ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือแนะนำ

หลากหลายเรื่องราว หลากหลายความคิด บอกเล่าผ่านตัวหนังสือ แล้วเริ่มออกเดินทางเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. ๑ ทศวรรษ ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ : เอเชียปริทัศน์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

  ๑ ทศวรรษ ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ : เอเชียปริทัศน์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

  ผู้แต่ง : ดลยา เทียนทอง และ จิตติมา คิ้มสุขศรี
  จัดทำขึ้นในช่วงเวลาครบ 10 ปี (พ.ศ.2557) ของปัญหาที่ยังคงดำเนินอยู่ ซึ่งประกอบด้วยบทความทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ในแง่มุมที่หลากหลาย ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ พัฒนาการความเป็นมา บทความของภาคประชาสังคมอิสลาม นอกจากนี้ยังมีบทความพิเศษเรื่อง การนำหลัธรรมาภิบาลไปกำหนดเป็นนโยบายเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในกองบัญชาการกองทัพไทยอีกด้วย
  150 บาท

  สินค้าหมด

 2. โบราณคดี : แนวคิดและทฤษฎี

  โบราณคดี : แนวคิดและทฤษฎี

  ผู้แต่ง : สว่าง เลิศฤทธิ์
  รวบรวมและเรียบเรียงแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ทางโบราณคดีของนักวิชาการตะวันตกขึ้นเป็นภาษาไทย โดยมุ่งหวังให้เอกสารที่เรียบเรียงขึ้นนี้ สามารถใช้เป็นคู่มือหรือตำราพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีทางโบราณคดี สำหรับนักศึกษาโบราณคดี นักวิชาการในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจงานโบราณคดี หนังสือเล่มนี้แนะนำวิชา “โบราณคดี” ในฐานะที่เป็น “well-established discipline” ได้ดี โดยจะช่วยให้ผู้อ่านซึ่งไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทางโบราณคดีมาก่อน
  150 บาท

  สินค้าหมด

 3. ศาสดาเบสต์เซลเลอร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ศาสดาเบสต์เซลเลอร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ผู้แต่ง : 'ปราย พันแสง
  ผู้เขียนเขียนงานเล่มนี้ขึ้นในช่วงที่ผลงานของฮารูกิ มูราคามิยังไม่แพร่หลายในเมืองไทยเท่าใดนัก ด้วยความที่อยากให้นักอ่านชาวไทยได้สัมผัสและชื่นชอบงานเขียนของมูราคามิเหมือนที่ตัวเธอชอบ จึงตะลุยอ่าน ค้นคว้า ศึกษาเรื่องราวของฮารูกิ มูราคามิอย่างจริงจังเท่าที่ข้อมูลในยุคนั้นจะอำนวย แล้วเขียนลงเป็นตอนๆ ในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ตั้งแต่ฉบับเดือนกรกฎาคม 2546-มีนาคม 2547 ก่อนที่มูราคามิจะติดลมบนมาจนถึงทุกวันนี้ โดยผลงานของเขาได้รับการถ่ายทอดเป็นภาษาต่างๆ ถึง 40 ภาษาทั่วโลก
  225 บาท

 4. ทางรถไฟสายใต้ในเงาอาทิตย์อุทัย (The Southern Railways in the Shadow of the Rising Sun)

  ทางรถไฟสายใต้ในเงาอาทิตย์อุทัย (The Southern Railways in the Shadow of the Rising Sun)

  ผู้แต่ง : พวงทิพย์ เกียรติสหกุล
  ทางรถไฟสายใต้ในเงาอาทิตย์อุทัย เป็นการเสนอภาพประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ. 2484-2488) เมื่อญี่ปุ่นได้เข้ามาควบคุมและใช้เส้นทางรถไฟสายใต้ของไทยขนส่งกองบำรุงกำลังให้แก่แนวหน้าของกองทัพญี่ปุ่นในพม่าและมลายู อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพื่อยึดครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  200 บาท

  สินค้าหมด

 5. ระเบียบวิธีวิจัยสังคม จากประสบการณ์จริง (MODERN METHODS IN SOCIAL RESEARCH)

  ระเบียบวิธีวิจัยสังคม จากประสบการณ์จริง (MODERN METHODS IN SOCIAL RESEARCH)

