ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือแนะนำ

หลากหลายเรื่องราว หลากหลายความคิด บอกเล่าผ่านตัวหนังสือ แล้วเริ่มออกเดินทางเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. เปิดโลกมหัศจรรย์อาเซียน

  เปิดโลกมหัศจรรย์อาเซียน

  ผู้แต่ง : ณิชา พีชวณิชย์
  ชวนเด็กๆ มารู้จักอาเซียนในหลากหลายมิติ ทั้งข้อมูลพื้นฐาน พร้อมแผนที่แสดงสถานที่สำคัญ สุดยอดสิ่งมหัศจรรย์ของแต่ละประเทศ วัฒนธรรมที่แตกต่าง และเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆ รวมทั้งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
  140 บาท

 2. อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียว ทั้งเกี่ยวก้อย

  อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียว ทั้งเกี่ยวก้อย

  ผู้แต่ง : เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
  สำหรับอาเซียนแล้ว การติดต่อการค้ากับจีนช่วยเพิ่มตลาดการค้า ซึ่งเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่โตมาก เพราะมีจำนวนประชากรกว่าพันล้านคน แต่จีนนั้นเล็งเห็นประโยชน์นอกเหนือไปจากเรื่องการค้า ก็คือการเพ่งเล็งถึงทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในอาเซียนที่จีนจะตักตวงเอาไปใช้สำหรับการผลิต รวมถึงพลังงานซึ่งเป็นสิ่งที่จีนต้องการเป็นอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันก็จะเห็นการก้าวรุกของจีนเข้ามาในอาเซียนทางเศรษฐกิจ และใช้อาเซียนเป็นหัวหอกในการขยายอิทธิพลทางการเมืองไปด้วยในตัว
  290 บาท

 3. โขงนทีสีทันดร

  โขงนทีสีทันดร

  ผู้แต่ง : ธีรภาพ โลหิตกุล
  หนังสือในเครือ “ทางอีศาน” เรื่องและภาพโดย ธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติประจำสาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) พ.ศ.2558 “โขงนทีสีทันดร” คือประสบการณ์เดินทางท่องไปในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในห้วงเวลาเกือบสามทศวรรษ นับตั้งแต่ พ.ศ.2530 จนถึง พ.ศ.2557 ได้ไปเห็น ไปสัมผัส แล้วกลับมาค้นคว้าข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรณีวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา ภาษาและวัฒนธรรม ฯลฯ… ก่อนจะตกผลึกเป็นชุดงานเขียนประเภทสารคดี ตีพิมพ์ในนิตยสาร “ทางอีศาน” ต่อเนื่องกัน 23 ตอน 23 เดือน เป็นเวลาเกือบสองปีเต็ม ด้วยปรารถนาให้เกิดความรัก ความหวงแหน แม่น้ำแห่งแผ่นดินอุษาคเนย์สายนี้ ที่เป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตและวัฒนธรรม จึงวาดหวังอยู่ลึกๆ ในใจว่า งานเขียนชุดนี้ จะมีส่วนทำให้ชาวลุ่มน้ำโขงเรียนรู้กันและกัน เพื่อจะได้เข้าใจกัน รักและสามัคคีกัน ในฐานะพลเมืองแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง องคาพยพอันจะมีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการสร้างความแข็งแกร่งให้ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community)
  399 บาท

 4. สยามหรือไทย : Siam or Thailand (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  สยามหรือไทย : Siam or Thailand (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
  หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของ อาจารย์ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ซึ่งรวบรวมบทความที่ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1401, 1402 วันที่ 22 และ 29 มิถุนายน 2550 นำมาแก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2551 เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาของเส้นทางเดินของนาม จากสยามเป็นไทย และภายในเล่มยังมีซีดีประกอบบทความอีกด้วย ประเทศของเรารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ ไทย/ไท ลาว คนเมือง คนอีสาน มอญ เขมร กูย แต้จิ๋ว แคะ กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน ไหหลำ จาม ชวา มลายู ซาไก มอแกน ทมิฬ ปาทาน ซิกข์ เปอร์เซีย, อาหรับ ฮ่อ พวน ไทดำ ผู้ไท ขึน ยอง โส้ เวียด ลัวะ ม้ง เย้า กะเหรี่ยง ปะหล่อง มูเซอ อะข่า กำมุ มลาบรีชอง บรู ญัฮกุร ฝรั่ง (ชาติต่างๆ) แขก (ชาติต่างๆ) ลูกผสม/ลูกครึ่งต่างๆ อีกมากมายกว่า 50 ชาติพันธุ์ ฯลฯ
  150 บาท

