ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือแนะนำ

หลากหลายเรื่องราว หลากหลายความคิด บอกเล่าผ่านตัวหนังสือ แล้วเริ่มออกเดินทางเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. มอญ-เขมรศึกษา

  มอญ-เขมรศึกษา

  ผู้แต่ง : ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ
  หนังสือที่ถ่ายทอดมาจากงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “เขมร-มอญศึกษา” โดยมนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผศ.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คุณนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว อาจารย์สุภรณ์ โอเจริญ อาจารย์ภูธร ภูมะธน คุณองค์ บรรจุน ศ.ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ เป็นต้น
  150 บาท

  สินค้าหมด

 2. 120 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น : เอเชียตะวันออกกับอุษาคเนย์ (2430-2550)

  120 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น : เอเชียตะวันออกกับอุษาคเนย์ (2430-2550)

  ผู้แต่ง : ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ
  คำบรรยายในงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “120 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น : เอเชียตะวันออกกับอุษาคเนย์ (2430-2550)” ซึ่งเป็นการขยายข้อมูลและองค์ความรู้ให้แก่ผู้อ่านในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ทั้งความสัมพันธ์ทางการทูต ความสัมพันธ์ในระดับราชวงศ์ ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ของไทยและญี่ปุ่นระหว่าง 120 ปี รวมทั้งยังทำให้เราทราบถึงบริบทของอาเซียนและบริบทของโลก ทำให้เกิดความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ในภูมิภาคนี้ต่อไป
  390 บาท

 3. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน : เอเชียปริทัศน์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

  ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน : เอเชียปริทัศน์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

  ผู้แต่ง : มนธิรา ราโท และคณะ
  นำเสนอผลงานทางวิชาการในประเด็น "ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน" เพื่อตอบรับกระแสของการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ที่ผ่านมากระแสความสนใจของสื่อกระแสหลัก มักมุ่งไปที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ส่วนเสาหลักที่ถูกหลงลืมมากที่สุดคงเป็นเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอันที่จริงแล้วควรได้รับความสนใจมากกว่านี้หรือให้ความสำคัญลำดับต้นๆ
  150 บาท

  สินค้าหมด

 4. ๑ ทศวรรษ ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ : เอเชียปริทัศน์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

  ๑ ทศวรรษ ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ : เอเชียปริทัศน์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

  ผู้แต่ง : ดลยา เทียนทอง และ จิตติมา คิ้มสุขศรี
  จัดทำขึ้นในช่วงเวลาครบ 10 ปี (พ.ศ.2557) ของปัญหาที่ยังคงดำเนินอยู่ ซึ่งประกอบด้วยบทความทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ในแง่มุมที่หลากหลาย ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ พัฒนาการความเป็นมา บทความของภาคประชาสังคมอิสลาม นอกจากนี้ยังมีบทความพิเศษเรื่อง การนำหลัธรรมาภิบาลไปกำหนดเป็นนโยบายเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในกองบัญชาการกองทัพไทยอีกด้วย
  150 บาท

  สินค้าหมด

 5. "บันทึกจับผ้า" เส้นใยแห่งไมตรีคนอาเซียนลุ่มน้ำโขง

  "บันทึกจับผ้า" เส้นใยแห่งไมตรีคนอาเซียนลุ่มน้ำโขง

  ผู้แต่ง : ปิยะพร กัญชนะ
  วัฒนธรรมการใช้ผ้า เป็นสิ่งที่บ่งบอกประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสังคมได้ ทั้งตัวผ้าและวิธีการนุ่งห่มผ้า เมื่อพิจารณาจากวัสดุเส้นใย สีย้อม ลวดลาย เครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ทำผ้า เอกลักษณ์ของกลุ่มชนหรือสะท้อนถึงวัฒนธรรมร่วมในพื้นที่ใด บันทึกเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์การรู้จักผ้าผ่านการจับ การพูดคุยกับผู้รู้ทั้งผู้ทอผ้าในแต่ละท้องถิ่นและนักวิชาการเรื่องผ้า ทำให้เข้าใจว่า ผ้าไทย ผ้าทอนั้นเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิต ใส่ให้ทันสมัยได้ทุกวัยทุกวัน
  170 บาท