  ผู้แต่ง : William Foote Whyte
  หนังสือเล่มนี้แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ Modern Methods in Social Research ซึ่งเขียนโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิลเลี่ยม ฟุต ไวท์ น่าจะมีประโยชน์ต่อทั้งนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปในเรื่องราวของระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพราะการค้นคว้าวิจัยของผู้เขียนและผู้แปล ล้วนกลั่นกรองมาจากประสบการณ์จริงในมุมมองของนักวิชาการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของการเป็น "ครู"
  189 บาท

  สินค้าหมด

 6. ประวัติศาสตร์สิงคโปร์

  ประวัติศาสตร์สิงคโปร์

  ผู้แต่ง : Ernest C.T. Chew Edwin Lee
  เนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นภาคประวัติศาสตร์ จากประวัติศาสตร์ยุคเริ่มแรกของดินแดนที่เป็นเกาะแห่งนี้ ผ่านยุคสมัยการปกครองของอังกฤษ ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงการได้เป็นประเทศเอกราชในปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) ส่วนที่สองเป็นการศึกษาในประเด็นหัวข้อด้านการเมืองและสังคม โดยเน้นมาที่ประเด็นด้านสังคม ให้เห็นชีวิตหลากด้านของสิงคโปร์ที่ยากจะหาอ่านจากงานชิ้นอื่นๆ
  600 บาท

 7. ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย เอกภาพแห่งความแตกต่าง

  ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย เอกภาพแห่งความแตกต่าง

  ผู้แต่ง : อาณัติ อนันตภาค
  เรียบเรียงขึ้นในรูปแบบของการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของอินโดนีเซียในฐานะประเทศและในฐานะของคนและกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเช่นเคยผู้เขียนก็ต้องออกตัวเองไว้ในที่นี้ว่า ในการนำเสนอนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญในเชิงวิชาการมากมายนัก หากพิจารณากันในเรื่องรูปแบบแต่หากพินิจกันในเนื้อหาและสาระแล้วผู้เขียนและเรียบเรียงก็เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ให้ความถูกต้องและเที่ยงตรงของข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
  220 บาท

 8. โคลงกลอนของ 'ครูเทพ' รวมเล่ม ๑-๓ (พิมพ์ครั้งที่ 3)

  โคลงกลอนของ 'ครูเทพ' รวมเล่ม ๑-๓ (พิมพ์ครั้งที่ 3)

  ผู้แต่ง : สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา
  โคลงกลอนของครูเทพที่นำมารวมเล่ม เขียนขึ้นในช่วงปี 2471-2484 ท่านเขียนทั้ง โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน รวมทั้งร่าย ส่วนใหญ่จะเป็นกลอนมากกว่าประเภทอื่น โคลงกลอนของท่านหลายชิ้น มีลักษณะเป็นบทความแสดงทัศนะ แต่ก็มีหลายชิ้นที่มีความงดงามทางวรรณศิลป์ และมีเนื้อหาสาระที่สะท้อนปรัชญาชีวิต สะท้อนสังคมในยุคนั้น (...บางส่วนจากสารานุกรมหนังสือดี100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน)
  493 บาท

 9. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 : เบ้าหลอมอารยธรรม

  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 : เบ้าหลอมอารยธรรม

  ผู้แต่ง : วินัย พงศ์ศรีเพียร
  หนังสือชุด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เบ้าหลอมอารยธรรมสำคัญของโลก ประกอบด้วยหนังสือ 2 เล่ม ชี้ให้เห็นว่าด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตั้งอยู่ระหว่างอารยธรรมใหญ่ของโลก 2 แหล่งคือทั้งอินเดียและจีน ประกอบกับภูมิภาคนี้เป็นพื้นที่เปิดและการเป็น “ดินแดนมรสุมแห่งเอเชีย” ซึ่งทำให้กลายเป็นเส้นทางผ่านการเดินเรือสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมาแต่ยุคโบราณ
  220 บาท

 10. จิตวิญญาณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ 1

  จิตวิญญาณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ 1

  ผู้แต่ง : วินัย พงศ์ศรีเพียร
  หนังสือชุด จิตวิญญาณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ เน้นการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยและประเทศเพื่อนบ้านผ่านเอกสารชั้นต้น เพราะพบว่ามีเอกสารสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจำนวนมาก แต่เป็นที่น่าเสียดายว่ายังมีผู้ศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดน้อย ทั้งๆ ที่การศึกษาเอกสารชั้นต้นเป็นอีกวิถีทางหนึ่งที่ช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ วิธีคิด อุดมการณ์ และอุปนิสัยที่โดดเด่นของชาตินั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น
  220 บาท

SCRIPT
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
[TR]