ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือแนะนำ

หลากหลายเรื่องราว หลากหลายความคิด บอกเล่าผ่านตัวหนังสือ แล้วเริ่มออกเดินทางเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
 1. ประวัติศาสตร์โลกฉบับประชาชน : จากยุคหินถึงสหัสวรรษใหม่

  ประวัติศาสตร์โลกฉบับประชาชน : จากยุคหินถึงสหัสวรรษใหม่

  ผู้แต่ง : คริส ฮาร์มัน
  ประวัติศาสตร์คือลำดับเหตุการณ์อันเป็นที่มาของวิถีชีวิตเราในปัจจุบัน มันคือเรื่องราวที่บอกให้รู้ว่าเรากลายเป็นตัวตนทุกวันนี้ได้อย่างไร ความเข้าใจประวัติศาสตร์จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขให้รู้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงโลกได้อีกหรือไม่และอย่างไร 'ผู้กุมอดีต กุมอนาคต' เป็นหนึ่งในบรรดาคำขวัญของเหล่าผู้เผด็จการเบ็ดเสร็จที่ครองอำนาจรัฐในนวนิยายเรื่อง 1984 ของจอร์จ ออร์เวลล์ และเป็นคำขวัญซึ่งผู้ที่อาศัยในปราสาทราชวังและกินเลี้ยงอย่างฟุ่มเฟือยในบทกวี 'คำถาม' ของเบรชต์ยึดถือเคร่งครัดเสมอมา
  695 บาท

  สินค้าหมด

 2. ประวัติศาสตร์สิงคโปร์

  ประวัติศาสตร์สิงคโปร์

  ผู้แต่ง : Ernest C.T. Chew Edwin Lee
  เนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นภาคประวัติศาสตร์ จากประวัติศาสตร์ยุคเริ่มแรกของดินแดนที่เป็นเกาะแห่งนี้ ผ่านยุคสมัยการปกครองของอังกฤษ ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงการได้เป็นประเทศเอกราชในปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) ส่วนที่สองเป็นการศึกษาในประเด็นหัวข้อด้านการเมืองและสังคม โดยเน้นมาที่ประเด็นด้านสังคม ให้เห็นชีวิตหลากด้านของสิงคโปร์ที่ยากจะหาอ่านจากงานชิ้นอื่นๆ
  600 บาท

 3. การปฏิรูปเมืองสยาม

  การปฏิรูปเมืองสยาม

  ผู้แต่ง : พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ (เรียบเรียง)
  เรียบเรียงข้อมูลชั้นต้นที่เป็นพระราชหัตถเลขา พระราชนิพนธ์ จดหมายเหตุรายวัน และพระราชดำรัสต่างๆ และข้อมูลชั้นรองที่มีการเรียบเรียง อันมีความแตกต่างกันแล้วแต่จะให้ความสำคัญด้านใดโดยเฉพาะ การปฏิรูปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากจะต้องพัฒนาในทุกด้านเพื่อให้มีความเจริญทัดเทียมกับประเทศอื่นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว พระองค์ยังต้องประคับประคองสังคมให้รับรู้และเตรียมพร้อมต่อการรุกเข้ามาทุกรูปแบบของประเทศมหาอำนาจที่กำลังขยายตัวและมีอิทธิพลในแถบนี้
  699 บาท

  สินค้าหมด

 4. ประวัติศาสตร์ประพาสต้น ของพระพุทธเจ้าหลวง (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ประวัติศาสตร์ประพาสต้น ของพระพุทธเจ้าหลวง (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ผู้แต่ง : ประยุทธ สิทธิพันธ์
  การเสด็จประพาสต้นของพระองค์นั้น เป็นคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติอย่างหาที่เปรียบมิได้ เพราะหลายครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินอย่างสามัญชน ทรงสมาคมกับราษฎรอย่างสามัญชนเช่นกัน ทำให้พระองค์ทรงทราบทุกข์สุขและความเป็นไปของราษฎรอย่างละเอียดด้วยพระองค์เอง ทรงเห็นการทำงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ออกไปทำงานต่างพระเนตรพระกรรณว่าทำงานสมกับที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยหรือไม่ และทุกที่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นตามมา กล่าวได้ว่าไม่มีพระมหากษัตรย์พระองค์ใดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่พระเจ้าแผ่นดิน เจ้านาย และประชาราษฎรมีความสมานฉันท์ล้ำลึกเท่ารัชสมัยของพระองค์
  620 บาท

