ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

ปรัชญา

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
ต่อหน้า
 1. ปรัชญาการเมืองเปรียบเทียบ

  ปรัชญาการเมืองเปรียบเทียบ

  ผู้แต่ง : สิทธิ์ บุตรอินทร์
  การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและคุณประโยชน์ ภายใต้นิติรัฐ ภายใต้นิติธรรม และภายใต้ธรรมาธิปไตย ความรู้อันเป็นเลิศและความประพฤติอันประเสริฐ ย่อมก่อให้เกิดความเป็นธรรมยุติธรรม สันติธรรม ความเจริญรุ่งเรือง ความสมบูรณ์พูนสุข และมั่นคงปลอดภัยแก่มวลมนุษยชาติ นี่คือสิ่งมุ่งประสงค์สูงสุดในการประกอบกรรมทางการเมืองที่ข้ามพ้นระบอบอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตย
  200 บาท

 2. "เผชิญหน้าเทพเจ้า : FACING GODS"

  "เผชิญหน้าเทพเจ้า : FACING GODS"

  ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ ทอง.
  พบกับภาพเขียนเทพเจ้ากว่า 100 ภาพ พร้อมเรื่องราวจากตำนานโบราณของพราหมณ์ ฮินดู ชินโต เต๋า กรีก โรมัน อาทิ วิษณุ/ นารายณ์-เทพผู้พิทักษ์รักษาโลก ศิวะ-มหาโยคี ศิวะภูเตศวร-พระผู้ทำลายล้างสรรพสิ่ง ศิวะอรรถนารีศวร-เทพกึ่งสตรี ทักษิณามูรติ-บรมเทพแห่งแดนใต้ อินทิรา-เจ้าแห่งสรรค์ ลักษมี-เทวีแห่งความรัก ความงาม โชคลาภ และความเจริญมั่งคั่ง ฯลฯ
  760 บาท

 3. เซนสอนว่า

  เซนสอนว่า

  ผู้แต่ง : ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร
  รวบรวมคำสอนของเซนในเรื่องต่างๆ เรื่องราวเล็กๆ ในปรัชญาเซนที่มีความหมายยิ่งใหญ่ในหัวใจมนุษย์ บางเรื่องอาจโดนใจให้ได้อมยิ้ม ได้มุมคิด ได้มองเห็นแง่งามแห่งชีวิต ที่มากับเรื่องราวของปรัชญาธรรม
  90 บาท

 4. ศิลปะแห่งชีวิต (The Art of living) (พิมพ์ครั้งที่ 5)

  ศิลปะแห่งชีวิต (The Art of living) (พิมพ์ครั้งที่ 5)

  ผู้แต่ง : วิลเพิร์ด พีเทอร์สัน
  ศิลปะแห่งชีวิต ความเรียงเพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้อ่านมาแล้วหลายทศวรรษ เขียนโดยนักเขียนความเรียงด้านศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดในโลกอีกคนหนึ่ง ชื่อ วิลเฟิร์ด อาร์แลน พีเทอร์สัน เป็นเพราะโลกปัจจุบันกำลังอยู่ในห้วงอารยธรรมสมัยใหม่ จึงสามารถกล่าวได้อย่างค่อนข้างมั่นใจว่า มนุษย์ไม่อาจดำเนินชีวิตอย่างพึงพอใจเพียงด้วยปัจจัยสี่เท่านั้น แต่ยังต้องมีปัจจัยอื่นมาร่วมเสริมด้วย โดยเฉพาะในการเกื้อหนุนด้านจิตใจให้ดำรงอยู่ และดำเนินไปควบคู่กับด้านกายภาพ และนี่ก็คืออะไรบางอย่างที่ วิลเฟิร์ด อาร์ลัน พีเทอร์สัน เข้าใจและเชื่ออย่างลุ่มหลง ดุจเดียวกับใครอื่นอีกจำนวนไม่น้อยทีเดียว แนวความเชื่อถือทำนองนี้ของเขาสรุปเอาไว้ในความเรียงเชิงกวีนิพนธ์บทหนึ่งของเขาเองที่ว่า “ในหมู่สรรพสัตว์แห่งโลก มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแบบแผนตนเองได้”
  300 บาท

 5. ประวัติและลัทธิของปวงปรัชญาเมธี (พิมพ์ครั้งที่ 3)

  ประวัติและลัทธิของปวงปรัชญาเมธี (พิมพ์ครั้งที่ 3)

