ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

โปรโมชั่น

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
 1. ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ปกแข็ง

  ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ปกแข็ง

  ผู้แต่ง : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน
  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน” และเรื่อง “จารึกวัดโพธิ์ : มรดกความทรงจำแห่งโลก” เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในทะเบียนนานาชาติ
  1,820 บาท

 2. จิตรกรรมพระพุทธประวัติในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (The Mural Painting of the Life of the Lord Buddha In the Ubosot of the Temple of the Emerald Buddha)

  จิตรกรรมพระพุทธประวัติในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (The Mural Painting of the Life of the Lord Buddha In the Ubosot of the Temple of the Emerald Buddha)

  ผู้แต่ง : สำนักพระราชวัง
  ประมวลภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เป็นหนังสือที่นำเสนอธรรมเนียมการเขียนภาพในพุทธสถานของไทย เนื้อหาในเล่มมี 2 ลักษณะ คือ จิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี บนผนังพระอุโสถทั้งสี่ด้าน ซึ่งประกอบด้วย เรื่องพระพุทธประวัติ พุทธชาดก กามภูมิ ภาพสุภาษิตสอนใจ และกระบวนพยุหยาตราของบ้านเมืองยุครัตนโกสินทร์ และ จิตรกรรมแผ่นกระจก ศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 เป็นภาพพระพุทธจริยาวัตรแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานไว้เหนือพระทวารบาลและพระบัญชร
  1,300 บาท

  สินค้าหมด

 3. 100 ปี เหรียญกีฬาไทย

  100 ปี เหรียญกีฬาไทย

  ผู้แต่ง : สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย
  หนังสือเหรียญกีฬาเล่มแรกของประเทศไทย รวบรวมเหรียญที่เกี่ยวกับการกีฬา ทั้งที่เป็นเหรียญรางวัล และเหรียญที่ระลึก ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน เหรียญแรกที่มีการบันทึกคือ พ.ศ.2440 มาจนถึงใน พ.ศ.2557 นับเป็นเวลา 117 ปีมาแล้ว
  650 บาท

 4. ฟื้นความหลัง เล่ม 1-4 (พิมพ์ครั้งที่ 4)

  ฟื้นความหลัง เล่ม 1-4 (พิมพ์ครั้งที่ 4)

  ผู้แต่ง : เสฐียรโกเศศ
  ฟื้นความหลัง นับเป็นนฤมิตรกรรมชิ้นสุดท้ายที่พระยาอนุมานราชธน หรือ เสฐียรโกเศศได้ฝากไว้ หนังสือชุดนี้เขียนขึ้นในช่วงปลายชีวิตของท่าน แม้มิได้กล่าวถึงอัตชีวประวัติของท่านเท่าใดนัก แต่ได้บอกเล่าเกร็ดเกี่ยวกับสภาพบ้านเมือง และความเป็นอยู่ของผู้ตนที่เคยอยู่ร่วมสมัยกับท่าน พระยาอนุมานราชธน เป็นสามัญชนคนแรกที่ได้รับยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อคราวครบศตวรรษชาตกาลของท่าน เมื่อปี พ.ศ.2531 และเป็น 1 ใน 100 เล่ม หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน
  1,200 บาท

  สินค้าหมด

 5. เชียงใหม่ปัณณาสชาดก

  เชียงใหม่ปัณณาสชาดก

  ผู้แต่ง : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (เรียบเรียง)
  วรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่พระภิกษุชาวเชียงใหม่ ผู้มีความรู้แตกฉานในภาษาบาลีได้รวบรวมเรื่องราวของไทยแล้วรจนาขึ้นเป็นนิทานชาดกด้วยภาษีบาลี จำนวน 50 เรื่อง เมื่อประมาณ พ.ศ.2000-2200 โดยมีเจตนาเพื่อบำรุงพุทธศาสนา มีลักษณะเป็นอรรถกถาธรรมาธิบายด้วยภาษาเดียวกับนิบาตชาดกในพระไตรปิฎก เนื้อหาเพียบพร้อมด้วยอรรถและคติธรรมสอนใจให้เลื่อมใสในพระจริยวัตรของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อประโยชน์สุขของหมู่สัตว์โลก
  990 บาท

  สินค้าหมด

 6. ตำราแม่ครัวหัวป่าก์ (พิมพ์ครั้งที่ 9)

  ตำราแม่ครัวหัวป่าก์ (พิมพ์ครั้งที่ 9)

