ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน รับการรวมตัวสู่ประชาคมอาเซียน
กับหนังสือความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2510 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย กัมพูชา สิงคโปร์ เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ และบรูไน ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม 2546 ประกาศจัดตั้ง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งในกฎบัตรอาเซียนที่ประเทศสมาชิกลงนามร่วมกันเมื่อปี 2550 ประกาศจัดตั้งประชาคมภายในปี 2558 นี้

ร้านหนังสือริมขอบฟ้าได้เลือกสรรหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียนในหลายระดับ ทั้งสำหรับเยาวชน สถานศึกษา และผู้สนใจ อาทิ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
SCRIPT
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
[TR]