ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

งานวิจัย-วิทยานิพนธ์

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นกับสังคมไทย

  นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นกับสังคมไทย

  ผู้แต่ง : ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  นำเสนองานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
  190 บาท

 2. ประวัติศาสตร์ปัตตานี ในคริสต์ศตวรรษที่ 16-18 จากบันทึกของจีน ริวกิว และญี่ปุ่น

  ประวัติศาสตร์ปัตตานี ในคริสต์ศตวรรษที่ 16-18 จากบันทึกของจีน ริวกิว และญี่ปุ่น

  ผู้แต่ง : ปิยดา ชลวร
  งานวิจัยที่ศึกษาประวัติศาสตร์ปัตตานีจากเอกสารต่างชาติ ได้แก่ เอกสารของพ่อค้าและนักเดินทางชาวจีน ญี่ปุ่น ริวกิว ตลอดจนชาวยุโรปร่วมสมัย เอกสารเหล่านี้นอกจากจะทำให้ทราบสภาพการค้า สังคม การเมือง และความสัมพันธ์กับรัฐใกล้เคียงของปัตตานีแล้ว ยังช่วยให้เห็นปัตตานีในมุมที่กว้างขึ้น ตั้งแต่ยุคเติบโตจนกระทั่งกลายเป็นยุคทองแห่งการค้าถึงยุคถดถอยเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งภายใน
  250 บาท

  สินค้าหมด

 3. เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคกลาง

  เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคกลาง

  ผู้แต่ง : พอพันธ์ อุยยานนท์
  นำเสนอผลงานโครงการวิจัยเรื่อง “เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย” ที่ค้นพบข้อสำคัญหลายประการ เช่น เศรษฐกิจไทยประกอบด้วยเศรษฐกิจสองระบบ คือ ระบบเศรษฐกิจชุมชนและระบบเศรษฐกิจทุน การแปรรูปของเศรษฐกิจไทย จากระบบเศรษฐกิจครอบครัวและชุมชนเป็นระบบเศรษฐกิจทุน เป็นกระบวนการที่มีความหนืดตัวสูง
  520 บาท

 4. การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองการปกครองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : พ.ศ. 2411-2453

  การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองการปกครองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : พ.ศ. 2411-2453

  ผู้แต่ง : นันทนา กปิลกาญจน์
  การศึกษาวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นช่วงสมัยที่ต้องเผชิญปัญหาภายในประเทศและภัยจากการคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก ว่าด้วยเรื่อง การโยงอำนาจกลับสู่สถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงก่อนการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน การเมืองและการทหาร การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5
  150 บาท

 5. การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์ เรื่องบทบาทของวังหน้า สมัยรัตนโกสินทร์ : พ.ศ. 2325-2428

  การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์ เรื่องบทบาทของวังหน้า สมัยรัตนโกสินทร์ : พ.ศ. 2325-2428

  ผู้แต่ง : นันทนา กปิลกาญจน์
  การศึกษาวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องบทบาทของวังหน้าสมัยรัตนโกสินทร์ เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงตำแหน่งวังหลังองค์สุดท้าย ได้แก่ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ รวมทั้งปกิณกะเรื่องของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
  85 บาท

  สินค้าหมด

 6. การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๘

  การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๘

  ผู้แต่ง : นันทนา กปิลกาญจน์
  การศึกษาวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นช่วงที่สยามได้เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1 ทำให้สามารถขอแก้ไขสนธิสัญญายกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต และเป็นช่วงของการสร้างชาติผ่านทางคำขวัญ บทเพลงและพระบรมราโชวาท เนื้อเรื่องว่าด้วยเรื่อง พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และเหตุการณ์สำคัญในสมัยรัชกาลที่ 6
  150 บาท

 7. การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์ เรื่องการเมืองการปกครองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว : พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔

  การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์ เรื่องการเมืองการปกครองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว : พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔

  ผู้แต่ง : นันทนา กปิลกาญจน์
  การศึกษาวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งสยามมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับต่างประเทศทั้งประเทศทางตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เมืองเวียงจันทน์ กรุงกัมพูชา เมืองญวน เมืองไทรบุรี และหัวเมืองปักษ์ใต้
  120 บาท

  สินค้าหมด

 8. ความถูกต้องทางวิชาการของแผนที่ประเทศไทย กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์

  ความถูกต้องทางวิชาการของแผนที่ประเทศไทย กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์

  ผู้แต่ง : ผ่องศรี จั่นห้าว
  งานวิจัยที่รวบรวมแผนที่เก่าและแผนที่ที่จัดทำขึ้นในปัจจุบัน เพื่อสำรวจและศึกษาความถูกต้องทางวิชาการของแผนที่ที่จัดทำขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งแผนที่ของภาครัฐและภาคเอกชน เนื้อหาประกอบด้วย ความหมายของแผนที่ หลักการทำแผนที่ ประเภทของแผนที่ วิวัฒนาการของการทำแผนที่ มาตรฐานงานแผนที่ การวิเคราะห์แผนที่ ความถูกต้องของแผนที่ไทย ข้อมูลพื้นที่ศึกษา : เกาะรัตนโกสินทร์ ฯลฯ
  150 บาท

  สินค้าหมด

 9. ประวัติศาสตร์เกาหลีตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 การแข่งขันและแทรกแซงจากต่างชาติ อาณานิคม และชาตินิยม

  ประวัติศาสตร์เกาหลีตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 การแข่งขันและแทรกแซงจากต่างชาติ อาณานิคม และชาตินิยม

  ผู้แต่ง : พิพาดา ยังเจริญ
  งานศึกษากึ่งวิจัยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์เกาหลีที่ต้องเผชิญกับอิทธิพลของต่างชาติที่เข้ามาแทรกแซงเกาหลี ในขณะที่ราชสำนักและสังคมเกาหลียังคงยึดมั่นในขนบและความเชื่อลัทธิขงจื๊ออย่างเหนียวแน่น นำไปสู่ความล่มสลายของระบบกษัตริย์ และการตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นในที่สุด
  220 บาท

  สินค้าหมด

 10. ชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทย และในภูมิลำเนาเดิมที่เฉาซัน สมัยที่หนึ่ง ท่าเรือจางหลิน (2310-2393)

  ชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทย และในภูมิลำเนาเดิมที่เฉาซัน สมัยที่หนึ่ง ท่าเรือจางหลิน (2310-2393)

  ผู้แต่ง : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์จะศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทยและในประเทศจีน ตั้งแต่ช่วงปลายสมัยธนบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงเรื่องถิ่นกำนิดของชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทย การค้นคว้าชนชาติต้นเรื่องเมืองท่าจางหลิน เรือหัวแดง และการอพยพจากเมืองจีนไปสู่สยาม นโยบายชาวจีนโพ้นทะเลของราชวงศ์ชิง การควบคุมชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ และผลกระทบของการอพยพย้ายถิ่นของชาวจีนแต้จิ๋วในช่วงต้นรัตนโกสินทร์
  120 บาท

  สินค้าหมด

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า