ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือแนะนำ

หลากหลายเรื่องราว หลากหลายความคิด บอกเล่าผ่านตัวหนังสือ แล้วเริ่มออกเดินทางเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
ต่อหน้า
 1. เขตแดนสยามประเทศไทยกับลาวและกัมพูชา

  เขตแดนสยามประเทศไทยกับลาวและกัมพูชา

  ผู้แต่ง : ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ
  หนังสือที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเขตแดนไทย-ลาว คำนิยามและความหมายของ คำว่า เขตแดน พรมแดน ชายแดน การเสนอแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนในหลายลักษณะ ซึ่งแต่ละทางเลือกนั้นล้วนมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน รวมถึงการใช้อำนาจทางการเมืองการทหาร การละเว้นปักหลักเขตแดนในส่วนที่เป็นปัญหาที่จะทำให้คุณเข้าใจประวัติศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น
  250 บาท

 2. สยามประเทศไทย: ได้ดินแดน-เสียดินแดนกับลาวและกัมพูชา

  สยามประเทศไทย: ได้ดินแดน-เสียดินแดนกับลาวและกัมพูชา

  ผู้แต่ง : ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ
  หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยข้อคิดข้อเขียนคลาสสิกของ ธงชัย วินิจจะกูล เรื่อง ภูมิกายาและประวัติศาสตร์ และ "เสียดินแดน" เป็นประวัติศาสตร์หลอกไพร่ไปตายแทน ตามมาด้วยข้อเขียนของ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ เรื่อง วาทกรรมเสียดินแดน (Lost Territory Discourse) ที่กล่าวสรุปว่าความรู้เรื่องไทยเสียดินแดนมาจากความเข้าใจประวัติศาสตร์ผิดๆ ต่อด้วยข้อเขียนของ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เรื่อง จินตกรรมประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย กับแผนที่ "เสียดินแดน" จากทศวรรต 2470 ถึง พ.ศ. 2554 และ แผนที่คดีเมือง ซึ่งเป็นชุดแผ่นที่ที่สร้างปัญหาให้กับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา
  350 บาท

  สินค้าหมด

 3. ภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์ กับการเมืองไทย พ.ศ.2475-2526 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์ กับการเมืองไทย พ.ศ.2475-2526 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ผู้แต่ง : มรกต เจวจินดา
  หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี “ท่านปรีดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและทำความเข้าใจต่อบทบาทของ “ท่านปรีดี” ที่ผ่านมา โดยผู้เขียนได้แบ่งสาระสำคัญของหนังสือออกเป็น 4 บทใหญ่ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างละเอียดและชัดเจนถึง “จุดยืน” และ “การดำเนินการ” ต่างๆของ “ท่านปรีดี” ที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยของไทยตลอดระยะเวลาของชีวิตท่าน
  250 บาท

  สินค้าหมด

 4. 3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย

  3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย

  ผู้แต่ง : ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ
  หนังสือที่ถือกำเนิดขึ้นจาก โครงการ “บรรยายสาธารณะ-ตลาดวิชา-มหาวิทยาลัยประชาชน” 3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเหตุการณ์และพัฒนาการทางการเมือง การปกครองของไทย นับตั้งแต่สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนกระทั่งความเป็นประชาธิปไตยในสังคมปัจจุบัน ภายใต้กรอบของวิชาการ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบตลาดวิชา
  300 บาท

 5. ใครเป็นซ้าย (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ใครเป็นซ้าย (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ผู้แต่ง : สุรพงษ์ ชัยนาม
  รวมบทความ 9 บทความ ที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มแรก รวม 6 บทความเขียนขึ้นในช่วงเวลาเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 เป็นจุดอ้างอิงหลัก บทความเหล่านี้ซึ่งว่าด้วยลัทธิมาร์กซ์อ่านไม่ง่ายนัก เพราะผู้อ่านควรต้องมีความเข้าใจพื้นฐานอยู่ก่อนแล้วพอสมควร จึงจะสามารถทำความเข้าใจได้ว่าผู้เขียนพยายามจะสื่ออะไร ส่วนอีก 3 บทความในกลุ่มที่สองที่เขียนขึ้นอีกร่วม 40 ปีต่อมา โดยมีการเมืองไทยในระบอบทักษิณเป็นจุดอ้างอิงหลัก บทความในชุดหลังนี้ซึ่งเน้นเรื่องพิษภัยของ “ประชาธิปไตย” อ่านไม่ยากเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างยิ่ง
  230 บาท

