ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

การศึกษา

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. Product Info Column

  ถาปัตย์ คู่มือเอ็นทรานซ์ ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ฉบับกระเป๋า

  ผู้แต่ง : นันทวัชร์ ชัยมโนนาถ
  ว่าด้วยความรู้ทาง “ความถนัดทางสถาปัตยกรรม” สำหรับใช้เตรียมสอบเอนทรานซ์ โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรสถาปัตยกรรม องค์ประกอบของการออกแบบ หลักการออกแบบ การออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ สัดส่วนมนุษย์ ภูมิสถาปัตยกรรม โครงสร้าง สถาปัตยกรรมเขตร้อน
  130 บาท

  สินค้าหมด

 2. เศรษฐกิจทางเลือก ว่าด้วยมาตรการกับและจัดการทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ

  เศรษฐกิจทางเลือก ว่าด้วยมาตรการกับและจัดการทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ

  ผู้แต่ง : ปกป้อง จันวิทย์
  กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจและอุดมการณ์เป็นแกนหลักที่ต้องทำความเข้าใจ หากต้องการศึกษาวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและแก่นเนื้อหาของสังคมเศรษฐกิจโลกดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
  135 บาท

  สินค้าหมด

 3. เหมืองความคิด ideaMining

  เหมืองความคิด ideaMining

  ผู้แต่ง : บดินทร์ รัศมีเทศ
  หนังสือรวบรวมผลงานที่ผู้เขียนได้รับเชิญให้เขียนบทความลงในคอลัมน์นิตยสาร Bloomberg Business Week Thailand มาเป็นเวลากว่า 4 ปี โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดมุมมองความคิดด้านการบริหารจัดการ การตลาด การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรและสังคมสู่ความก้าวหน้า
  110 บาท

  สินค้าหมด

 4. นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นกับสังคมไทย

  นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นกับสังคมไทย

  ผู้แต่ง : ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  นำเสนองานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
  190 บาท

 5. ใครๆ ก็อยากส่งลูกโก (โรงเรียน) อินเตอร์

  ใครๆ ก็อยากส่งลูกโก (โรงเรียน) อินเตอร์

  ผู้แต่ง : ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง
  คู่มือสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ให้ข้อมูลหลายด้านทั้งเรื่องระบบการศึกษาแบบอังกฤษและอเมริกัน การเลือกโรงเรียนให้เหมาะกับเด็ก คำแนะนำจากผู้ปกครองที่มีประสบการณ์
  120 บาท

 6. หอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต. วัดพระเชตุพน

  หอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต. วัดพระเชตุพน

  ผู้แต่ง : คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน
  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การก่อสร้าง และรายละเอียดเกี่ยวกับอาคารหอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต. ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ที่สร้างขึ้นใหม่แทนอาคารหลังเดิมซึ่งชำรุดทรุดโทรม เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระวันวัต (เผื่อน ติสฺสทตฺโต ป.9)
  650 บาท

 7. สถานภาพงานวิจัยสาขาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๓๓

  สถานภาพงานวิจัยสาขาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๓๓

  ผู้แต่ง : แถมสุข นุ่มนนท์ และคณะ
  การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสำรวจแนวโน้มของการวิจัยสาขาประวัติศาสตร์ในประเทศไทยในช่วงเวลา 32 ปี นับตั้งแต่การเขียนประวัติศาสตร์แบบวิชาการเริ่มขึ้นอย่างจริงจัง ว่ามีพัฒนาการและทิศทางที่ดำเนินมาอย่างไร เพื่อที่จะได้เสนอแนะแนวทางของการวิจัยว่าควรจะเป็นเช่นไรในอนาคต
  165 บาท

  สินค้าหมด

 8. พิสมัยในเขียน

  พิสมัยในเขียน

  ผู้แต่ง : เพชรยุพร บุรณ์สิริจรุงรัฐ
  ศิลปะทุกชนิดต้องอาศัยความชำนาญไม่ปรากฏตำราใดที่จะสอนถึงกฎเกณฑ์อันลี้ลับและลึกซึ้งนั้นได้อย่างแน่นอนตายตัว ต้องอาศัยไหวพริบ ประสบการณ์ จิตวิญญาณของผู้เขียน ศิลปะในการเขียน จึงต้องใช้เวลาบ่มเพาะและฝึกฝนจากประสบการณ์อันยาวนาน หนังสือเล่มนี้จะเล่าขานที่มาที่ไปของกลยุทธ์การเข้าสู่อาชีพนักเขียน ด้วยการถ่ายทอดวิธีคิด วิธีเขียนแบบง่ายๆ ไม่ซ้ำความคิดใคร ในรูปแบบ “ความรู้คู่ความบันเทิง – Edutainment” ที่เจ้าตัวถนัดอย่างหมดเปลือก
  250 บาท

 9. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  ผู้แต่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข
  หนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายพัฒนาให้ครูมีสมรรถนะ E2(CIAC) โดยผู้เขียนได้แรงบันดาลใจจากการศึกษาค้นคว้า ทำวิจัยปฏิบัติการฝึกอบรม รวมทั้งจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และหนังสือเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้ในสาขาวิชาทั่วไป
  150 บาท

  สินค้าหมด

 10. โบราณคดี : แนวคิดและทฤษฎี

  โบราณคดี : แนวคิดและทฤษฎี

  ผู้แต่ง : สว่าง เลิศฤทธิ์
  รวบรวมและเรียบเรียงแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ทางโบราณคดีของนักวิชาการตะวันตกขึ้นเป็นภาษาไทย โดยมุ่งหวังให้เอกสารที่เรียบเรียงขึ้นนี้ สามารถใช้เป็นคู่มือหรือตำราพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีทางโบราณคดี สำหรับนักศึกษาโบราณคดี นักวิชาการในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจงานโบราณคดี หนังสือเล่มนี้แนะนำวิชา “โบราณคดี” ในฐานะที่เป็น “well-established discipline” ได้ดี โดยจะช่วยให้ผู้อ่านซึ่งไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทางโบราณคดีมาก่อน
  150 บาท

  สินค้าหมด

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า