ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือแนะนำ

หลากหลายเรื่องราว หลากหลายความคิด บอกเล่าผ่านตัวหนังสือ แล้วเริ่มออกเดินทางเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
ต่อหน้า
 1. THE VOICE เสียงใสๆ จากหัวใจสี่ขา

  THE VOICE เสียงใสๆ จากหัวใจสี่ขา

  ผู้แต่ง : ชลลดา เมฆราตรี
  275 บาท

 2. เปิดโลกมหัศจรรย์อาเซียน

  เปิดโลกมหัศจรรย์อาเซียน

  ผู้แต่ง : ณิชา พีชวณิชย์
  ชวนเด็กๆ มารู้จักอาเซียนในหลากหลายมิติ ทั้งข้อมูลพื้นฐาน พร้อมแผนที่แสดงสถานที่สำคัญ สุดยอดสิ่งมหัศจรรย์ของแต่ละประเทศ วัฒนธรรมที่แตกต่าง และเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆ รวมทั้งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
  140 บาท

 3. โขงนทีสีทันดร

  โขงนทีสีทันดร

  ผู้แต่ง : ธีรภาพ โลหิตกุล
  หนังสือในเครือ “ทางอีศาน” เรื่องและภาพโดย ธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติประจำสาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) พ.ศ.2558 “โขงนทีสีทันดร” คือประสบการณ์เดินทางท่องไปในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในห้วงเวลาเกือบสามทศวรรษ นับตั้งแต่ พ.ศ.2530 จนถึง พ.ศ.2557 ได้ไปเห็น ไปสัมผัส แล้วกลับมาค้นคว้าข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรณีวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา ภาษาและวัฒนธรรม ฯลฯ… ก่อนจะตกผลึกเป็นชุดงานเขียนประเภทสารคดี ตีพิมพ์ในนิตยสาร “ทางอีศาน” ต่อเนื่องกัน 23 ตอน 23 เดือน เป็นเวลาเกือบสองปีเต็ม ด้วยปรารถนาให้เกิดความรัก ความหวงแหน แม่น้ำแห่งแผ่นดินอุษาคเนย์สายนี้ ที่เป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตและวัฒนธรรม จึงวาดหวังอยู่ลึกๆ ในใจว่า งานเขียนชุดนี้ จะมีส่วนทำให้ชาวลุ่มน้ำโขงเรียนรู้กันและกัน เพื่อจะได้เข้าใจกัน รักและสามัคคีกัน ในฐานะพลเมืองแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง องคาพยพอันจะมีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการสร้างความแข็งแกร่งให้ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community)
  399 บาท

 4. Out of Frame : เล่าเรื่องหลังเลนส์

  Out of Frame : เล่าเรื่องหลังเลนส์

  ผู้แต่ง : ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, บารมี เต็มบุญเกียรติ และคณะ
  Out of Frame หนังสือที่เปิดโอกาสให้ช่างภาพในโครงการ ASEAN SMILES ทุกคนได้เขียนเล่าเรื่องที่เขาพานพบ และเรื่องที่เขาครุ่นคิดคำนึงหลังเลนส์ เมื่ออ่านเรื่องราวเหล่านั้น ทำให้ได้รู้จักพวกเขามากขึ้น มองภาพที่เป็นผลผลิตของพวกเขา ได้อย่างมีมิติมากขึ้น ด้วยลีลาและท่วงทำนองที่มีเสน่ห์แตกต่างกันไป บางคนลุ่มลึก บางคนเรียบง่าย บางคนซับซ้อน
  380 บาท

 5. นิทานพื้นบ้านบรูไน : ชุดนิทานพื้นบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  นิทานพื้นบ้านบรูไน : ชุดนิทานพื้นบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  ผู้แต่ง : วาสนา ชูรัตน์
  หนังสือนิทานพื้นบ้านในประชาคมอาเซียนมีทั้งหมด 10 เล่ม ซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านที่เล่าขานสืบต่อกันมาของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ นิทานทุกเรื่องให้ความสนุกสนาน ข้อติด และคติสอนใจ จึงเหมาะสำหรับเยาวชนไทยที่สนใจเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านผ่านนิทาน และเป็นหนังสือสองภาษาไทย-อังกฤษ จึงช่วยส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษได้อีกทางหนึ่ง พร้อมภาพประกอบสีสันสดใสสวยงาม
  250 บาท

