ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือแนะนำ

หลากหลายเรื่องราว หลากหลายความคิด บอกเล่าผ่านตัวหนังสือ แล้วเริ่มออกเดินทางเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
ต่อหน้า
 1. สมเด็จพระปิยมหาราชกับการปฏิรูปการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 4)

  สมเด็จพระปิยมหาราชกับการปฏิรูปการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 4)

  ผู้แต่ง : วุฒิชัย มูลศิลป์
  การปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นการพลิกจากระบบเก่ามาสู่ระบบใหม่ตามสากลนิยม คือ มีอาคารเรียน มีตำราเรียน และมีครูอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ เปิดการสอนตามเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งกิจการด้านการศึกษาอื่นๆ เพิ่มเติม โดยเริ่มจากในพระบรมมหาราชวังออกไปสู่หมู่บ้านในชนบททั่วราชอาณาจักรในชั่วรัชกาล ในชั่ว 40 ปีก็ยังไม่สำเร็จทีเดียวนัก เพราะมีอุปสรรคต่างๆ เช่น งบประมาณ ขาดตำราเรียน ขาดครูผู้มีวุฒิ และการคมนาคม แม้กระนั้น การปฏิรูปการศึกษา (รวมทั้งกิจการด้านอื่นๆ) ในรัชกาลนี้ก็ยังมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษยิ่งกว่ารัฐบาลใดๆ
  250 บาท

  สินค้าหมด

 2. ใต้เงาฉัตร

  ใต้เงาฉัตร

  ผู้แต่ง : ทัศนา ทัศนมิตร
  เรื่องราวประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้เป็นที่รักยิ่งและมิเคยเลือนหายไปจากใจของชาวประชา พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ถูกจารจดด้วยถ้อยอักษรแห่งความภักดีกลายเป็นบันทึกหน้าสำคัญในประวัติศาสตร์ พร้อมภาพประกอบสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่หาดูได้ยาก
  240 บาท

 3. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 (พิมพ์ครั้งที่ 5)

  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 (พิมพ์ครั้งที่ 5)

  ผู้แต่ง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  หนังสือเล่มนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์เพื่อสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชปรารภว่า ในรัชสมัยของพระองค์มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นเป็นอันมาก ใครจะเป็นผู้แต่งพงศาวดารรัชกาลของพระองค์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์เมื่อล่วงพ้นรัชกาลที่ 5 ไปแล้ว โดยทรงเลือกเฉพาะเหตุการณ์ตอนต้นรัชกาลที่ไม่ค่อยมีเอกสารแพร่หลาย และจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในงานบำเพ็ญกุศลฉลองพระชันษาครบ 5 รอบ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา
  220 บาท

  สินค้าหมด

 4. ๖ แผ่นดิน (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ๖ แผ่นดิน (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ผู้แต่ง : ไทยน้อย
  บันทึกประวัติศาสตร์ระหว่างรัชกาลที่ 4-9 ผ่านความทรงจำของ หลวงสวัสดิ์ภักดี ที่ถ่ายทอดความทรงจำที่ได้พบเห็นระหว่างเส้นทางอันยาวไกล ทั้งทัศนคติ ความทรงจำเกี่ยวกับสังคม ประเพณี วัฒนธรรม เหตุการณ์สำคัญของบ้านเมือง พระมหากษัตริย์ เรื่องเล่าในราชสำนักยุคนั้น หนังสือเล่มนี้เปรียบเหมือนปูมเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมือง
  210 บาท

  สินค้าหมด

 5. รัชกาลที่ 5 กับการเกษตร เล่ม 2

  รัชกาลที่ 5 กับการเกษตร เล่ม 2

  ผู้แต่ง : เอนก นาวิกมูล
  รวมรวมเรื่องราวและรูปภาพพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อาทิ ประกวดพันธุ์ข้าวครั้งแรกในเมืองไทยที่ธัญบุรี พ.ศ.2450 รัชกาลที่ 5 กับการประกวดพันธุ์ข้าวที่วัดสุทัศน์ พ.ศ.2452 งานแสดงกสิกรรมแลพานิชการ พ.ศ.2453 การแสดงกสิกรรมและพานิชการ พ.ศ. 2454 และภาคผนวกเป็นรายงานการแสดงกสิกรรมแลพานิชการ ทั้งสองครั้งจากสื่อต่างๆ
  250 บาท