  สินค้าหมด

 6. ประวัติศาสตร์สิงคโปร์

  ประวัติศาสตร์สิงคโปร์

  ผู้แต่ง : Ernest C.T. Chew Edwin Lee
  เนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นภาคประวัติศาสตร์ จากประวัติศาสตร์ยุคเริ่มแรกของดินแดนที่เป็นเกาะแห่งนี้ ผ่านยุคสมัยการปกครองของอังกฤษ ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงการได้เป็นประเทศเอกราชในปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) ส่วนที่สองเป็นการศึกษาในประเด็นหัวข้อด้านการเมืองและสังคม โดยเน้นมาที่ประเด็นด้านสังคม ให้เห็นชีวิตหลากด้านของสิงคโปร์ที่ยากจะหาอ่านจากงานชิ้นอื่นๆ
  600 บาท

 7. ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย เอกภาพแห่งความแตกต่าง

  ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย เอกภาพแห่งความแตกต่าง

  ผู้แต่ง : อาณัติ อนันตภาค
  เรียบเรียงขึ้นในรูปแบบของการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของอินโดนีเซียในฐานะประเทศและในฐานะของคนและกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเช่นเคยผู้เขียนก็ต้องออกตัวเองไว้ในที่นี้ว่า ในการนำเสนอนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญในเชิงวิชาการมากมายนัก หากพิจารณากันในเรื่องรูปแบบแต่หากพินิจกันในเนื้อหาและสาระแล้วผู้เขียนและเรียบเรียงก็เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ให้ความถูกต้องและเที่ยงตรงของข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
  220 บาท

 8. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 : เบ้าหลอมอารยธรรม

  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 : เบ้าหลอมอารยธรรม

  ผู้แต่ง : วินัย พงศ์ศรีเพียร
  หนังสือชุด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เบ้าหลอมอารยธรรมสำคัญของโลก ประกอบด้วยหนังสือ 2 เล่ม ชี้ให้เห็นว่าด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตั้งอยู่ระหว่างอารยธรรมใหญ่ของโลก 2 แหล่งคือทั้งอินเดียและจีน ประกอบกับภูมิภาคนี้เป็นพื้นที่เปิดและการเป็น “ดินแดนมรสุมแห่งเอเชีย” ซึ่งทำให้กลายเป็นเส้นทางผ่านการเดินเรือสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมาแต่ยุคโบราณ
  220 บาท

 9. จิตวิญญาณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ 1

  จิตวิญญาณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ 1

  ผู้แต่ง : วินัย พงศ์ศรีเพียร
  หนังสือชุด จิตวิญญาณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ เน้นการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยและประเทศเพื่อนบ้านผ่านเอกสารชั้นต้น เพราะพบว่ามีเอกสารสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจำนวนมาก แต่เป็นที่น่าเสียดายว่ายังมีผู้ศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดน้อย ทั้งๆ ที่การศึกษาเอกสารชั้นต้นเป็นอีกวิถีทางหนึ่งที่ช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ วิธีคิด อุดมการณ์ และอุปนิสัยที่โดดเด่นของชาตินั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น
  220 บาท

 10. ย้อนพินิจผู้สร้างประวัติศาสตร์ : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1

  ย้อนพินิจผู้สร้างประวัติศาสตร์ : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1

  ผู้แต่ง : วินัย พงศ์ศรีเพียร
  หนังสือชุด ย้อนพินิจผู้สร้างประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยหนังสือ 2 เล่ม เป็นหนังสือที่ชวนผู้อ่านให้ย้อนพินิจประวัติชีวิตผู้สร้างประวัติศาสตร์คนสำคัญของชาติเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลร่วมสมัยในคริสต์ศตวรรษที่ 20
  220 บาท

SCRIPT
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
[TR]