 5. จดหมายเหตุ เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ.116

  จดหมายเหตุ เสด็จประพาสยุโรป ร.ศ.116

  ผู้แต่ง : เส็ง วิริยศิริ
  การเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระที่นั่งมหาจักรีเป็นราชพาหนะรวม 13 ประเทศ และผลจากการประพาสยุโรปในปี 2440 นั้น ทำให้ทรงประสบความสำเร็จในด้านการทูตอย่างงดงาม มีพระราชไมตรีที่แน่นแฟ้นกับประเทศในยุโรปอย่างดียิ่ง ทำให้นานาอารยประเทศรับรองฐานะของประเทศไทยเทียบเท่ากับนานาอารยประเทศ มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมโลก และนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยสามารถดำรงเอกราชไว้ได้ตราบเท่าทุกวันนี้
  700 บาท

  สินค้าหมด

 6. พระราชประวัติ ๔๒ ปีแห่งการครองราชย์ สมเด็จพระปิยมหาราช (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  พระราชประวัติ ๔๒ ปีแห่งการครองราชย์ สมเด็จพระปิยมหาราช (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ผู้แต่ง : ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
  ในระยะเวลา 42 ปี ที่ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ทรงครองราชสมบัตินั้น พระองค์ได้ทรงฟันฝ่าอุปสรรค์นานัปการ เพื่อนำสยามรัฐนาวาฝ่าคลื่นฝืนลมไปสู่ฝั่งแห่งความเจริญวัฒนาอย่างอารยประเทศทั้งหลาย ความเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญชั่วระยะเวลา 42 ปีในรัชกาลของพระองค์นั้น ยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงใน 500 ปีในพระราชพงศาวดารที่ล่วงมา เป็นความเปลี่ยนแปลงที่อยู่บนรากฐานของความมั่นคงสถาพร ที่พระองค์ได้ทรงวางรากฐานไว้ให้แก่ประเทศไทยในทุกๆ ด้าน ทุกสาขา
  650 บาท

 7. ชุด ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ชุด ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ผู้แต่ง : กรมศิลปากร
  จัดพิมพ์ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ซึ่งหนังสือทั้งสองเล่มนี้ คือ พระพุทธรูปและพระพิมพ์ ในกรุ พระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จิตรกรรมและศิลปวัตถุ ในกรุ พระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เคยจัดพิมพ์เมื่อปี 2501-2502 และเป็นหนังสือหายากที่น่าสนใจชุดหนึ่ง
  720 บาท

  สินค้าหมด

 8. น้ำของ : แม่น้ำโขง ณ นครพนม (Mekong : The Mekong, River na Nakorn Phanom)

  น้ำของ : แม่น้ำโขง ณ นครพนม (Mekong : The Mekong, River na Nakorn Phanom)

  ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กาญจนี ละอองศรี (บรรณธิการ)
  รวบรวมเอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการ แม่น้ำโขง ณ นครพนม ครั้งที่ 2 ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายหลากหลายประเด็น ทั้งเรื่องของอนาคตของแม่น้ำโขง ตำนาน ชาติพันธุ์ วิกฤตแม่น้ำโขง สิทธิมนุษยชน พหุวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์และสายสัมพันธ์สองฝั่งโขง อาทิเรื่อง อนาคตของแม่น้ำโขง : มุมมองจากต้นน้ำ ถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง, พระยาศรีโคตร : เมืองศรีโคตรบูร เมืองของสองฝั่งเรื่องจริงจากตำนาน, ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในเวียดนาม และลาว/ไทย, วิกฤต น้ำของ-น้ำโขง 2553, ความรุนแรงและสิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน, กวี : วรรณกรรมสองฝั่งโขง สายสัมพันธ์บ่กั้นขวาง, อีสานกับการเมืองไทย, กฎหมายระหว่างประเทศกับแม่น้ำนานาชาติ, ปัญหาเขตแดนกับรัฐชาติ กรณีศึกษากับยุโรป, ปัญหาเขตแดนกับรัฐชาติ กรณีศึกษาไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน, สื่อกับประชาธิปไตย : ลุ่มน้ำโขง-ลุ่มน้ำของ, พหุสังคม-วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง, ฮานอย 1,000 ปี และ เวียงจัน 450 ปี, สะพานข้ามแม่น้ำโขงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม, ความสัมพันธ์สองฝั่งโขง : ผู้คนและวัฒนธรรม, อัตลักษณ์ผ้าทอลุ่มน้ำโขง
  700 บาท

SCRIPT
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
[TR]