ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

เศรษฐศาสตร์

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
 1. การค้ากับนิเวศ ธุรกิจกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

  การค้ากับนิเวศ ธุรกิจกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

  ผู้แต่ง : พอล ฮอว์เกน
  คุณไม่สามารถพูดถึงความเป็นธรรมทางสังคมโดยไม่พูดถึงความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถจินตนาการถึงโลกที่มั่งคั่งโดยไม่พูดถึงความมั่นคงทางสภาพภูมิอากาศ ไม่สามารถจินตนาการถึงระบบการเกษตรที่ดี โดยไม่พูดถึงความหลากหลายทางนิเวศและอุทกวิทยา และไม่สามารถจินตนาการถึงการศึกษาที่มีความหมายสำหรับเด็กหากไม่เข้าใจพื้นฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม การห่วงใยและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเพียงประเด็นทางสังคม ธุรกิจหรือจริยธรรมอีกต่อไป
  260 บาท

 2. หมูขุดมัน สร้างความฝันให้เป็นจริง

  หมูขุดมัน สร้างความฝันให้เป็นจริง

  ผู้แต่ง : วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
  NLP Ready to take off พลังของการพาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เสมือนจริง คือสิ่งที่คุณต้องฝึกให้ช่ำชอง คุณจะไม่มีวันได้อะไรมาครอบครอง หากคุณไม่สร้างความรู้สึกเสมือนจริงว่า คุณได้มีสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้ว เคยไหม เมื่อคุณอยากจะทำอะไรสักอย่าง ทั้งที่ในใจบอกว่าทำได้ แต่สมองอันมีเหตุผลบอกว่าไม่ เพราะกลัวความล้มเหลว กลัวไม่ปลอดภัย จนไม่กล้าที่จะเสี่ยง
  150 บาท

 3. ส่งออกให้รวยอย่างเสรีในอาเซียน

  ส่งออกให้รวยอย่างเสรีในอาเซียน

  ผู้แต่ง : องอาจ ทองอำพัน
  คุณอาจไม่รู้ว่าธุรกิจของคุณก็มีศักยภาพ พร้อมก้าวออกไปสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้นในอาเซียนได้ และจะง่ายมากยิ่งขึ้นเมื่ออาเซียนกลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจเดียวกัน (AEC) โอกาสกำลังรออยู่ เพียงแค่คุณไม่มีประสบการณ์มากพอจึงยังกล้าๆ กลัวๆ การบริหารธุรกิจแบบ AEC อาจไม่แตกต่างจากธุรกิจแบบทั่วไป แต่ต้องยอมรับว่ากว้างขวางกว่ามากมายนัก หากไปได้สวยคุณก็จะรวยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว ในทางกลับกันหากเกิดความผิดพลาดคุณก็จะเจ็บและบอบช้ำกว่าหลายเท่า จึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังและปรับเปลี่ยนตัวเองจากผู้บริหารธุรกิจมืออาชีพ เป็นผู้บริหารธุรกิจ AEC มืออาชีพ เพราะโอกาสจาก AEC คือประตูที่จะนำคุณไปสู่อาเซียนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
  160 บาท

 4. เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้ในรอบห้าทศวรรษ

  เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้ในรอบห้าทศวรรษ

  ผู้แต่ง : สงบ ส่งเมือง
  ที่มาของการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย” นี้ สืบเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศไทยในอดีตเป็นแนวทางทุนนิยม ซึ่งเน้นเฉพาะส่วนเมืองแต่ละทิ้งส่วนชนบทที่เป็นรากฐานใหญ่ของประเทศ ละเลย “เศรษฐกิจชุมชนชนบท” ซึ่งสามารถพัฒนาควบคู่ไปกับแนวทางทุนนิยมได้ หรือที่ต่อมาเรียกว่าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษารายงานผลของงานวิจัย ได้ข้อค้นพบที่สำคัญหลายประการ เช่น เศรษฐกิจไทยประกอบด้วยเศรษฐกิจสองระบบ คือ ระบบเศรษฐกิจชุมชนและระบบเศรษฐกิจทุน การแปรรูปของเศรษฐกิจไทย จากระบบเศรษฐกิจครอบครัวและชุมชนเป็นระบบเศรษฐกิจทุน เป็นกระบวนการที่มีความหนืดตัวสูง รวมทั้งเส้นทางการพัฒนาประเทศไทยที่สอดคล้องกับความเป็นจริง ควรเป็นเส้นทางที่ชุมชนและวัฒนธรรมชุมชนมีบทบาทนำ เพราะชุมชนเป็นแกนของสังคมและวัฒนธรรมไทย
  440 บาท

 5. หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจของคนกลุ่มทะเลสาบสงขลา

  หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจของคนกลุ่มทะเลสาบสงขลา

  ผู้แต่ง : กิตติ ตันไทย
  นำเสนอรายงานผลการวิจัย เรื่อง “เศรษฐกิจท้องถิ่นลุ่มทะเลสาบสงขลา : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าวและยางพารา ตั้งแต่ พ.ศ.2439-2539” ซึ่งโครงการนี้ได้นำแนวคิดประวัติศาสตร์มาใช้ในการคิดวิเคราะห์ โดยการผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์ชาติที่ถูกอ้างอิงในเอกสารหลักฐานราชการต่างๆ ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องจากปากคำของผู้คนหลากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้ค้า กลุ่มนายทุน กลุ่มข้าราชการ เป็นต้น มีการสังเกตพื้นที่ สิ่งของ กิจกรรม และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดเวทีชาวบ้านร่วมกับกลุ่มชาวนาและชาวสวนยางพารา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเปลี่ยนการเรียนรู้ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของตนเอง โดยมองผ่านประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา
  190 บาท

 6. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรมแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน

  ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรมแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน

