ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

ประวัติศาสตร์

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร ฉบับปรับปรุง

  ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร ฉบับปรับปรุง

  ผู้แต่ง : ชาตรี ประกิตนนทการ
  ท่ามกลางบรรยากาศของการ "ทุบ-รื้อ-ถอน-ทำลาย" ศิลปะและสถาปัตยกรรมของคณะราษฎรที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่ทำให้การทุบทำลายเกิดขึ้นโดยมิต้องไตร่ตรองและโดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน ก็เนื่องด้วย ความรู้-ความเข้าใจต่อศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยในช่วงทศวรรษ 2475-2490 ถูกอธิบายหรือทำให้เข้าใจว่าเป็นเพียง "ศิลปะนอกขนบ" เป็นศิลปะที่อยู่ตรงกันข้ามกับ "ความเป็นไทย" ใน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 จากความพยายามของ ชาตรี ประกิตนนทการ เขาได้รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับ ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยในทศวรรษ 2475-2490 จำนวน 6 เรื่อง มาพิมพ์รวมเล่มกันเป็นครั้งแรก ในชื่อหนังสือ ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร เพื่ออธิบายและนิยามรูปแบบศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ถูกหลงลืมและละเลยในวงการศิลปะไทยว่าเป็น "ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร" (และเป็นที่มาของชื่อหนังสือด้วย) อันเป็นศิลปะที่แฝงฝังไปด้วยอุดมการณ์และศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตย และใน มิถุนายน พ.ศ. 2563 อันเป็นปีครบรอบ 88 ปี การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง หนังสือ ศิลปะ-สถาปัตยกรรมคณะราษฎร ของ ชาตรี ประกิตนทการ ได้กลับมาอีกครั้งเป็นหนังสือปกแข็งน่าสะสมพร้อมกับขนาดที่ใหญ่และหนาขึ้น และแน่นอนบรรจุอันแน่นด้วยบทความจากพิมพ์ครั้งแรก 6 เรื่อง และพิมพ์ครั้งใหม่ 4 เรื่อง ผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ศิลปะหรือเป็นนักอ่านทั่วไป ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง
  480 บาท

 2. อาคารทรงศิขรและวิมาน ในศิลปะอินเดีบกับอิทธิพลต่อศิลปะในเอเชียอาคเนย์

  อาคารทรงศิขรและวิมาน ในศิลปะอินเดีบกับอิทธิพลต่อศิลปะในเอเชียอาคเนย์

  ผู้แต่ง : รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
  อาคารทรงศิขระและวิมาน คือ อาคารซ้อนชั้นซึ่งเป็นอาคารสำหรับบุคคลที่มีฐานันดรสูง หรือที่เรียกกันว่า "ปราสาท" ซึ่งอาคารฐานันดรสูงเหล่านี้ได้กลายเป็นอาคารสำหรับ "เทวาลัย" ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 11-12 ลงมา ปราสาทในระยะนี้มีพัฒนาการทางด้านรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อนขึ้นอย่างมาก ทั้งทางด้านแผนผัง ลวดบัฐาน เรือนธาตุ และยอด โดยมีรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งในศิลปะอินเดียภาคเหนือและภาคใต้
  1,350 บาท

 3. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน

  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน

  ผู้แต่ง : สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน
  350 บาท

 4. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหมอบรัดเล

  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหมอบรัดเล

  ผู้แต่ง : กรมศิลปากร
  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ หมอบรัดเล นี้ แต่เดิมเรียกว่า พระราชพงศาวดารฉบับสองเล่ม ได้ชำระในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ โดบยสมเด็จพระพนรัตน์ แห่งวัดพระเชตุพน ด้วยเหตุนี้ทำให้บางแห่งก็เรียกว่า ฉบับพระพนรัตน์ ด้วยเช่นกัน เหตุที่เรียกว่าฉบับ หมอบรัดเล นั้นก็เพราะ ดอกเดอร์ แดนบีช บรัดเล มิชชันนารี โปรแตสแตนท์ ชาวอเมริกา ได้นำมาจัดพิมพ์และออกจำหน่ายเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๗ ซึ่งนับเป็นการจัดพิมพ์พระราชพงศาวดารขึ้นเป็นครั้งแรก
  400 บาท

 5. ปฏิวัติ 2475 : 1932 Revolution in Siam

  ปฏิวัติ 2475 : 1932 Revolution in Siam

  ผู้แต่ง : ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
  รวมผลงานนักวิชาการ 2 ท่าน คือ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เรื่อง 2475 การปฏิวัติสยาม และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ เรื่อง 2475 1 ปี หลังการปฏิวัติ เพื่อสร้างมิติที่รอบด้านมากขึ้นในการอธิบาย ทำความเข้าใจเหตุการณ์สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทย ซึ่งยังมีการต่อสู้ขัดแย้งโดยกลุ่มต่างๆ เพื่อสถาปนาพื้นที่ความทรงจำและสร้างจินตนาการถึงชุมชนรัฐไทย เกี่ยวกับบทบาทและสัมพันธภาพทางอำนาจของบุคคลและสถาบันสังคมการเมืองทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
  390 บาท

