ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือแนะนำ

หลากหลายเรื่องราว หลากหลายความคิด บอกเล่าผ่านตัวหนังสือ แล้วเริ่มออกเดินทางเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
 1. พระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย

  พระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย

  ผู้แต่ง : ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
  หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะพระพุทธรูปในดินแดนไทยทุกยุคทุกสมัย นับแต่สมัยทวารวดีมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งคตินิยมในแต่ละช่วงเวลาด้วย (รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสารคดี ประจำปี พ.ศ. 2555)
  400 บาท

 2. โคลงกลอนของ 'ครูเทพ' รวมเล่ม ๑-๓ (พิมพ์ครั้งที่ 3)

  โคลงกลอนของ 'ครูเทพ' รวมเล่ม ๑-๓ (พิมพ์ครั้งที่ 3)

  ผู้แต่ง : สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา
  โคลงกลอนของครูเทพที่นำมารวมเล่ม เขียนขึ้นในช่วงปี 2471-2484 ท่านเขียนทั้ง โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน รวมทั้งร่าย ส่วนใหญ่จะเป็นกลอนมากกว่าประเภทอื่น โคลงกลอนของท่านหลายชิ้น มีลักษณะเป็นบทความแสดงทัศนะ แต่ก็มีหลายชิ้นที่มีความงดงามทางวรรณศิลป์ และมีเนื้อหาสาระที่สะท้อนปรัชญาชีวิต สะท้อนสังคมในยุคนั้น (...บางส่วนจากสารานุกรมหนังสือดี100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน)
  493 บาท

 3. ๓๐ ชาติในเชียงราย (พิมพ์ครั้งที่ 3)

  ๓๐ ชาติในเชียงราย (พิมพ์ครั้งที่ 3)

  ผู้แต่ง : บุญช่วย ศรีสวัสดิ์
  ตำราทางด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และประวัติศาสตร์สังคม ที่รวบรวมรายละเอียดเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายมากกว่า 30 ชาติ เช่น ชาวเหนือ เงี้ยว ไทยใหญ่ เขิน ต่องซู่ ไตยอง ไตหย่า ลื้อแจ้ง ลื้อน้ำอู ลื้อเชียงรุ้ง เป็นต้น (หนังสือเล่มนี้เป็น 1 ใน 100 เล่มหนังสือดีที่คนไทยควรอ่านของ สกว.)
  400 บาท

  สินค้าหมด

 4. พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง จดหมายความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าครอกวัดโพ)

  พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง จดหมายความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าครอกวัดโพ)

  ผู้แต่ง : พระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าครอกวัดโพ)
  เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชวิจารณ์ต่อตัวจดหมายความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าครอกวัดโพธิ์) พระขนิษฐาในรัชกาลที่ 1 หนังสือเล่มนี้จะทำให้สัมผัสถึงพระอัจฉริยภาพของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการสืบค้น ทั้งพระราชวินิจฉัย ทั้งพระบรมราชธิบายในส่วนของประวัติศาสตร์ชาติไทยในหลายด้านและหลายแง่มุม
  450 บาท

  สินค้าหมด

 5. พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องจดหมายความทรงจำของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าครอกวัดโพธิ์)

  พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องจดหมายความทรงจำของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าครอกวัดโพธิ์)

  ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  หนังสือพระราชวิจารณ์เล่มนี้มีความสำคัญทั้งในส่วนของเอกสารต้นฉบับและในส่วนพระราชวิจารณ์จดหมายความทรงจำต้นฉบับนั้น เป็นทั้งหลักฐานประวัติศาสตร์และวรรณคดีชิ้นสำคัญ อันบรรจุสำนวนร้อยแก้วโบราณ ซึ่งสามารถสืบสาวกลับไปสู่จินตภาพของภาษาไทยในอดีต ในส่วนพระราชวิจารณ์นั้นนอกจากจะเป็นข้อวินิจฉัยอันหลักแหลมและให้ความรู้ในทางโบราณคดีแล้ว ยังกล่าวได้ว่าพระราชวิจารณ์เล่มนี้คือ วรรณกรรมวิจารณ์สมัยใหม่ชิ้นแรกๆ ของสังคมไทย
  500 บาท