 6. นิทานพื้นบ้านเมียนมาร์ : ชุดนิทานพื้นบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  นิทานพื้นบ้านเมียนมาร์ : ชุดนิทานพื้นบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  ผู้แต่ง : วาสนา ชูรัตน์
  หนังสือนิทานพื้นบ้านในประชาคมอาเซียนมีทั้งหมด 10 เล่ม ซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านที่เล่าขานสืบต่อกันมาของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ นิทานทุกเรื่องให้ความสนุกสนาน ข้อติด และคติสอนใจ จึงเหมาะสำหรับเยาวชนไทยที่สนใจเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านผ่านนิทาน และเป็นหนังสือสองภาษาไทย-อังกฤษ จึงช่วยส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษได้อีกทางหนึ่ง พร้อมภาพประกอบสีสันสดใสสวยงาม
  250 บาท

 7. นิทานพื้นบ้านสิงคโปร์ : ชุดนิทานพื้นบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  นิทานพื้นบ้านสิงคโปร์ : ชุดนิทานพื้นบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  ผู้แต่ง : วาสนา ชูรัตน์
  หนังสือนิทานพื้นบ้านในประชาคมอาเซียนมีทั้งหมด 10 เล่ม ซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านที่เล่าขานสืบต่อกันมาของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ นิทานทุกเรื่องให้ความสนุกสนาน ข้อติด และคติสอนใจ จึงเหมาะสำหรับเยาวชนไทยที่สนใจเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านผ่านนิทาน และเป็นหนังสือสองภาษาไทย-อังกฤษ จึงช่วยส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษได้อีกทางหนึ่ง พร้อมภาพประกอบสีสันสดใสสวยงาม
  250 บาท

 8. นิทานพื้นบ้านเวียดนาม : ชุดนิทานพื้นบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  นิทานพื้นบ้านเวียดนาม : ชุดนิทานพื้นบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  ผู้แต่ง : วาสนา ชูรัตน์
  หนังสือนิทานพื้นบ้านในประชาคมอาเซียนมีทั้งหมด 10 เล่ม ซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านที่เล่าขานสืบต่อกันมาของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ นิทานทุกเรื่องให้ความสนุกสนาน ข้อติด และคติสอนใจ จึงเหมาะสำหรับเยาวชนไทยที่สนใจเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านผ่านนิทาน และเป็นหนังสือสองภาษาไทย-อังกฤษ จึงช่วยส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษได้อีกทางหนึ่ง พร้อมภาพประกอบสีสันสดใสสวยงาม
  250 บาท

 9. นิทานพื้นบ้านลาว : ชุดนิทานพื้นบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  นิทานพื้นบ้านลาว : ชุดนิทานพื้นบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  ผู้แต่ง : วาสนา ชูรัตน์
  หนังสือนิทานพื้นบ้านในประชาคมอาเซียนมีทั้งหมด 10 เล่ม ซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านที่เล่าขานสืบต่อกันมาของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ นิทานทุกเรื่องให้ความสนุกสนาน ข้อติด และคติสอนใจ จึงเหมาะสำหรับเยาวชนไทยที่สนใจเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านผ่านนิทาน และเป็นหนังสือสองภาษาไทย-อังกฤษ จึงช่วยส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษได้อีกทางหนึ่ง พร้อมภาพประกอบสีสันสดใสสวยงาม
  250 บาท

 10. นิทานพื้นบ้านกัมพูชา : ชุดนิทานพื้นบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  นิทานพื้นบ้านกัมพูชา : ชุดนิทานพื้นบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  ผู้แต่ง : วาสนา ชูรัตน์
  หนังสือนิทานพื้นบ้านในประชาคมอาเซียนมีทั้งหมด 10 เล่ม ซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านที่เล่าขานสืบต่อกันมาของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ นิทานทุกเรื่องให้ความสนุกสนาน ข้อติด และคติสอนใจ จึงเหมาะสำหรับเยาวชนไทยที่สนใจเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านผ่านนิทาน และเป็นหนังสือสองภาษาไทย-อังกฤษ จึงช่วยส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษได้อีกทางหนึ่ง พร้อมภาพประกอบสีสันสดใสสวยงาม
  250 บาท

SCRIPT
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
ต่อหน้า
[TR]