  สินค้าหมด

 5. ผู้ค้าข้ามแดนไทย-มาเลเซีย และพื้นที่ชีวิตในตลาดปาดังเบซาร์

  ผู้ค้าข้ามแดนไทย-มาเลเซีย และพื้นที่ชีวิตในตลาดปาดังเบซาร์

  ผู้แต่ง : เก็ตถวา บุญปราการ
  ในชีวิตประจำวันผู้คน ผู้ค้า และสินค้ามีการข้ามแดนไปมาอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในอาณาบริเวณพื้นที่ชายแดนปาดังเบซาร์ไทย-มาเลเซีย การข้ามแดนมีทั้งการไปเยี่ยมญาติ และแลกเปลี่ยนสินค้า การที่จะทำความเข้าใจว่าผู้คนเหล่านี้มีความคิด ความเชื่ออย่างไรในการทำการค้าข้ามแดน จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาชีวิตประจำวันของผู้คน และผู้ค้ามุสลิมข้ามแดน ความมุ่งหมายของการวิจัยคือ การศึกษาความหมายทางสังคมของพื้นที่ชายแดนปาดังเบซาร์ไทย-มาเลเซีย เครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้าของผู้ค้ามุสลิมข้ามแดนปาดังเบซาร์ไทย-มาเลเซีย การดำเนินกิจกรรมทางการค้าของผู้ค้ามุสลิมข้ามแดนปาดังเบซาร์ไทย-มาเลเซีย ในการต่อรองกับกฎระเบียบของรัฐ-ชาติ และต่อรองกับหลักการของศาสนาอิสลาม และการบริโภคสินค้าเสื้อผ้าข้ามแดน การสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมและการให้ความหมายในการสวมใส่เสื้อผ้าของชาวมาเลย์
  250 บาท

 6. เศรษฐกิจเสรีนิยมและการค้าชายแดนภาคเหนือ

  เศรษฐกิจเสรีนิยมและการค้าชายแดนภาคเหนือ

  ผู้แต่ง : นิสิต พันธมิตร
  การศึกษาในเรื่องปัญหาการค้าชายแดนในเขตภาคเหนือตอนบนและเปรียบเทียบมูลค่าการค้าในระบบและนอกระบบของด่านการค้าต่างๆ ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ยังมีปัญหาด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการค้ากับประเทศจีนตอนใต้ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เช่น ท่าเรือ ถนน เรือที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าระหว่างกัน และปัญหาอื่น การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนซึ่งมีผลกระทบต่อการค้า รวมถึงการใช้ช่องว่างทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่เพื่อแสวงหา
  200 บาท

 7. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 10 : Journal of Mekong Societies (ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2551)

  วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 10 : Journal of Mekong Societies (ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2551)

  ผู้แต่ง : ดร.มณีมัย ทองอยู่ และ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
  วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ได้รับทุนอุดหนุนวารสารวิชาการที่มีคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2549 และ 2550 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ฉบับนี้นำเสนอเรื่อง มิติวัฒนธรรมในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม, การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบ้านพักอาศัยในชนบทจีน : กรณีศึกษาจากหมู่บ้านหลัน มณฑลเหลียวหนิง, นูรุ้ลอีมานและกระบวนการสร้างชุมชนมุสลิมในพหุสังคมอีสาน, สยามพากย์ในวรรณคดีเขมรเรื่องตุมเตียว : เครื่องมือในการสร้างความงามทางวรรณศิลป์, พลวัตความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนไทย-ลาวในกระแสโลกาภิวัตน์, ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อชุมชนชายแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : การเกิดขึ้นของตลาดจีนและการตอบสนองของคนในท้องถิ่นเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, บทวิจารณ์หนังสือ : Museums and Communities: The Politics of Public Culture
  90 บาท

 8. เวียดนามในทัศนะฝรั่งเศส : การสำรวจเชิงวิเคราะห์ผลงานวิชาการภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับเวียดนามระหว่าง ค.ศ.1884-2000

