ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน รับการรวมตัวสู่ประชาคมอาเซียน
กับหนังสือความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2510 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย กัมพูชา สิงคโปร์ เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ และบรูไน ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม 2546 ประกาศจัดตั้ง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งในกฎบัตรอาเซียนที่ประเทศสมาชิกลงนามร่วมกันเมื่อปี 2550 ประกาศจัดตั้งประชาคมภายในปี 2558 นี้

ร้านหนังสือริมขอบฟ้าได้เลือกสรรหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียนในหลายระดับ ทั้งสำหรับเยาวชน สถานศึกษา และผู้สนใจ อาทิ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. อุษาคเนย์ที่รัก My Dear Southeast Asia

  อุษาคเนย์ที่รัก My Dear Southeast Asia

  ผู้แต่ง : สุเจน กรรพฤทธิ์ และคณะ
  หนังสือที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำความเข้าใจต่อความหลากหลายของเพื่อนบ้านอาเซียน เมื่อผู้นำ 10 ประเทศของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ลงนามในกฎบัตรเพื่อร่วมกันก่อตั้งประชาคมอาเซียน ให้สำเร็จภายในปี 2558 มาตรการอย่างหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
  300 บาท

  สินค้าหมด

 2. ภาษาเวียดนาม เพื่อการสื่อสาร

  ภาษาเวียดนาม เพื่อการสื่อสาร

  ผู้แต่ง : มนธิรา ราโท
  เวียดนามนอกจากจะเป็นเพื่อนบ้านแล้วยังเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยอีกด้วย ภาษาเวียดนามได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะเครื่องมือสำหรับการสื่อสารและการประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น การค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ปัจจุบันภาษาเวียดนามเป็นภาษาที่ยังไม่มีการสอนกันอย่างแพร่หลาย หนังสือภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร จึงจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนภาษานี้ เนื้อหาสำคัญประกอบด้วยบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แนะนำคำศัพท์และโครงสร้างประโยคพื้นฐาน และแบบฝึกหัดสำหรับการฝึกฝน
  120 บาท

  สินค้าหมด

 3. ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาตากาล็อก

  ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาตากาล็อก

  ผู้แต่ง : เซเน็ส เอ. แคมโพเรดอนโน และ อัญชลี วิสุทธิลักษณ์
  ภาษาตากาล็อกเคยเป็นภาษาราชการของฟิลิปปินส์ ทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญของภาษาฟิลิปิโน ภาษาราชการในปัจจุบัน จึงไม่น่าแปลกที่ผู้รู้ภาษาตากาล็อกจะเข้าใจภาษาฟิลิปิโนได้ ภาษาตากาล็อกเขียนด้วยอักษรโรมันหรืออักษรภาษาอังกฤษ
  180 บาท

  สินค้าหมด

 4. ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย

  ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย

  ผู้แต่ง : ประเสริฐ สรรพอาสา
  ภาษาอินโดนีเซียกำเนิดจากภาษามลายู ผสมผสานกับหลายภาษา อาทิ ดัตช์ อาหรับ เปอร์เซีย โปรตุเกส อังกฤษ จนมีเอกลักษณ์โดดเด่น อ่านง่าย เขียนง่าย เข้าใจง่าย เพราะเขียนด้วยอักษรโรมัน ใช้สื่อสารได้กับคนทั้งคนมาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ติมอร์ตะวันออก
  180 บาท

  สินค้าหมด

 5. ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษามลายู

  ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษามลายู

  ผู้แต่ง : ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์
  ภาษามลายูเป็นภาษาราชการของประเทศมาเลเซีย บรูไน และสิงคโปร์ ทั้งยังใช้สื่อสารในฟิลิปปินส์ตอนใต้ อินโดนีเซียบางส่วน และหลายจังหวัดภาคใต้ของไทย ภาษามลายูเขียนด้วยอักษรโรมัน โครงสร้างประโยคไม่ซับซ้อน อ่านง่าย คล้ายภาษาอังกฤษ
  200 บาท

  สินค้าหมด

 6. ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเขมร

  ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเขมร

  ผู้แต่ง : พลอย แสงลอย
  ภาษาร่วมรากภาษาไทย ภาษาเขมรเป็นภาษาเก่าแก่ที่เคยใช้อย่างแพร่หลายในอุษาคเนย์ และมีคำในภาษาไทยจำนวนมากหยิบยืมมาจากภาษาเขมร ทั้งอักษรขอมโบราณที่ยังส่งผลต่อรูปแบบอักษรไทยก่อนพัฒนามาสู่ปัจจุบัน
  190 บาท

  สินค้าหมด

 7. สนุกกับภาษาเมียนมา : ภาษาที่ไม่ออกเสียงตัวสะกด

  สนุกกับภาษาเมียนมา : ภาษาที่ไม่ออกเสียงตัวสะกด

  ผู้แต่ง : ตูซาร์ นวย
  สนุกกับภาษาเมียนมาร์ ภาษาที่ไม่ออกเสียงตัวสะกด ภาษาเมียนมาร์ ภาษาหนึ่งเดียวในอาเซียนที่ “ไม่ออกเสียงตัวสะกด” และมีสระมากถึง 50 เสียง เเละอื่นๆ อีกมากมาย
  200 บาท

  สินค้าหมด

 8. สนุกกับภาษาลาว : ญาติสนิทภาษาไทย “พาสาลาว”

  สนุกกับภาษาลาว : ญาติสนิทภาษาไทย “พาสาลาว”

  ผู้แต่ง : วิเชียร อำพนรักษ์
  คนไทยจำนวนไม่น้อยสื่อสารกับคนลาวได้ราวกับพูดภาษาเดียวกัน ขณะที่คนไทยไม่มีพื้นฐานภาษาลาวมาก่อนก็เข้าใจได้ไม่ยาก
  180 บาท

  สินค้าหมด

 9. รู้จักประชาคมอาเซียน

  รู้จักประชาคมอาเซียน

  ผู้แต่ง : วิทย์ บัณฑิตกุล
  หนังสือที่จะพาผู้อ่านไปรู้จักกับประเทศเล็กๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวมตัวกันภายใต้ชื่อ “อาเซียน” เพื่อต่อกรกับความซับซ้อนผันผวนของโลก และในปี พ.ศ. 2558 นี้อาเซียนจะพัฒนาเป็น “ประชาคมอาเซียน
  170 บาท

  สินค้าหมด

 10. สาธารณรัฐสิงคโปร์

  สาธารณรัฐสิงคโปร์

  ผู้แต่ง : วิทย์ บัณฑิตกุล
  หนังสือชุดประชาคมอาเซียนเล่มนี้พูดถึง สาธารณรัฐสิงคโปร์ หรือ สิงคโปร์ 1 ใน 5 ประเทศที่บุกเบิกก่อตั้งอาเซียนที่กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทัดเทียมกับชาติตะวันตก
  170 บาท

  สินค้าหมด

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า