ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือแนะนำ

หลากหลายเรื่องราว หลากหลายความคิด บอกเล่าผ่านตัวหนังสือ แล้วเริ่มออกเดินทางเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
ต่อหน้า
 1. ช ช้าง ค ฅน (ฉบับปรับปรุง)

  ช ช้าง ค ฅน (ฉบับปรับปรุง)

  ผู้แต่ง : ศรัณย์ ทองปาน
  รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับช้างที่แตกต่างจากหนังสือช้างทั่วไป เพราะผู้เขียนได้เลือกสรรสิ่งละอันพันละน้อยของช้างกับสิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน เช่น กำเนิดช้าง ช้างในพระศาสนา ยศช้าง เป็นต้น หนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  220 บาท

 2. ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-หมาไทย

  ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-หมาไทย

  ผู้แต่ง : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
  สนุกกับคำถามนำความรู้ เปิดโลกของหมาไทยหลังอาน หมาไทยบางแก้ว หมาไทยพื้นบ้าน บูรณาการความรู้ หลากหลายทั้งประวัติความเป็นมา ชีววิทยาของหมา ตำนาน ความเชื่อเกี่ยวกับหมา ภาษิต คำพังเพย พร้อมกิจกรรม เกม แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ท้ายเล่ม (รางวัลชมเชย รักลูกอวอร์ด สำหรับเด็กวัย 7-9 ขวบ)
  150 บาท

 3. ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-ไก่ไทย

  ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-ไก่ไทย

  ผู้แต่ง : ชนันสิริ มากสัมพันธ์
  สนุกกับคำถามนำความรู้ เปิดโลกของไก่แจ้ ไก่อู ไก่ชน ไก่พื้นบ้านของไทย บูรณาการความรู้ หลากหลายทั้งประวัติความเป็นมา ชีววิทยา ตำนาน ความเชื่อเกี่ยวกับไก่ไทย ภาษิต คำพังเพย พร้อมกิจกรรม เกม แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ท้ายเล่ม
  150 บาท

 4. ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-ช้างไทย

  ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-ช้างไทย

  ผู้แต่ง : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
  สนุกกับคำถามนำความรู้ เปิดโลกของช้างไทย บูรณาการความรู้ หลากหลายทั้งประวัติความเป็นมา ชีววิทยาของ ตำนาน ความเชื่อเกี่ยวกับช้างไทย ภาษิต คำพังเพย พร้อมกิจกรรม เกม แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ท้ายเล่ม (รางวัลดีเด่น รักลูกอวอร์ด สำหรับเด็กวัย 10-12 ปี)
  150 บาท

 5. ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-แมวไทย

  ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-แมวไทย

  ผู้แต่ง : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
  สนุกกับคำถามนำความรู้ เปิดโลกของแมววิเชียรมาศ แมวสีสวาด แมวศุภลักษณ์ บูรณาการความรู้ หลากหลายทั้งประวัติความเป็นมา ชีววิทยา ตำนาน ความเชื่อเกี่ยวกับภาษิต คำพังเพย พร้อมกิจกรรม เกม แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ท้ายเล่ม
  150 บาท

 6. ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-ข้าวไทย

  ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-ข้าวไทย

  ผู้แต่ง : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
  สนุกกับคำถามนำความรู้เกี่ยวกับข้าวไทยในทุกๆ ด้าน เช่น คนไทยกินข้าวครั้งแรกเมื่อไหร่ พันธุ์ข้าวแบ่งเป็นกี่ประเภท ลักษณะและการเติบโตของต้นข้าว วิธีการปลูกข้าวและการเก็บเกี่ยวข้าว ความสำคัญของข้าวในประเพณีและพิธีกรรมของไทย สำนวน ภาษิต และเกมทดสอบความรู้ท้ายเล่ม (รางวัลดีเด่น รักลูกอวอร์ด สำหรับเด็กวัย 10-12 ปี)
  150 บาท