  เวียดนามในทัศนะฝรั่งเศส : การสำรวจเชิงวิเคราะห์ผลงานวิชาการภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับเวียดนามระหว่าง ค.ศ.1884-2000

  ผู้แต่ง : อนันท์ธนา เมธานนท์
  หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ใช้มุมมองของนักประวัติศาสตร์สำรวจเชิงวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับเวียดนามโดยเลือกทั้งผลงานที่เป็นของชาวฝรั่งเศสรวมถึงชาวเวียดนาม ที่เขียนผลงานเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่าที่พบในประเทศไทย โดยเน้นการวิเคราะห์ภูมิปัญญาฝรั่งเศสว่าด้วยเรื่องเวียดนามในช่วง ค.ศ.1884-2000 ผลงานเรื่องนี้ได้ช่วยเสนอมุมมองใหม่ในทางวิชาการที่จะทำให้ผู้อ่านได้วิเคราะห์ตามว่า ในทางตรงข้าม งานวิชาการเหล่านั้นได้ช่วยสร้างความภาคภูมิใจความเป็นชาติและชาตินิยมของชาวเวียดนาม ตอกย้ำให้ชาวเวียดนามได้ภาคภูมิในเอกลักษณ์และความรุ่งเรืองทางอารยธรรมของตน
  100 บาท

  สินค้าหมด

 9. อ้อยต้อยต่อนผะหยา

  อ้อยต้อยต่อนผะหยา

  ผู้แต่ง : นภาพร พิมพ์วรเมธากุล (ปริวรรตคัดลอก)
  อ้อยต้อยต่อนผะหยา เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งในชุดเอกสาร “วรรณกรรมพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานโครงการชุด “ภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขง” ได้ปริวรรตมาจากภาษาไทน้อยเป็นภาษาถิ่นอีสาน โดยการถอดความจากตัวหนังสือไทน้อยที่เขียนด้วยลายมือในใบลานโบราณ และจัดพิมพ์โดยใช้ตัวอักษรไทยปัจจุบัน เพื่อให้สามารถอ่านได้ทั่วไป อ้อยต้อย เป็นภาษาอีสาน มีความหมายว่าตลอดทั้งหมด อ้อยต้อยต่อนผะหยา จึงหมายความถึงการรวบรวมผะหยาอีสานทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดที่มีอยู่เป็นผะหยาเกี้ยวพาราสีระหว่างชายหนุ่ม-หญิงสาว โดยใช้วาทโวหารแบบอีสาน เน้นการเปรียบเปรยตัวเองกับธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว เชื่อแน่ว่า ผู้อ่านจะได้รับความเพลิดเพลินด้วยอรรถรสทางภาษา และได้ข้อคิดและสาระในเชิงวัฒนธรรมไปในคราวเดียวกัน
  120 บาท

  สินค้าหมด

 10. อินทิยานสอนลูก

  อินทิยานสอนลูก

  ผู้แต่ง : วิมล ชนะบุญ (ปริวรรตคัดลอก)
  อินทิยานสอนลูก เป็นหนังสือเล่มที่สองในชุดเอกสาร “วรรณกรรมพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานโครงการชุด “ภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขง” เป็นการปริวรรตหนังสือจากคัมภีร์ใบลานอีสาน ซึ่งนักปราชญ์ชาวอีสานได้จารไว้ในใบลานเป็นหนังสือผูก อินทิยานสองลูก เป็นวรรณกรรมคำสอนท้องถิ่นอีสาน อินทิยาน หมายความถึง ความรู้ของพระอินทร์ แต่ในเรื่องนี้ อินทิยาน คือ นักปราชญ์คนหนึ่ง ซึ่งได้เขียนคำกลอนสั่งสอนลูกสาวของตนเกี่ยวกับการวางตัว กิริยามารยาท การเลือกคู่ และการปฏิบัติหน้าที่ของภรรยา คำสั่งสอนเหล่านี้เป็นสื่อที่จะสะท้อนให้เห็นแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในครอบครัวและในสังคมของคนอีสานได้เป็นอย่างดี
  120 บาท

  สินค้าหมด

SCRIPT
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
[TR]