ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ๒๐ : Journal of Mekong Societies (ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554)

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

90 บาท
รหัสสินค้า: 5006807

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

รายละเอียดแบบย่อ

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ได้รับทุนอุดหนุนวารสารวิชาการที่มีคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2549 2550 2551 และ 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ฉบับนี้นำเสนอเรื่อง ชุดความรู้เกี่ยวกับอดีตทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์ไทย /เบญจวรรณ นาราสัจจ์, รื้อสร้างประเพณี : การเปลี่ยนแปลงของบุญบั้งไฟในยุคโลกาภิวัตน์ /ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ และ กนกวรรณ มะโนรมย์, วิถีการบริโภคอาหารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ เขตนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว /กีรติพร จูตะวิริยะ คำยิน สานยาวง และ คำพอน อินทิพอน, ร้านเสริมสวย : พื้นที่การสร้างตัวตนของคนข้ามเพศ /ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ มณีมัย ทองอยู่ และ เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ, พระธาตุพนม : พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เมืองและชุมชน /อนุวัฒน์ การถัก, The Identity of Hero In Lao Myths /อารีย์รัตน์ โนนสุวรรณ และ ปฐม หงษ์สุวรรณ, Spatial Dimensions in the Novel, Mekong, and the Relationship between Thailand and Laos /ธันวา ไชยวิเชียร และ ปฐม หงษ์สุวรรณ, บทวิจารณ์หนังสือ : จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร /สุวิทย์ ธีรศาศวัต
หรือ

รายละเอียด

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ได้รับทุนอุดหนุนวารสารวิชาการที่มีคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2549 2550 2551 และ 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ฉบับนี้นำเสนอเรื่อง ชุดความรู้เกี่ยวกับอดีตทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์ไทย /เบญจวรรณ นาราสัจจ์, รื้อสร้างประเพณี : การเปลี่ยนแปลงของบุญบั้งไฟในยุคโลกาภิวัตน์ /ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ และ กนกวรรณ มะโนรมย์, วิถีการบริโภคอาหารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ เขตนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว /กีรติพร จูตะวิริยะ คำยิน สานยาวง และ คำพอน อินทิพอน, ร้านเสริมสวย : พื้นที่การสร้างตัวตนของคนข้ามเพศ /ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ มณีมัย ทองอยู่ และ เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ, พระธาตุพนม : พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เมืองและชุมชน /อนุวัฒน์ การถัก, The Identity of Hero In Lao Myths /อารีย์รัตน์ โนนสุวรรณ และ ปฐม หงษ์สุวรรณ, Spatial Dimensions in the Novel, Mekong, and the Relationship between Thailand and Laos /ธันวา ไชยวิเชียร และ ปฐม หงษ์สุวรรณ, บทวิจารณ์หนังสือ : จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร /สุวิทย์ ธีรศาศวัต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN 1686-6541
ปีที่ออก 2554
ผู้แต่ง ดร.มณีมัย ทองอยู่ และ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (บรรณาธิการ)
ผู้แปล -
ชื่อสำนักพิมพ์ ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กว้าง (นิ้ว) 5.6
สูง (นิ้ว) 8.2
หน้า 184
เนื้อในพิมพ์ ขาวดำ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ๒๐ : Journal of Mekong Societies (ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554)

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว
คุณภาพ
ราคา
ความคุ้มค่า
SCRIPT
[TR]