ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

สารคดี-เมืองโบราณ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย - วัดโสมนัสวิหาร

  ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย - วัดโสมนัสวิหาร

  ผู้แต่ง : น. ณ ปากน้ำ
  จิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเรื่องราวในภาพจิตรกรรมแบบไทยประเพณี โดยได้รับอิทธิพลการวาดภาพแบบตะวันตก และเรื่องที่ใช้ก็ไม่จำกัดเพียงแค่เรื่องพุทธประวัติหรือทศชาติชาดก แต่เริ่มมีเรื่องราวในวรรณคดีหรือนิทานพื้นบ้านมาใช้วาดแทน เช่นเรื่องอิเหนาในวัดโสมนัสนี้
  380 บาท

 2. ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย - วัดปทุมวนาราม

  ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย - วัดปทุมวนาราม

  ผู้แต่ง : น. ณ ปากน้ำ
  ภาพจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 เขียนเรื่องศรีธนญชัยหรือเชียงเมี่ยงซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้าน จิตรกรรมที่นี้มีความโดดเด่นในด้านองค์ประกอบภาพที่ใช้ระบบทัศนียวิทยาผลักระยะใกล้-ไกลแบบตะวันตก ใช้สีสวย สดใส สะอาด และมีอารมณ์โรแมนติก ทั้งยังให้ความรู้ในแง่ขนบประเพณี การแต่งกาย และวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้น
  380 บาท

 3. (Sri) Dvaravati

  (Sri) Dvaravati

  ผู้แต่ง : ดร.ธิดา สาระยา
  ผลงานกานศึกษาที่เปิดหน้าประวัติศาสตร์ยุคต้นของประเทศไทย เรื่องราวของรัฐโบราณ "ทวารวดี" ที่เคยรุ่งเรืองในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อช่วงพุทธศตวรรษที่ 10-11 อันเป็นรากฐานทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมในดินแดนภาคกลางของประเทศไทยปัจจุบัน
  695 บาท

  สินค้าหมด

 4. Mandalay (Eng)

  Mandalay (Eng)

  ผู้แต่ง : ดร.ธิดา สาระยา
  อดีตราชธานีอันเก่าแก่ของพม่า ที่แม้จะเคยเป็นเมืองหลวงในระยะเวลาไม่นานนัก แต่เมืองมัณฑะเลย์ก็ได้สั่งสมและส่งต่อวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมพม่าอย่างมากมาย
  1,100 บาท

 5. ชุดเพื่อความเข้าใจในแผ่นดิน - เชียงใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ชุดเพื่อความเข้าใจในแผ่นดิน - เชียงใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ผู้แต่ง : สุดารา สุจฉายา และคณะ
  ประวัติความเป็นมากับภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น กลุ่มชน อาชีพ ศิลปะ หัตถกรรม วัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ และสถานที่สำคัญ พร้อมแผนที่ แผนผัง ภาพเก่าและภาพปัจจุบันสวยงามตลอดเล่ม
  380 บาท

  สินค้าหมด

 6. เมืองโบราณ เมืองไทยในอดีต

  เมืองโบราณ เมืองไทยในอดีต

  ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ สนพ.เมืองโบราณ
  หนังสือรวมภาพถ่ายสถานที่สำคัญๆ ต่างๆ ที่จำลองไว้ในเมืองโบราณ สมุทรปราการ พร้อมคำบรรยายที่สะท้อนถึงภาพเมืองไทยในอดีตผ่านสถานที่เหล่านี้
  195 บาท

  สินค้าหมด

 7. ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย - วัดบวกครกหลวง

  ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย - วัดบวกครกหลวง

  ผู้แต่ง : น. ณ ปากน้ำ
  จิตรกรรมฝาผนังภาพทศชาติชาดก ฝีมือช่างไทยใหญ่ซึ่งมีอิทธิพลของศิลปะพม่า ภายในวิหารวัดบวกครกหลวง เชียงใหม่
  380 บาท

  สินค้าหมด

 8. ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย - วัดสุวรรณดาราราม

  ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย - วัดสุวรรณดาราราม

  ผู้แต่ง : น. ณ ปากน้ำ
  จิตรกรรมฝาผนังภาพพระราชประวัติในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วาดภาพโดยมหาเสวกตรีพระยาอนุศาสนจิตรกร อยู่ภายในพระวิหารวัดสุวรรณดาราราม พระนครศรีอยุธยา
  380 บาท

  สินค้าหมด

 9. บ้านย่าไผ่

  บ้านย่าไผ่

  ผู้แต่ง : สรศัลย์ แพ่งสภา
  ชีวประวัติของผู้เขียนซึ่งสะท้อนภาพชีวิตของคนไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 จากการแต่งตัว การเดินทาง และเหตุการณ์สำคัญๆ คือ การเสด็จสวรรคตในรัชกาลที่ 6 และการขึ้นครองราชย์ในรัชกาลที่ 7
  190 บาท

  สินค้าหมด

 10. แจแปน แจแปน

  แจแปน แจแปน

  ผู้แต่ง : นวรัตน์ เลขะกุล
  เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี ในแง่ต่างๆ ของญี่ปุ่นที่ทำให้คนญี่ปุ่นเป็นผู้ที่มีความขยัน อดทน เช่น ซูโม่ อีเคบานะ วิถีแห่งชา นินจา แมวกวัก อิคิวซัง ตะเกียบ วันสำคัญของเด็กญี่ปุ่น วีรบุรุษของเด็กญี่ปุ่น ฯลฯ
  190 บาท

SCRIPT
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
[TR]