  สินค้าหมด

 6. สามเกลอ พล นิกร กิมหงวน : หัสนิยายอมตะของเมืองไทย ชุด 14

  สามเกลอ พล นิกร กิมหงวน : หัสนิยายอมตะของเมืองไทย ชุด 14

  ผู้แต่ง : ป. อินทรปาลิต
  หัสนิยายอมตะของเมืองไทย ประพันธ์โดย ป. อินทรปาลิต ที่จัดพิมพ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2482-2511 มีมากมายเกินกว่า 1,000 ตอน (ตอนแรกคือตอน อายผู้หญิง) เนื้อหาออกไปในแนวสนุก สนานครื้นเครง มีการหยอกล้อกันไปมา จัดเป็นหนึ่งในหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน นอกจากรูปแบบหนังสือแล้ว พล นิกร กิมหงวน ยังเคยทำเป็นภาพยนตร์ออกฉายอีกด้วย
  480 บาท

  สินค้าหมด

 7. สามเกลอ พล นิกร กิมหงวน : หัสนิยายอมตะของเมืองไทย ชุด 15

  สามเกลอ พล นิกร กิมหงวน : หัสนิยายอมตะของเมืองไทย ชุด 15

  ผู้แต่ง : ป. อินทรปาลิต
  หัสนิยายอมตะของเมืองไทย ประพันธ์โดย ป. อินทรปาลิต ที่จัดพิมพ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2482-2511 มีมากมายเกินกว่า 1,000 ตอน (ตอนแรกคือตอน อายผู้หญิง) เนื้อหาออกไปในแนวสนุก สนานครื้นเครง มีการหยอกล้อกันไปมา จัดเป็นหนึ่งในหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน นอกจากรูปแบบหนังสือแล้ว พล นิกร กิมหงวน ยังเคยทำเป็นภาพยนตร์ออกฉายอีกด้วย
  480 บาท

  สินค้าหมด

 8. ปัญญาวิวัฒน์ ฉบับรวมเล่ม 1-2

  ปัญญาวิวัฒน์ ฉบับรวมเล่ม 1-2

  ผู้แต่ง : สมัคร บุราวาศ
  “การอ่านหนังสือทั้งสองเล่มอย่างต่อเนื่องโดยทั่วถ้วนแล้ว จะช่วยให้ท่านเกิดปัญญาอันถ่องแท้ และพ้นไปเสียจากภาวะทาสอวิชชาอย่างแท้จริง” ปัญญาวิวัฒน์ ภาค 1 (กำเนิดและวิวัฒนาการปัญญามนุษย์) บรรยายวิวัฒนาการสืบต่อจากลัทธิดาร์วิน ตามหลักปัญจนิยามธรรมของพุทธศาสนา อันจะทำให้รู้จักรากเหง้าของความเป็นไปในปัจจุบันนี้ สิ่งที่เขาเหล่านั้นมุ่งหวังคือ ปัญญาอันสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้เราทราบความจริงได้ทั้งในอดีตและอนาคต และเพื่อรู้อนาคตจากเหตุการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้นประวัติศาสตร์จึงเป็นวิทยาการที่เราจะไม่รู้ไม่ได้แต่คำว่า ประวัติศาสตร์ นี้ หมายกว้างถึงประวัติศาสตร์ของสังคม ธรรมชาติ มหาบุรุษ เศรษฐกิจ และการผลิตปัจจัยแห่งชีวิต ไม่ได้หมายถึงพงศาวดารหรือนิยายปรัมปราซึ่งว่าด้วยพระมหากษัตริย์หรือประมุขของชนเผ่าเป็นส่วนใหญ่ ประวัติศาสตร์อย่างนี้จะคลี่คลายให้เห็นในปัญญาวิวัฒน์ ภาค 1 นี้ ส่วนปัญญาวิวัฒน์ ภาค 2 (พัฒนาการแห่งปัญญาใหม่) จะแสดงถึงความเป็นมาของโลกสมัยใหม่ ต่อจากปลายสมัยทาสของโลกเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น การอ่านหนังสือทั้งสองเล่มอย่างต่อเนื่องโดยทั่วถ้วนแล้ว ก็จะช่วยให้ท่านเกิดปัญญาอันถ่องแท้ และพ้นไปเสียจากภาวะทาสอวิชชาอย่างแท้จริง เพื่อที่จะเป็นรากฐานปัญญาทางปฏิบัติสืบไป (1 ใน 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน)
  500 บาท

