เรียนท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

การสั่งซื้อหนังสือทางwww.rimkhobfabooks.com

***ไม่มีการชำระเงินผ่านช่องทาง paypal นะคะ ***

หากท่านใดที่ทำการสั่งซื้อทางหน้าเว็บไซต์

*** กรุณาอย่าทำการชำระเงินผ่านช่องทาง paypal เป็นอันขาดค่ะ ***

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ท่านสามารถชำระเงินค่าหนังสือได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หรือตู้เอทีเอ็ม ชื่อบัญชี บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด
- ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาราชดำเนินกลาง
เลขที่บัญชี 030-2-61248-0
- ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลำภู
เลขที่บัญชี 008-2-85686-2


** หลังจากทำการชำระเงินแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงิน
พร้อมชื่อ เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)
และที่อยู่ สำหรับการจัดส่งหนังสือ
มาทางโทรสารหมายเลข 0-2622-3511 หรือ
อีเมล [email protected]

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ร้านริมขอบฟ้า
www.rimkhobfabooks.com