ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือแนะนำ

หลากหลายเรื่องราว หลากหลายความคิด บอกเล่าผ่านตัวหนังสือ แล้วเริ่มออกเดินทางเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. อุษาคเนย์ที่รัก My Dear Southeast Asia

  อุษาคเนย์ที่รัก My Dear Southeast Asia

  ผู้แต่ง : สุเจน กรรพฤทธิ์ และคณะ
  หนังสือที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำความเข้าใจต่อความหลากหลายของเพื่อนบ้านอาเซียน เมื่อผู้นำ 10 ประเทศของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ลงนามในกฎบัตรเพื่อร่วมกันก่อตั้งประชาคมอาเซียน ให้สำเร็จภายในปี 2558 มาตรการอย่างหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
  300 บาท

  สินค้าหมด

 2. ภาษาเวียดนาม เพื่อการสื่อสาร

  ภาษาเวียดนาม เพื่อการสื่อสาร

  ผู้แต่ง : มนธิรา ราโท
  เวียดนามนอกจากจะเป็นเพื่อนบ้านแล้วยังเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยอีกด้วย ภาษาเวียดนามได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะเครื่องมือสำหรับการสื่อสารและการประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น การค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ปัจจุบันภาษาเวียดนามเป็นภาษาที่ยังไม่มีการสอนกันอย่างแพร่หลาย หนังสือภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร จึงจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนภาษานี้ เนื้อหาสำคัญประกอบด้วยบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แนะนำคำศัพท์และโครงสร้างประโยคพื้นฐาน และแบบฝึกหัดสำหรับการฝึกฝน
  120 บาท

  สินค้าหมด

 3. ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาตากาล็อก

  ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาตากาล็อก

  ผู้แต่ง : เซเน็ส เอ. แคมโพเรดอนโน และ อัญชลี วิสุทธิลักษณ์
  ภาษาตากาล็อกเคยเป็นภาษาราชการของฟิลิปปินส์ ทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญของภาษาฟิลิปิโน ภาษาราชการในปัจจุบัน จึงไม่น่าแปลกที่ผู้รู้ภาษาตากาล็อกจะเข้าใจภาษาฟิลิปิโนได้ ภาษาตากาล็อกเขียนด้วยอักษรโรมันหรืออักษรภาษาอังกฤษ
  180 บาท

  สินค้าหมด

 4. ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย

  ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย

  ผู้แต่ง : ประเสริฐ สรรพอาสา
  ภาษาอินโดนีเซียกำเนิดจากภาษามลายู ผสมผสานกับหลายภาษา อาทิ ดัตช์ อาหรับ เปอร์เซีย โปรตุเกส อังกฤษ จนมีเอกลักษณ์โดดเด่น อ่านง่าย เขียนง่าย เข้าใจง่าย เพราะเขียนด้วยอักษรโรมัน ใช้สื่อสารได้กับคนทั้งคนมาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ติมอร์ตะวันออก
  180 บาท

  สินค้าหมด

 5. ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษามลายู

  ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษามลายู

  ผู้แต่ง : ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์
  ภาษามลายูเป็นภาษาราชการของประเทศมาเลเซีย บรูไน และสิงคโปร์ ทั้งยังใช้สื่อสารในฟิลิปปินส์ตอนใต้ อินโดนีเซียบางส่วน และหลายจังหวัดภาคใต้ของไทย ภาษามลายูเขียนด้วยอักษรโรมัน โครงสร้างประโยคไม่ซับซ้อน อ่านง่าย คล้ายภาษาอังกฤษ
  200 บาท

  สินค้าหมด

 6. ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเขมร

  ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเขมร

  ผู้แต่ง : พลอย แสงลอย
  ภาษาร่วมรากภาษาไทย ภาษาเขมรเป็นภาษาเก่าแก่ที่เคยใช้อย่างแพร่หลายในอุษาคเนย์ และมีคำในภาษาไทยจำนวนมากหยิบยืมมาจากภาษาเขมร ทั้งอักษรขอมโบราณที่ยังส่งผลต่อรูปแบบอักษรไทยก่อนพัฒนามาสู่ปัจจุบัน
  190 บาท

  สินค้าหมด

 7. สนุกกับภาษาเมียนมา : ภาษาที่ไม่ออกเสียงตัวสะกด

  สนุกกับภาษาเมียนมา : ภาษาที่ไม่ออกเสียงตัวสะกด

  ผู้แต่ง : ตูซาร์ นวย
  สนุกกับภาษาเมียนมาร์ ภาษาที่ไม่ออกเสียงตัวสะกด ภาษาเมียนมาร์ ภาษาหนึ่งเดียวในอาเซียนที่ “ไม่ออกเสียงตัวสะกด” และมีสระมากถึง 50 เสียง เเละอื่นๆ อีกมากมาย
  200 บาท

  สินค้าหมด

 8. สนุกกับภาษาลาว : ญาติสนิทภาษาไทย “พาสาลาว”

  สนุกกับภาษาลาว : ญาติสนิทภาษาไทย “พาสาลาว”

  ผู้แต่ง : วิเชียร อำพนรักษ์
  คนไทยจำนวนไม่น้อยสื่อสารกับคนลาวได้ราวกับพูดภาษาเดียวกัน ขณะที่คนไทยไม่มีพื้นฐานภาษาลาวมาก่อนก็เข้าใจได้ไม่ยาก
  180 บาท

  สินค้าหมด

 9. THAI-VIETNAM CONTEMPORARY ART EXHIBITION 2009

  THAI-VIETNAM CONTEMPORARY ART EXHIBITION 2009

  ผู้แต่ง : Sasivimol Santiratpakdee, Pairoj Jamuni, Phd.
  การแสดงงานนิทรรศการศิลปะ Contemporary Art 2009 ระหว่างไทยกับเวียดนาม ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยโฮจิมินห์และมหาวิทยาลัยศิลปากร นำผลงานของศิลปินชั้นนำของทั้งสองประเทศมาจัดแสดงร่วมกัน โดยมีผลงานศิลปินไทย 50 คน และศิลปินเวียดนาม 38 คน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมในระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
  250 บาท

  สินค้าหมด

 10. Thai-American Art and Cultural Exchange Year 2007

  Thai-American Art and Cultural Exchange Year 2007

  ผู้แต่ง : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  การแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมไทย-อเมริกา 2008 ภายใต้หัวข้อ “ศิลปินกับสิ่งแวดล้อมโลก” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศิลปินสหรัฐอเมริกาและศิลปินไทยที่ให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีเจตนาให้ศิลปินได้แสดงทรรศนะเชิงสร้างสรรค์ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก
  250 บาท

  สินค้าหมด

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า