 7. ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-กล้วยไทย

  ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-กล้วยไทย

  ผู้แต่ง : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
  สนุกกับคำถามนำความรู้เกี่ยวกับกล้วยไทยในทุกๆ ด้าน เช่น ลักษณะต้น ผล ใบ รู้จักกล้วยพันธุ์ต่างๆ คุณค่าของกล้วยจากใบจรดราก ทั้งทางด้านโภชนาการ และในประเพณี พิธีกรรมของไทย สำนวน ภาษิต เหมาะสำหรับอ่านเสริมความรู้สำหรับเยาวชน (รางวัลดีเด่น รักลูกอวอร์ด สำหรับเด็กวัย 10-12 ปี)
  150 บาท

 8. สนุกกับภาษาเวียดนาม : เขียนด้วยอักษรโรมัน แต่มีวรรณยุกต์

  สนุกกับภาษาเวียดนาม : เขียนด้วยอักษรโรมัน แต่มีวรรณยุกต์

  ผู้แต่ง : สรตี ปรีชาปัญญากุล
  “ภาษาเวียดนาม” เป็นภาษาที่เขียนด้วยอักษรโรมัน แต่มีวรรณยุกต์ ภาษาเวียดนามบางคำใกล้เคียงกับภาษาจีน เนื่องจากเคยอยู่ใต้การปกครองของจีนนับพันปี ในอดีตเคยใช้ตัวเขียนจีน และอักษรจื๊อโนม ซึ่งพัฒนามาจากจีน กำกับเสียงภาษาเวียดนาม ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ อักษรก๊วกหงือ หรือ อักษรโรมัน ในยุคอาณานิคมฝรั่งเศส โดยสร้างความแตกต่างด้วยการเติมสัญลักษณ์ขีดบ้างหยักบ้างเพื่อกำกับเสียงสูง-ต่ำ หนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านไปสนุกกับคำศัพท์ง่ายๆ อาทิ คำทักทาย คำเรียกเครือญาติ อวัยวะ อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ ดอกไม้ สัตว์ ยานพาหนะ ดินฟ้าอากาศ ไปจนถึงสำนวนสุภาษิต และเพลงชาติ ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของเวียดนามได้เป็นอย่างดี
  180 บาท

  สินค้าหมด

 9. จิตรกรรมพระราชประวัติ รัชกาลที่ ๕

  จิตรกรรมพระราชประวัติ รัชกาลที่ ๕

  ผู้แต่ง : เอนก นาวิกมูล
  รวมภาพจิตรกรรมไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลากหลายเรื่องราวด้วยกันไม่ว่าจะเป็น พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตร พร้อมภาพประกอบกว่า 300 รูป เเละภาพจิตรกรรมฝาผนังพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 ช่วงต้นรัชกาล (เขียนปลายรัชกาลราวหลัง พ.ศ.2442) นำมาเสนอเพื่อให้ศึกษาเปรียบเทียบถึงความคิดและการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงไปในงานจิตรกรรมไทยประเพณี ถ่ายทอดด้วยภาพสี่สีสวยงาม ทั้งยังได้บรรยายภาพแต่ละภาพด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ชวนติดตามตลอดทั้งเล่ม
  650 บาท

 10. เครื่องถ้วยเบญจรงค์ : เครื่องถ้วยในเมืองไทย

  เครื่องถ้วยเบญจรงค์ : เครื่องถ้วยในเมืองไทย

  ผู้แต่ง : ภุชชงค์ จันทวิช
  หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดเครื่องถ้วยในเมืองไทย อันประกอบไปด้วย เครื่องถ้วยสังคโลก เครื่องลายคราม เครื่องถ้วยเบญจรงค์ สำหรับเบญจรงค์ หมายถึง เครื่องถ้วยที่เขียนลายด้วยสีห้าสี วิวัฒนาการมาจากเครื่องถ้วยเขียนสีของจีน ซึ่งนิยมในสมัยราชวงศ์หมิง เครื่องเบญจรงค์ของไทยส่วนใหญ่นำเข้ามาจากเมืองจีน โดยส่งแบบและลวดลายไปให้ช่างจีนเขียน จึงมีการผสมผสานลักษณะของไทยและจีนจนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
  230 บาท

  สินค้าหมด

SCRIPT
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
ต่อหน้า
[TR]