  ผู้แต่ง : ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์
  "แม่ครัวหัวป่าก์" เป็นตำราอาหารไทยยุคแรกๆ ของประเทศไทย แต่งโดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภรรยาเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) เสนาบดีกระทรวงธรรมการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 รายละเอียดที่น่าสนใจและควรศึกษา ในหนังสือเล่มนี้ คือ เป็นบันทึกประวัติศาสตร์บอกเล่าในช่วงยุคต้นรัตนโกสินทร์ มีการกล่าวถึงสภาพภูมิ-ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครในสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนขนบธรรมเนียมการปรุงอาหารของไทยในสมัยก่อน และประวัติการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ในสมัยแรก
  400 บาท

  สินค้าหมด

 7. สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน

  สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน

  ผู้แต่ง : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ
  ในสมัยโบราณการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยนอกจากจะมียาสมุนไพรแล้ว ยังมีการนวดดัดตนประกอบ ในสมัยอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีปรากฏกรมหมอนวด มีศักดินาเทียบเท่ากรมหมอยา ประกอบด้วย กรมหมอนวดขวา เจ้ากรม คือ หลวงราชรักษา กรมหมอนวดซ้าย เจ้ากรม คือ หลวงราโช สมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ.2331 พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปฏิสังขรณ์วัดโพธาราม (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) โปรดให้มีการจารึกตำรายา และฤาษีดัดตนไว้ตามศาลาราย เพื่อให้ราษฎรได้รู้จักรักษาตนเองยามเจ็บไข้ รูปฤาษีดัดตนที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 นั้น เป็นการปั้นด้วยดินและปูน มาในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ และโปรดให้กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์ ซึ่งทรงกำกับกรมช่างหล่อปั้น ปั้นฤาษีดัดตน 80 ท่า แล้วหล่อด้วยสังกะสีผสมดีบุก เรียกว่า “ชิน” และมีโคลงสี่อธิบายประกอบครบทุกรูปตามศาลารายและสรรพคุณในการดัด และพระองค์เองก็ได้ทรงพระราชนิพนธ์โคลงไว้ถึง 6 บท รวมทั้งสิ้น 80 บท และยังมีการวาดภาพสมุดไทยดำและมีโคลงกำกับไว้เช่นกัน สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตนเล่มนี้ ต้นฉบับเป็นของกรมศิลปากร ซึ่งได้จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
  600 บาท

 8. ตำราพรหมชาติ ร.ศ.๑๒๐ (พิมพ์ตามอักขระเดิม) (ฉบับปรับปรุง)

  ตำราพรหมชาติ ร.ศ.๑๒๐ (พิมพ์ตามอักขระเดิม) (ฉบับปรับปรุง)

  ผู้แต่ง : โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทย
  ตำราพรหมชาติ ร.ศ. 120 เป็นหนังสือหายาก ด้วยเป็นตำราเก่า ที่สืบทอดมาจากศาสตร์โบราณ มีอายุมากกว่า 100 ปี ซึ่งถือเป็นตำราเก่าที่มีบทบาทในสังคมไทยมาช้านาน จึงพิมพ์เพื่อรักษาต้นฉบับและอักขระเดิมไว้ เพื่อการศึกษาเรียนรู้ต่อไป
  325 บาท

  สินค้าหมด

 9. จิตรกรรมฝาผนังวัดบวรสถานสุทธาวาส (พระแก้ววังหน้า)

  จิตรกรรมฝาผนังวัดบวรสถานสุทธาวาส (พระแก้ววังหน้า)

  ผู้แต่ง : เกษร อินทร์ขำ (เรียงเรียง)
  วัดบวรสถานสุทธาวาส หรือ วัดพระแก้ววังหน้า เป็นวัดประจำพระบวรมหาราชวัง เช่นเดียวกับ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ภายในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องตำนานพระพุทธสิหิงค์และอดีตพระพุทธเจ้า ซึ่งมีคุณค่ายิ่ง สามารถสะท้อนรากฐานทางวัฒนธรรมของสังคมไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์หลายประการ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ พุทธศาสตร์ และจิตรกรรมไทยได้เป็นอย่างดี หนังสือเรื่อง “จิตรกรรมฝาผนังวัดบวรสถานสุทธาวาส” มีเนื้อหาว่าด้วยการอธิบายความหมายของภาพจิตรกรรมฝาผนังแต่ละตอนและวิเคราะห์รายละเอียดในการเขียนภาพบางภาพ ซึ่งมีการใช้กลวิธีเขียนภาพทั้งแบบจิตรกรรมไทยประเพณีและกลวิธีในการเขียนภาพสมัยใหม่แบบสมจริงปะปนกันอยู่ตามอิทธิพลวัฒนธรรมสมัยใหม่ซึ่งหลั่งไหลเข้ามาสู่สังคมไทยในสมัยนั้น นับว่าเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้านจิตรกรรมไทยได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
  2,250 บาท

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า