  สินค้าหมด

 6. พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี (รัชกาลที่ 1 ถึง 9)

  พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี (รัชกาลที่ 1 ถึง 9)

  ผู้แต่ง : อุดม เชยกีวงศ์ (เรียบเรียง)
  ราชวงศ์จักรี เป็นราชวงศ์ที่ปกครองประเทศไทยต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสืบเชื้อสายมาจากตระกูลขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาราชวงศ์ โดยการปราบดาภิเษก เมื่อ พ.ศ.2325 ยุคของราชวงศ์ เรียกว่า ยุครัตนโกสินทร์ ส่วนชื่อ ราชวงศ์จักรี มาจากบรรดาศักดิ์ เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ ตำแหน่งสมุหนายก ซึ่งเป็นตำแหน่งทางราชการที่พระองค์เคยดำรงตำแหน่ง ในสมัยกรุงธนบุรี คำว่า จักรี พ้องเสียงกับคำว่า จักร และ ตรี คือ อาวุธของพระนารายณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระแสงจักรและพระแสงตรีไว้ 1 สำรับ พร้อมกับกำหนดให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์สืบมาจนปัจจุบัน
  200 บาท

 7. แผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง กับความทรงจำแห่งรัชสมัย

  แผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง กับความทรงจำแห่งรัชสมัย

  ผู้แต่ง : วัฒน์ระวี
  ในยุครัตนโกสิทร์นี้ แผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีเรื่องราวและสีสันที่ทำให้คนทั่วไปอยากศึกษา ย้อนกลับไปสู้แผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงมากมาย เพราะเป็นรัชกาลที่นำพาสยามประเทศสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาไปสู่อารยะ เป็นรากฐานความเจริญในยุคต่อๆ มา หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวแห่งความทรงจำอันรุ่งโรจน์และเรืองรองในยุคสมัยของพระองค์ได้อย่างซาบซึ้งตรึงตรา ทำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่า พระองค์ทรงเป็น “พระปิยมหาราชา” ในหัวใจของชาวไทย
  290 บาท

  สินค้าหมด

 8. ๑๐ มหาราช พระมหากษัตริย์ไทย

  ๑๐ มหาราช พระมหากษัตริย์ไทย

  ผู้แต่ง : กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร
  บอกเล่าเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจต่างๆ รวมถึงความเสียสละพลีชีพเพื่อชาติของวีรมหากษัตริย์ไทยผู้กล้า ที่ได้ทรงกอบกู้เอกราชและการสร้างชาติ เพื่อความเจริญและความผาสุกของมวลพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทั้ง 10 พระองค์ "คนดีของแผ่นดิน" เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป
  305 บาท

 9. คลื่นอุษาคเนย์

  คลื่นอุษาคเนย์

  ผู้แต่ง : ธีรภาพ โลหิตกุล
  ความเรียงเชิงสารคดีหลากมุมมองประเด็นร้อนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คัดจากที่เคยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ คม-ชัด-ลึก ช่วงปี 2546 นำมาแก้ไขปรับปรุงเป็นสารคดีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านในอุษาคเนย์ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าสายสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านดำเนินไปทั้งแบบหวานชื่นและขมขื่นครบทุกรส หนังสือเล่มนี้จะได้นำเสนอความรู้และความเข้าใจต่อมุมมองทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนในอุษาคเนย์อย่างปราศจากอคติและความเกลียดชัง
  230 บาท

 10. นิทานโบราณคดี

  นิทานโบราณคดี

  ผู้แต่ง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  หนังสือที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ ทรงนิพนธ์เสร็จลงเมื่อก่อนหน้าจะสิ้นพระชนม์เพียงไม่กี่วัน ในบรรดาเรื่องราวทั้งหมดที่ถ่ายทอดไว้นั้น เป็นเสมือนกระจกฉายให้เราเห็นหลังฉากของบุคคลสำคัญ และเหตุการณ์ที่คนในสมัยนี้เกือบไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้น เป็นเสมือนแว่นขยายฉายให้เห็นยุคและสมัยของไทยที่น่าสนใจหลาย เช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งถือเป็นมรดกทางการศึกษาที่ควรค่าแก่การเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง (หนังสือในโครงการงานวิจัย 1 ใน 100 เรื่องที่คนไทยควรอ่าน)
  360 บาท

SCRIPT
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
ต่อหน้า
[TR]