ขอแนะนำ “หนังสืออ่านนอกเวลา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)” และ “หนังสือรางวัล (สพฐ.)”

แนะนำหนังสือรางวัล และหนังสืออ่านนอกเวลา (สพฐ.) โดยสำนักพิมพ์สารคดีและสำนักพิมพ์เมืองโบราณ
 
หนังสืออ่านนอกเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สพฐ.) พ.ศ. 2554
แว้งที่รัก ผู้เขียน 'ชบาบาน'
ขนมแม่เอ๊ย  ผู้เขียน ส. พลายน้อย
เด็กแนว ผู้เขียน อาร์ม ตั้งนิรันดร
และช ช้าง กับ ค ฅน ผู้เขียน ศรัณย์ ทองปาน
 
หนังสืออ่านนอกเวลา
วิชาประวัติศาสตร์ไทย และหน้าที่พลเมือง (สพฐ.) พ.ศ. 2557
สงครามมืดวันญี่ปุ่นบุกไทย ผู้เขียน สรศัลย์ แพ่งสภา
ช ช้าง กับ ค ฅน ผู้เขียน ศรัณย์ ทองปาน
และอีสานบ้านเฮา ผู้เขียน วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
 
หนังสือแนะนำควรอ่านเพิ่มเติม
วิชาประวัติศาสตร์ไทย และหน้าที่พลเมือง (สพฐ.) พ.ศ. 2557
เครื่องถ้วยเบญจรงค์ ผู้เขียน ภุชชงค์ จันทวิช
วัดภูมินทร์และวัดหนองบัว
 
หนังสือรางวัล (สพฐ.)
พ.ศ. 2556
รางวัลดีเด่น  อีสานบ้านเฮา ผู้เขียน วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
รางวัลชมเชย  คือรักและมิตรภาพ ผู้เขียน นักเขียนและช่างภาพ โครงการค่ายนักเขียนสารคดี ครั้งที่ 7


พ.ศ. 2555
รางวัลดีเด่น  ประวัติมหาสมุทรอินเดีย ผู้เขียน ดร.ธิดา สาระยา
รางวัลชมเชย  พระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย  ผู้เขียน ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์


พ.ศ. 2554
รางวัลดีเด่น  บางสิ่งไม่เคยหวนกลับ  ผู้เขียน นักเขียนและช่างภาพ โครงการค่ายนักเขียนสารคดี ครั้งที่ 5
รางวัลชมเชย  อินเดียเริ่มที่นี่ ทมิฬนาฑู ผู้เขียน ศรัณย์ ทองปาน และวิชญดา ทองแดง


พ.ศ. 2553
รางวัลชมเชย  เส้นทางสายแพรไหมในซินเจียง ผู้เขียนและถ่ายภาพ ปริวัตน์ จันทร์


พ.ศ. 2551
รางวัลดีเด่น  ช ข้าง กับ ฅ ฅน ผู้เขียน ศรัณย์ ทองปาน

 

สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านหนังสือริมขอบฟ้า และ www.rimkhobfabooks.com