  ผู้แต่ง : เฮนรี่ โทมัส
  หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นว่า นักปรัชญาก็มิใช่มนุษย์ที่ผิดกับเราอย่างฟ้ากับดินแต่อย่างไร ก็เป็นมนุษย์เดินดินเรานี่เอง ส่วนมากเกิดมาในตระกูลยากจน ตลอดชีวิตต้องประสบภัยพิบัติต่างๆ บางทีตายไปนานแล้วเกียรติและชื่อเสียงจึงมาสู่ตน นักปรัชญาเหล่านี้ ไม่ได้บำเพ็ญตนอย่างนักบวช คงมีกิเลสร้อยแปดอย่างพวกเรา วอลแตร์ชอบเสียดสี โชเป็นเฮาเออร์ชอบดูหมิ่น เบคอนถึงกับริอ่านทรยศหักหลังเพื่อนทีเดียว ฉะนั้นเราจะเห็นว่า สิทธิในการใช้สมองคิดปรัชญานั้นไม่เป็นของใคร คฤหัสถ์หรือพระก็สามารถคิดปรัชญาได้
  310 บาท

 6. ความเรียงว่าด้วยต้นกำเนิดและรากฐานแห่งความไม่เท่าเทียมของมวลมนุษยชาติ

  ความเรียงว่าด้วยต้นกำเนิดและรากฐานแห่งความไม่เท่าเทียมของมวลมนุษยชาติ

  ผู้แต่ง : ฌอง ฌากส์ รุสโซ
  นำเสนอเเก่ผู้กำลังที่ศึกษางานของ รุสโซ เป็นความพยายามเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและที่มาของความไม่เท่าเทียมกันในด้านต่างๆ ซึ่งอธิบายก้าวลึกเข้าไปถึงรากฐานทางจิตใจของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ว่าด้วยธรรมชาติของมนุษย์ที่อยู่ในสภาวะธรรมชาติ มนุษย์ทุกคนย่อมเท่าเทียมกัน และส่วนที่สองว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงจากที่มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันไปสู่ความไม่เท่าเทียมกัน อันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันเองมากกว่าความวิปริตผิดธรรมชาติ
  135 บาท

  สินค้าหมด

 7. ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

  ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

  ผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
  ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นหนังสือที่นำเสนอความรู้ทางด้านปรัชญาการเมืองและสังคมในยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์โบราณจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งทำความรู้จักกับนักคิด นักปรัชญาในลัทธิต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างในแนวคิดที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ที่จะทำให้พลเมืองฉลาดรู้เท่าทันทั้งรัฐบาลและการเมืองอื่นๆ รู้เท่าทันนักธุรกิจ นายทุน ชนชั้นนำ และคนอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
  230 บาท

  สินค้าหมด

 8. การเมืองของประชาชน

  การเมืองของประชาชน

  ผู้แต่ง : กุหลาบ สายประดิษฐ์
  รวมบทความด้านการเมืองการปกครองจากปลายปากกาของ “กุหลาบ สายประดิษฐ์” ปัญญาชน นักคิดนักเขียน ชาวไทย ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเรื่อง “ที่นี่และที่นั่น” ในนามปากกาว่า อิสสรชน ซึ่งบทความ”นี้มีขนาดยาวจำนวน 43 ตอน และแม้จะเขียนไว้เมื่อเวลาล่วงมาเกือบ 50 ปีแล้ว แต่ความคิด แนวคิด และการมองสังคมการเมืองของศรีบูรพายังคงทันสมัยและร่วมสมัยกับการเมืองในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน
  170 บาท

 9. ตกน้ำไม่ไหล

  ตกน้ำไม่ไหล

  ผู้แต่ง : สฤณี อาชวานันทกุล
  นำเสนอความคิดของนักคิดกระแสรองในปัจจุบันมาบอกเล่าอย่างสังเขปและเข้าใจง่ายแก่คนทั่วไป หลายความคิดในหนังสือเล่มนี้จะกลายเป็นความคิดกระแสหลักในอนาคต หรืออย่างน้อยก็ให้แนวทางแก่ความคิดกระแสหลักในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัย อาทิ Paul Hawken ผู้บุกเบิกกระบวนทัศน์ทุนนิยมธรรมชาติ, John Kenneth Calbaith สุภาพบุรุษนักเศรษฐศาสตร์ชายขอบผู้ยิ่งใหญ่ ฯลฯ
  195 บาท

 10. รู้รากมาร์กซิสม์

  รู้รากมาร์กซิสม์

  ผู้แต่ง : รูเพิร์ต วู้ดฟิน
  หนังสือที่รวมเอากำเนิดความคิด พัฒนาการทางทฤษฎี และข้อวิพากษ์วิจารณ์หนักเบาทั้งหลาย โดยนำเสนอผ่านลายเส้นการ์ตูน เพื่ออธิบายถึงหลักสำคัญของมาร์กซิสม์เอาไว้เป็นลำดับขั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไล่เรียงตั้งแต่วัตถุนิยมเชิงวิภาษวิธี เศรษฐศาสตร์การเมือง ปรัชญาว่าด้วยความแปลกแยก การปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพ ฯลฯ ต่อเนื่องด้วยภูมิปัญญาของบรรดาปัญญาชนมาร์กซิสม์คนสำคัญ
  200 บาท

  สินค้าหมด

SCRIPT
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
ต่อหน้า
[TR]