 6. คู่มือนำชมศิลปกรรมโบราณในล้านนา

  คู่มือนำชมศิลปกรรมโบราณในล้านนา

  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
  คู่มือนำชมศิลปกรรมโบราณในล้านนา รู้จักศิลปะล้านนาผ่านการเที่ยวชมสถานที่สำคัญ ๖๕ แหล่งใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ ให้รายละเอียดข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ รูปแบบศิลปะที่สำคัญและโดดเด่นของแต่ละสถานที่ คู่มือสำหรับมัคคุเทศก์ และผู้ที่อยู่ในสายงานการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คู่มือที่สามารถใช้เที่ยวชมวัดในภาคเหนือได้ด้วยตนเอง “คู่มือนำชม ศิลปกรรมโบราณในล้านนา เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อสื่อสารงานศิลปกรรมของชาวล้านนา สู่ผู้ชมจะได้เข้าถึงซึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ตัวบทหนังสือประกอบด้วย เกริ่นนำสังเขปประวัติศาสตร์ล้านนา ภาพรวมของงานศิลปกรรม ประวัติศาสตร์เมืองและศิลปกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละเมือง แล้วจึงนำชมวัดวาอารามต่าง ๆ ในแต่ละเมืองทุกยุคทุกสมัย โดยจะกล่าวถึงลักษณะรูปแบบศิลปกรรม ทั้งเจดีย์ วิหาร งานประดับตกแต่ง จิตรกรรมฝาผนัง การวิเคราะห์ที่มาของรูปแบบแนวคิด คติการสร้าง การกำหนดอายุสมัย ลักษณะทางศิลปกรรมที่โดดเด่นและความสำคัญของแหล่งศิลปกรรมนั้น ๆ คู่มือนำชม ศิลปกรรมโบราณในล้านนา จึงเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่อ่านไปชมไป เพื่อทำความเข้าใจงานศิลปกรรม ที่สามารถรับรู้และเข้าถึงได้เอง นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการเรียนการสอนทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดี การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มัคคุเทศก์ การจัดการวัฒนธรรม ใช้เป็นคู่มือนำชมสำหรับมัคคุเทศก์อาชีพได้อย่างเหมาะสม...”
  650 บาท

 7. สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุทธการพลิกโลก (ฉบับปรับปรุง)

  สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุทธการพลิกโลก (ฉบับปรับปรุง)

  ผู้แต่ง : สุรพงษ์ บุนนาค
  "สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุทธการพลิกโลก" ประมวลเหตุการณ์สำคัญในสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงบทสรุปของอวสานสงครามโลกฯ ในสไตล์การเขียนแบบวรรณกรรม ที่จะทำให้คุณอ่านสนุกจนวางไม่ลง พร้อมไทม์ไลน์เหตุการณ์ แผนที่ และภาพประกอบตลอดเล่ม
  999 บาท

 8. ประวัติศาสตร์ ศิลปะตะวันตก (ฉบับสุดคุ้ม)

  ประวัติศาสตร์ ศิลปะตะวันตก (ฉบับสุดคุ้ม)

  ผู้แต่ง : ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
  เขียนขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรสถาบันการศึกษา และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกด้วยตนเอง ผสานรวมเนื้อหาศิลปะตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงศิลปะร่วมสมัย
  160 บาท

 9. ห้าปีในสยาม เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2

  ห้าปีในสยาม เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2

  ผู้แต่ง : เฮอร์เบิร์ต วาริงตัน สมิธ
  บันทึกการเดินทางเกี่ยวกับหัวเมืองลาวที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม จังหวัดทางทิศตะวันตกและแหลมมลายูของไทย ตลอดจนสภาพภูมิประเทศและวิถีชีวิตของผู้คนในบริเวณดังกล่าว
  300 บาท

 10. หมอบรัดเลกับการปลูกฝีในสยาม

  หมอบรัดเลกับการปลูกฝีในสยาม

  ผู้แต่ง : ธันวา วงศ์เสงี่ยม
  งานศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง ตรวจสอบชำระ และแปลเอกสารประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการปลูกฝีของหมอบรัดเล มิชชันนารีอเมริกัน ในสมัยรัชกาลที่ 3
  210 บาท

  สินค้าหมด

SCRIPT
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
[TR]