ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือแนะนำ

หลากหลายเรื่องราว หลากหลายความคิด บอกเล่าผ่านตัวหนังสือ แล้วเริ่มออกเดินทางเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
ต่อหน้า
 1. ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงประพาสต่างแดน (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงประพาสต่างแดน (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ผู้แต่ง : ดนัย จันทร์ฉาย (เรียบเรียง)
  จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2547 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการเสด็จประพาสต่างแดนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงธำรงไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของผืนแผ่นดินไทย การเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านและยุโรปในครั้งนั้น มิได้เป็นเพียงการสร้างประวัติศาสตร์สำหรับผู้นำแห่งทวีปเอเชียพระองค์แรกที่เสด็จฯ เยือนยุโรปเท่านั้น หากยังเป็นการแสดงพระอัจฉริยภาพทางด้านพระบรมราโชบายด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประกาศศักดิ์ศรีแห่งความเป็นชาติที่มีอารยธรรมทัดเทียมนานาอารยประเทศทั่วโลก
  199 บาท

  สินค้าหมด

 2. พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระเจ้าลูกยาเธอ (พิมพ์ครั้งที่ 34)

  พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระเจ้าลูกยาเธอ (พิมพ์ครั้งที่ 34)

  ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แบ่งออกเป็นสองภาค ภาคแรกเป็นพระบรมราโชวาทที่พระราชทานพระเจ้าลูกเธอ 4 พระองค์ ที่เสด็จออกไปศึกษา ณ ต่างประเทศ เมื่อพุทธศักราช 2428 คือ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒน์ศักดิ์ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม และพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช ภาคที่สองเป็นพระบรมราโชวาทพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
  65 บาท

  สินค้าหมด

 3. วิกฤติการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ป้อมพระจุลจอมเกล้ากับการรักษาเอกราชชองชาติ

  วิกฤติการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ป้อมพระจุลจอมเกล้ากับการรักษาเอกราชชองชาติ

  ผู้แต่ง : วุฒิชัย มูลศิลป์
  เมื่อประมวลดูจากเอกสารแล้วพบว่าวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 นั้นเป็นเหตุการณ์คับขันของสยามประเทศอย่างแท้จริง การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระเตรียมประเทศโดยการสร้างป้อมทหารเพื่อป้องกันตนเองนั้น จึงเป็นเรื่องที่แยบคายยิ่งนัก โดยเฉพาะการลงทุนในป้อมพระจุลจอมเกล้า ทั้งทุนทรัพย์ส่วนพระองค์และพระอัจฉริยภาพ หนังสือเล่มนี้รวบรวมประวัติและที่มาในการสร้างป้อมต่างๆ ในสมัย ร.ศ.112 เนื่องจากยุคสมัยนั้น ฝรั่งเศสต้องการให้สยามตกเป็นเมืองขึ้นตน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงรับสั่งให้ทำการสร้างป้อมเพื่อไว้ใช้เป็นสถานที่สำหรับยิงปืนใหญ่เพื่อป้องกันเมือง
  180 บาท

 4. 1968 เชิงอรรถการปฏิวัติ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  1968 เชิงอรรถการปฏิวัติ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ผู้แต่ง : ธเนศ วงศ์ยานนาวา
  ปี 1968 เป็นปีของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมของยุโรป อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรุกรานของฝ่ายเวียดกงในเทศกาลตรุษของเวียดนาม สำหรับในประเทศไทยเป็นปีที่ประเทศกำลังจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปีนี้จึงเป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมที่ส่งผลทางความคิดมากมาย แม้ว่าจะไม่ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เป็นรูปธรรมก็ตาม คำอธิบายประวัติศาสตร์ของ May'68 ถึงแม้จะเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสสมัยใหม่ แต่คำอธิบายแบบหยาบๆ ก็มีปรากฎให้เห็นอยู่เสมอๆ ความหมายและความเข้าใจปรากฏการณ์การต่อสู้ May'68 มีการเปลี่ยนแปลงและยังหาข้อยุติที่เป็นเอกภาพไม่ได้ เฉกเช่นเดียวกับงานประวัติศาสตร์อื่น
  150 บาท

 5. ดำรงประเทศ

  ดำรงประเทศ

  ผู้แต่ง : เวทางค์
  ดำรงประเทศ เป็นประพันธ์ลำดับที่ 33 ของเวทางค์ เป็นนิยายทางด้านแนวความคิดการเมือง การบริหารประเทศ วางเนื้อเรื่องและบทบาทของตัวละครเน้นไปในทางให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงแก่นธรรมะ และที่สำคัญคือ ระบอบการปกครองของประเทศ ซึ่งขณะนั้นยังมีการปกครองใน “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์" แต่ผู้ประพันธ์ได้เน้นเสนอปรัชญาการเมืองในแบบ "ธรรมาธิปไตย" เป็นการปลุกให้นักอ่านได้ตื่นตัวแต่มิใช่เป็นการปลุกระดมอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (1 ใน 100 เล่มหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน)
  190 บาท