 6. ราตรีสุดท้ายแห่งราชาธิปไตยในกรุงสยาม

  ราตรีสุดท้ายแห่งราชาธิปไตยในกรุงสยาม

  ผู้แต่ง : ประเทือง โพธิ์ชะออน
  24 มิถุนายน 2475 หนึ่งในคืนวันประวัติศาสตร์อันสำคัญของชาวไทย ที่เต็มไปด้วยความโกลาหล สับสน วุ่นวาย เศร้าโศกเสียใจ และสิ้นหวัง ที่คนไทยในทุกยุคสมัยควรรู้และเข้าใจในเรื่องราว เรื่องราวในเล่มจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ ตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัย ศรีอยุธยา และรัตนโกสิมทร์ จวบจบกระทั่งเหตุการณ์การปฏิบัติ วันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นการสิ้นสุดการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งถือว่าเป็น "ราตรีสุดท้าย แห่งราชาธิปไตยในสยาม
  335 บาท

 7. บุคคลสำคัญ อาเซียน ผ่าน เรื่องเล่า "อุษาคเนย์" ยุคคลาสสิก

  บุคคลสำคัญ อาเซียน ผ่าน เรื่องเล่า "อุษาคเนย์" ยุคคลาสสิก

  ผู้แต่ง : จิตรสิงห์ ปิยะชาติ
  พบกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่บอกผ่านเรื่องราวของบุคคลสำคัญในห้วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง "อาเซียน" ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ชวา พราหมณ์โกณฑัญญะ พระเจ้าพลบุตร พระเจ้าอโนรธา พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระเจ้ากฤตินคร คชา มาดา พ่อขุนรามคำแหง ปรเมศวร และบุเรงนองมหาราช ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบสวยงาม
  220 บาท

 8. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระปิยมหาราช

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระปิยมหาราช

  ผู้แต่ง : ส. พลายน้อย
  พระราชประวัติเล่มสำคัญอีกเล่มหนึ่ง ซึ่งถ่ายทอดเหตุการณ์และบรรยากาศตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้อย่างตื่นตาตื่นใจและชวนติดตาม เริ่มตั้งแต่ทรงพระราชสมภพ เสด็จขึ้นครองราช พระปรีชาสามารถและพระราชกรณีกิจด้านต่างๆ มากมาย รวมถึงเรื่องราวบางแง่มุมซึ่งยังไม่เคยมีผู้ใดนำเสนอมาก่อน ถ่ายทอดด้วยรูปแบบงานเขียนอันเป็นเอกลักษณ์และงดงามด้วยวรรณศิลป์ พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ และภาพเหตุการณ์สำคัญซึ่งเคยเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ที่หาชมได้ยาก อันเป็นจุดเด่นเฉพาะของ ส. พลายน้อย จึงนับเป็นผลงานสำคัญที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง
  280 บาท

  สินค้าหมด

 9. สีชัง ความหลังครั้งรัชกาลที่ 5

  สีชัง ความหลังครั้งรัชกาลที่ 5

  ผู้แต่ง : เอนก นาวิกมูล
  รวบรวมประมวลเรื่องเกาะสีชังสมัยรัชกาลที่ 3-5 อย่างละเอียด นำมาจากจากคอลัมน์ “นอกตำรา” ในเนชั่นสุดสัปดาห์ ชำระเรื่องสถานที่ต่างๆ ในแง่มุมใหม่ และข้อมูลใหม่ ไม่ซ้ำใคร พร้อมภาพประกอบมากมาย ชวนติดตามตลอดเล่ม อาทิเรื่อง ยายท้าวเสม ผู้อาวุโสแห่งเกาะสีชัง แรกมีคนไปอยู่เกาะสีชัง สถานที่ต่างๆ บนเกาะสีชัง งานรื่นเริงวันประสูติบนเกาะสีชัง ที่มาของชื่อพระจุฑาธุชราชฐาน และการสร้างพระที่นั่งมันธาตุรัตน์โรจน์ ฯลฯ
  280 บาท

 10. พระบรมรูปทรงม้า

  พระบรมรูปทรงม้า

  ผู้แต่ง : พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
  พระบรมรูปทรงม้า ประดิษฐานอยู่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม สร้างเมื่อ พ.ศ.2451 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นพระบรมรูปของท่าน สร้างขึ้นด้วยเงินที่ประชาชนได้เรี่ยไรสมทบทุน โดนนายช่างชาวฝรั่งเศสแห่ง บริษัท ซุซ เซอรเฟรส ฟองเดอร์ หล่อมาจากกรุงปารีส หนังสือที่ระลึก 100 ปี พระบรมราชานุสาวรีย์ “พระบรมรูปทรงม้า” ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้รับการเคารพนับถือมากที่สุดของปวงชนชาวไทยที่รู้จักเป็นอย่างดี
  245 บาท

SCRIPT
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
ต่อหน้า
[TR]