ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

ห้องสมุดโรงเรียน

ส่วนงบประมาณ

ร้านหนังสือริมขอบฟ้าขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนตามที่รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อ พ.ศ. 2552 โดยเรายินดีที่จะบริการจัดหาหนังสือให้แก่บรรณารักษ์และสถานศึกษา ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดรายการหนังสือ รวมทั้งสามารถแจ้งรายการหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อได้โดยตรงกับที่ร้านริมขอบฟ้า ติดต่อโทร. 02-622-3510-11

[TR]