  สินค้าหมด

 9. ในกระจก : วรรณกรรมและการเมืองสยามยุคอเมริกัน

  ในกระจก : วรรณกรรมและการเมืองสยามยุคอเมริกัน

  ผู้แต่ง : เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน
  หนังสือเล่มนี้เป็นการจัดพิมพ์ในพากย์ภาษาไทยของ In the Mirror: Literature and Politics in Siam in the American Era หนังสือรวมเรื่องสั้นไทยจำนวน 13 เรื่องที่นำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยเบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน และรุจิรา เมนดิโอเนส พร้อมบทนำขนาดยาวเกือบ 100 หน้าโดยเบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน ตีพิมพ์ออกมาครั้งแรกในปี 2528 โดยสำนักพิมพ์ดวงกมล ก่อนที่ต่อมาโครงการ Southeast Asia Program Publications ของมหาวิทยาลัยคอร์แนลจะนำไปพิมพ์เพื่อใช้เป็นตำราสำหรับผู้สนใจและผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยและประวัติศาสตร์การเมืองไทย การนำมาทำเป็นพากย์ภาษาไทยในชื่อ "ในกระจก: วรรณกรรมและการเมืองสยามยุคอเมริกัน" ครั้งนี้ ได้รวบรวมต้นฉบับเรื่องสั้นทั้ง 13 เรื่องมาพิมพ์ขึ้นใหม่ โดยชำระเปรียบเทียบกับฉบับพิมพ์ต่างๆ เท่าที่สามารถหาได้ นอกจากเหนือจากนี้ ยังมีภาคผนวกชีวประวัตินักเขียนเรื่องสั้นและบทสัมภาษณ์แอนเดอร์สัน และที่เป็นการทำขึ้นใหม่ทั้งหมดอีกขั้น คือการเพิ่มเติมภาคผนวกคำนิยมและคำวิจารณ์จากสามมุมมองคือ จากคุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการหนังสือเล่มนี้มาด้วยกันกับ “เบน” หรือ อ.เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน ตามมาด้วยคำวิจารณ์จาก อ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ในฐานะนักวิชาการและนักวิจารณ์วรรณกรรม และคำตามจาก อ.ประจักษ์ ก้องกีรติ ในฐานะคนรุ่นหลังที่ได้นำหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในทางวิชาการรัฐศาสตร์ ปิดเล่มด้วย คำส่งท้ายโดย อ.เบเนดิกท์
  450 บาท

  สินค้าหมด

 10. ตำรับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ตำรับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ผู้แต่ง : เพียสิง จะเสินสิน
  บันทึกทางประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของชาติลาว ที่มีความเรียบง่ายอย่างสามัญของตำรับอาหารในพระราชวังหลวงพระบาง จนกล่าวกันว่า ฅนลาวกินอย่างไร เจ้าก็กินอย่างนั้น เจ้าลาวในพระราชวังก็เสวยเช่นเดียวกับฅนลาวทั่วไป หนังสือเล่มนี้จึงเป็นบันทึกแทนชาวลาวทุกระดับชั้น และเป็นบันทึกอันอมตะไม่เปลี่ยนแปลง แม้การปกครอง การเมือง จะกลายไปเป็นอื่นจากเดิม
  497 บาท

SCRIPT
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
[TR]