “ท่านปรีดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและทำความเข้าใจต่อบทบาทของ “ท่านปรีดี” ที่ผ่านมา โดยผู้เขียนได้แบ่งสาระสำคัญของหนังสือออกเป็น 4 บทใหญ่ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างละเอียดและชัดเจนถึง “จุดยืน” และ “การดำเนินการ” ต่างๆของ “ท่านปรีดี” ที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยของไทยตลอดระยะเวลาของชีวิตท่าน
  250 บาท

  สินค้าหมด

SCRIPT
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
ต่อหน้า
[TR]