  สินค้าหมด

 6. วารสาร อ.ม.ธ. ฉบับพิเศษ ๑๔ ตุลาคม “วันมหาปิติ”

  วารสาร อ.ม.ธ. ฉบับพิเศษ ๑๔ ตุลาคม “วันมหาปิติ”

  ผู้แต่ง : องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หนังสือบันทึกข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ 5-15 ตุลาคม 2516 ที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูลขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ที่มีบทบาทสำคัญ ในการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตย เมื่อเดือนตุลาคม 2516 อีกทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนามหลวง ถนนราชดำเนิน นำเสนอรายงานการเคลื่อนไหวของนักเรียน นักศึกษา จากทุกจังหวัดทั่วประเทศในช่วง 2-3 วัน ก่อนและหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคมว่า มีการเคลื่อนไหว สอดคล้องหนุนช่วยการเคลื่อนไหว ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างไร (1 ใน 100 เล่มหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน)
  185 บาท

  สินค้าหมด

 7. กาลเวลาที่ผ่านเลย

  กาลเวลาที่ผ่านเลย

  ผู้แต่ง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  รวบรวมบทร้อยกรองและเพลงไทยพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนหนึ่งคัดมาจากที่พิมพ์เผยแพร่ใน “วรรณวาร สานไมตรี” ร้อยกรองและเพลงไทยพระราชนิพนธ์ 60 บทที่คัดมานี้แบ่งเป็นบทร้อยกรองที่มีแก่นเรื่องหลากหลาย บทร้อยกรองอวยพรวันวิสาขบูชา บทร้อยกรองอวยพรวันปีใหม่ บทร้อยกรองเพลงไทยต่างๆ บทร้อยกรองที่ได้แนวคิดจากเพลงอังกฤษและฝรั่งเศส และบทร้อยกรองภาษาฝรั่งเศส
  150 บาท

  สินค้าหมด

 8. ประชุมโคลงโลกนิติ ฉบับถอดความ

  ประชุมโคลงโลกนิติ ฉบับถอดความ

  ผู้แต่ง : ทองย้อย แสงสินชัย
  โคลงโลกนิติ เป็นวรรณกรรมประเภทคำสอน ในลักษณะของโคลงสุภาษิต คำว่า โลกนิติ (อ่านว่า โลก-กะ-นิด) แปลว่า ระเบียบแบบแผนแห่งโลก เนื้อหาในโคลงโลกนิติจึงมุ่งแสดงความจริงของโลกและสัจธรรมของชีวิต เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้เท่าทันต่อโลก และเข้าใจในความเป็นไปของชีวิต พร้อมเป็นแม่แบบเพื่อให้ผู้อ่านได้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องดีงามสืบไป โคลงโลกนิติมีความไพเราะเหมาะสมทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาปรัชญาสาระ ครบคุณค่าทางวรรณกรรม ทำให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่คนทั่วไป บางท่านกล่าวยกย่องโคลงโลกนิติว่าเป็น อมตะวรรณกรรมคำสอน หรือ ยอดสุภาษิตอมตะ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นบทอ่านในหนังสือแบบเรียนสำหรับนักเรียนนักศึกษา และได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
  120 บาท

  สินค้าหมด

 9. ประเพณีสุดทึ่งอาเซียน : ชุด Amazing Asean

  ประเพณีสุดทึ่งอาเซียน : ชุด Amazing Asean

  ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ
  ประเพณีต่างๆ ในแต่ละประเทศปฏิบัติสืบต่อกันมา สามารถสะท้อนถึงภูมิปัญญาของแต่ละชาติเป็นอย่างดี ในขณะที่คนไทยมีพิธีทำศพด้วยการเผา คนจีนหรือผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ทำพิธีศพด้วยการฝัง แต่คนฟิลิปปินส์มีพิธีศพด้วยการแขวนโลงไว้บนหน้าผา สิงคโปร์มีพิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์และไถ่บาปของตัวเองต่อพระแม่อุมาเทวี ส่วนชาวบาหลีมีประเพณีการตะไบฟัน
  49 บาท

  สินค้าหมด

 10. พิสดารตำนานอาหารอาเซียน : ชุด Amazing Asean

  พิสดารตำนานอาหารอาเซียน : ชุด Amazing Asean

  ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ
  รวบรวมตำนานอาหารพิสดารในแถบอาเซียนไว้มากมาย แล้วคุณจะรู้ว่านักเปิบอาเซียนก็มีรสนิยมในการกินอาหารที่แปลกและพิสดารไม่น้อยหน้านักเปิบจากมั่วทุกมุมโลก เช่น การจับปลาลงทอดในกระทะครึ่งตัวทั้งที่ยังเป็นๆ ซุปเลือดที่ทำจากเนื้อเป็ดสุกและเลือดเป็ดสดๆ กินไข่ต้มที่มีตัวอ่อนของไก่ ไข่ดิบราดบนน้ำแข็งไส ยำใบชา อาหารว่างของชาวพม่า
  49 บาท

SCRIPT
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
ต่อหน้า
[TR]