ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

กฎหมาย

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
 1. สนุกกับกฎหมาย ภาค 3

  สนุกกับกฎหมาย ภาค 3

  ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์
  ผลงานต่อเนื่องจากสนุกกับกฎหมาย และสนุกกับกฎหมาย ภาค 2 ซึ่งได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัว พร้อมทั้งคดีตัวอย่างที่แฝงแง่คิดสอนใจ เช่น คดีข่มขืนอาจรอดคุก พ่อค้าแผงลอยฟ้อง กทม. ชาวบ้านจับคนร้าย...ตายฟรี ลักสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ มายอมความกันดีกว่า ฯลฯ
  160 บาท

 2. แม่อมกิ ชีวิตแห่งผืนป่ากับมายาคติในกระบวนการยุติธรรม

  แม่อมกิ ชีวิตแห่งผืนป่ากับมายาคติในกระบวนการยุติธรรม

  ผู้แต่ง : สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
  รวบรวมเรื่องราวการต่อสู้คดีของหญิงชายชาวกะเหรี่ยงสองคนแห่งบ้านแม่อมกิ ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ที่ดำรงชีวิตด้วยวิถีดั่งเดิม ยังชีพด้วยการทำไร่หมุนเวียน แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมแล้วฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาล ในข้อหาบุกรุก ทำลายป่าสงวนแห่งชาติ เรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่ต้นจนถึงช่วงท้ายของคดี มีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในคดี และ เพิ่มเติมความเห็นและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับคดีนี้ เพื่อคดีแห่งบ้านแม่อมกิเป็นกรณีศึกษา และนำไปสู่การผลักดันให้กระบวนการยุติธรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
  180 บาท

 3. บนเส้นทางสู่ผู้พิพากษา

  บนเส้นทางสู่ผู้พิพากษา

  ผู้แต่ง : สาโรจน์ เกษมถาวรศิลป์
  นำเสนอเรื่องราวของ “สถาบันศาล” สถานที่ที่ได้บ่มเพาะ “ผู้พิพากษา” ที่สืบทอดกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า กล่าวถึงการก้าวสู่เส้นทางการเป็นผู้พิพากษาตั้งแต่การเรียน การเข้ารับราชการ ประสบการณ์การทำงาน และผลการพิจารณาคดีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ การแปลวรรณกรรมจากภาษาต่างประเทศรวมทั้งข้อควรรู้อื่นๆ สำหรับผู้ใฝ่ฝันก้าวสู่การเป็นผู้พิพากษาอย่างแท้จริง
  130 บาท

 4. ถาม-ตอบ กฎหมายลักษณะครอบครัว พร้อมด้วยคำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ.๒๕๔๐-ปัจจุบัน

  ถาม-ตอบ กฎหมายลักษณะครอบครัว พร้อมด้วยคำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ.๒๕๔๐-ปัจจุบัน

  ผู้แต่ง : สุพจน์ กู้มานะชัย
  หนังสือถาม-ตอบกฎหมายลักษณะครอบครัว เล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาในทุกๆ ภาคส่วน อาทิ ภาค 1 แนวถาม-ตอบกฎหมายลักษณะครอบครัวเชิงบรรยาย เช่น การสมรส บิดามารดาและบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดู เป็นต้น ภาค 2 แนวถาม-ตอบกฎหมายลักษณะครอบครัวเชิงอุทาหรณ์ (ปัญหาตุ๊กตา) และภาคผนวก รวมคำพิพากษาฎีกาลักษณะครอบครัว ปี พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน เพื่อให้ทันสมัยและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้อ่าน ผู้สนใจทั่วไป
  180 บาท

  สินค้าหมด

 5. ย่อหลักกฎหมายแรงงาน

  ย่อหลักกฎหมายแรงงาน

  ผู้แต่ง : วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
  กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความเคลื่อนไหว ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถนำไปใช้บังคับได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปัจจุบันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น อันทำให้มีการออกกฎหมายแรงงานฉบับใหม่อีกหลายฉบับ
  360 บาท

  สินค้าหมด

 6. รู้กฎหมายไม่เสียเหลี่ยม

  รู้กฎหมายไม่เสียเหลี่ยม

  ผู้แต่ง : มงคล โอภาสมงคลชัย
  หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของ "เหยื่อ" ที่ถูกกลุ่มสิบแปดมงกุฏใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อเอาทรัพย์สิน มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ท่านทราบในรูปแบบของเรื่องเล่า เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้คุณเสียเหลี่ยม หรือตกเป็นเหยื่อรายต่อไปของจิ้งจอกสังคมทั้งหลาย ด้วยการเรียนรู้เท่าทันสารพัดกลโกงของเหล่ามิจฉาชีพ ผ่านเรื่องจริงสุดฮา แต่แฝงด้วยสาระ ไม่เน้นภาษากฎหมาย เขียนโดยทนายความมืออาชีพ
  125 บาท