  ผู้แต่ง : รัตนาพร เศรษฐกุล
  หนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรมแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน เล่มนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นหนังสือเล่มแรกที่เขียนถึงพัฒนาการของประวัติศาสตร์และระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมของสามัญชน ซึ่งเป็นกำลังการผลิตที่สำคัญตั้งแต่สมัยบุพกาล สมัยอาณาจักร จนถึงสมัยใหม่ นับว่าเป็นตำราที่ได้นำวิถีของประชาชนที่กระจัดกระจายประกอบขึ้นมาจนเป็นระบบ แสดงภาพให้เห็นชัดเจนว่าพลังที่ขับเคลื่อนแอ่งเชียงใหม่-ลำพูนมายาวนานนั้น ที่แท้จริงคือพลังแห่งการโยงยึดของคนธรรมดาสามัญ
  395 บาท

 7. แม่โขง-สาละวิน : ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิ ของอุษาคเนย์ (MEKONG-Salween)

  แม่โขง-สาละวิน : ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิ ของอุษาคเนย์ (MEKONG-Salween)

  ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการ)
  ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง-แม่น้ำสาละวิน หมายถึง ผู้คน แผ่นดิน และผืนน้ำอันกว้างใหญ่ของกลุ่มประเทศที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำสำคัญทั้งสองสายนี้ นี่เป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และก็หาได้เป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ชาติใดชาติหนึ่งโดยเฉพาะไม่ ความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะโดยธรรมชาติหรือโดยวัฒนธรรม ตลอดจนเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำเป็นของมนุษยชาติร่วมัน กล่าวได้ว่าแม่น้ำทั้งสองสายนี้ คือเส้นเลือดใหญ่ที่ให้ชีวิตแก่ภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่ประเทศจีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ดินแดนทั้งหมดกำลังอยู่ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง “โลกาภิวัตน์” ของศตวรรษปัจจุบัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้จะต้องตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและธรรมชาติ ตลอดจนการที่จะดำรงอยู่ร่วมกัน ตระหนักในพลังแห่งวิถีของชุมชนที่หลากหลายที่จะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ต้องรู้และเข้าใจ เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบด้านต่างๆ ต่อผู้คน แผ่นดิน และผืนน้ำ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาละวิน
  390 บาท

 8. แม่โขง ณ เชียงราย : The Mekong River na Chiang Rai (1)

  แม่โขง ณ เชียงราย : The Mekong River na Chiang Rai (1)

  ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กาญจนี ละอองศรี (บรรณธิการ)
  แม่น้ำโขง ณ เชียงราย กับ เชียงราย ณ แม่น้ำโขง เป็นหนังสือชุด 2 เล่ม ว่าด้วยการสรุปการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : จดหมายเหตุ-ประวัติศาสตร์-นิเวศวิทยา-ชาติพันธุ์” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หมายรวมถึง ผู้คน แผ่นดิน และผืนน้ำ ซึ่งเป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และแม่น้ำโขงนั้นเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศจีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม แต่ก็ไม่ได้เป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือชาติใดชาติหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งในปัจจุบันนี้กำลังอยู่ในท่ามกลางของกระแสความเปลี่ยนแปลง “โลกาภิวัตน์” ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้จะต้องตระหนักด้วยการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบด้านต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นกับผู้คน แผ่นดินและผืนน้ำ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ไมตรีที่ดีต่อกัน ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่มีวิถีชีวิตชุมชนที่หลากหลายจะได้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
  300 บาท

 9. ฤดูใบไม้ผลิที่เมได

  ฤดูใบไม้ผลิที่เมได

  ผู้แต่ง : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
  “ขณะเมื่อศาสตราจารย์ฉัตรทิพย์และภริยาอยู่ที่เมได (มหาวิทยาลัยนาโกย่า) เรารู้สึกถึงความใจดีและความประณีตของชาวไทย...คงเป็นเพราะวัฒนธรรมแห่ง “น้ำใจ” ที่ศาสตราจารย์ฉัตรทิพย์ได้ค้นพบในชุมชนชนบทของไทย ข้าพเจ้าคิดว่าสังคมญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมแกนกลางแบบเดียวกัน เรียกว่า “คิกุบาริ” และเราชาวเอเชีย สามารถสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องระบุออกมาอย่างเปิดเผยเป็นภาษา... ถ้า...จำกัดวงเขตของความหมายของชุมชนอยู่ ณ ระดับวัฒนธรรมไม่ขยายไปสู่เศรษฐกิจและการเมือง... ข้าพเจ้าเห็นด้วยทุกประการ...ว่า อนาคตของประชาสังคมในเอเซียควรเป็นแบบชุมชน มากกว่าที่จะเป็นปัจเจกชนเช่นในโลกตะวันตก” (ปกหลัง)
  150 บาท

 10. บันทึกช่วยจำ : หลักคิดและทัศนคติทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง

  บันทึกช่วยจำ : หลักคิดและทัศนคติทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง

  ผู้แต่ง : วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
  สามัญชนในทุกประเทศย่อมมีชีวิตเข้าผูกพันกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นธรรมดาที่ต้องรู้ทันสถานการณ์บ้านเมือง ถึงอาจไม่ลึกซึ้งแต่ควรมากพอให้สามารถปรับตัวได้ในทุกภาวะ ทั้งช่วงเฟื่องฟูหรือเกิดวิกฤติ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ราชบัณฑิตสาขาเศรษศาสตร์ ที่ตลอดหลายทศวรรษของชีวิตการทำงานในแวดวงสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ท่านมีหลักคิดและทัศนคติต่อหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ และทุกทัศนะเป็นที่น่าไปขบคิดต่อยอด เพื่อให้เราสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างไม่ยากเกิน
  240 บาท

SCRIPT
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
[TR]