 7. รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

  รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

  ผู้แต่ง : คณิน บุญสุวรรณ
  รวบรวมเรียบเรียงเพื่อการเผยแพร่ในระหว่างกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญ และหลังจากที่รัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญ และหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับการประกาศใช้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ลำดับที่ 16 มาไว้ในหนังสือเล่มนี้ ข้อเขียนทั้งสี่ชุดนั้น ได้แก่ “50 คำถาม ส.ส.ร.” “20 มาตรการปฏิรูปการเมือง” “กระบวนการทำงานของระบบรัฐสภา” และ “การดำเนินตามบทเฉพาะกาล” เพื่อให้คนไทยตื่นตัวทางการเมือง ศึกษาและทำความเข้าใจตลอดจนติดตามในเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังและมีส่วนร่วมมากที่สุด
  150 บาท

 8. สาละวิน-แม่โขง : ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิ ของอุษาคเนย์ (Salween-MEKONG)

  สาละวิน-แม่โขง : ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิ ของอุษาคเนย์ (Salween-MEKONG)

  ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณธิการ)
  ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง-แม่น้ำสาละวิน หมายถึง ผู้คน แผ่นดิน และผืนน้ำอันกว้างใหญ่ของกลุ่มประเทศที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำสำคัญทั้งสองสายนี้ นี่เป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และก็หาได้เป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ชาติใดชาติหนึ่งโดยเฉพาะไม่ ความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะโดยธรรมชาติหรือโดยวัฒนธรรม ตลอดจนเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำเป็นของมนุษยชาติร่วมัน กล่าวได้ว่าแม่น้ำทั้งสองสายนี้ คือเส้นเลือดใหญ่ที่ให้ชีวิตแก่ภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่ประเทศจีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ดินแดนทั้งหมดกำลังอยู่ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง “โลกาภิวัตน์” ของศตวรรษปัจจุบัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้จะต้องตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและธรรมชาติ ตลอดจนการที่จะดำรงอยู่ร่วมกัน ตระหนักในพลังแห่งวิถีของชุมชนที่หลากหลายที่จะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ต้องรู้และเข้าใจ เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบด้านต่างๆ ต่อผู้คน แผ่นดิน และผืนน้ำ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาละวิน
  390 บาท

 9. คำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ คดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ.๒๕๐๕ (บันทึกการต่อสู้คดีฉบับสมบูรณ์)

  คำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ คดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ.๒๕๐๕ (บันทึกการต่อสู้คดีฉบับสมบูรณ์)

  ผู้แต่ง : หนุมาน กรรมฐาน (บรรณาธิการ)
  หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและบันทึกการต่อสู้คดีเมื่อปี 2505 ซึ่งประกอบไปด้วย คำฟ้องและฟ้องละเอียดของกัมพูชา คำให้การของไทย คำค้านของกัมพูชา และคำติงของไทย โดยแสดงคำพิพากษาไว้ในส่วนแรก และบันทึกการต่อสู้คดีไว้ในส่วนหลัง สำหรับผู้อ่านที่ต้องการอ่านตามลำดับเวลา สามารถอ่านบันทึกการต่อสู้คดีในส่วนที่สองก่อนและจึงอ่านคำพิพากษาในส่วนแรก
  250 บาท

 10. ตุลาการภิวัฒน์ในสหรัฐอเมริกา

  ตุลาการภิวัฒน์ในสหรัฐอเมริกา

  ผู้แต่ง : นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
  การปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่น่าจะเป็น “ของใหม่” ในประเทศไทย คือ การทำหน้าที่ “ตุลาการภิวัฒน์” ซึ่งนักกฎหมายบางคนมองว่าเป็นการทำหน้าที่ที่ “เกินเลย” แต่แท้จริงแล้ว เป็นหน้าที่ของรัฐธรรมนูญทั่วโลก โดยประเทศแรกที่ “นำร่อง” และ “สร้างบรรทัดฐาน” ไว้คือ สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร การศึกษาเรื่องตุลาการภิวัฒน์ในสหรัฐอเมริกาจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ผู้เขียนมิใช่นักกฎหมาย แต่ในฐานะประชาชนที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและในฐานะที่เคยเป็นบริหารในหน่วยงานของรัฐมายาวนาน จึงจำเป็นต้องสนใจศึกษากฎหมาย ทำให้มีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้อยู่บ้าง และเห็นสมควรเสนอผลงานการศึกษานี้ต่อสาธารณชน เพื่อให้มีการพิจารณาและศึกษาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาการเมืองการปกครองของประเทศต่อไป หวังว่าหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อวงการนิติศาสตร์ และประชาชนชาวไทยตามสมควร
  150 บาท

SCRIPT
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
[TR]