ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

งานวิจัย-วิทยานิพนธ์

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
 1. อาคารที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์บริเวณถนนเจริญกรุงตอนบน

  อาคารที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์บริเวณถนนเจริญกรุงตอนบน

  ผู้แต่ง : ยงธนิศร์ พิมลเสถียร
  ผลงานการศึกษาวิจัยตามโครงการ “การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่มีคุณค่าบนถนนเจริญกรุงตอนบน” โดยการวิจัยได้ศึกษาประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของถนนเจริญกรุง การสำรวจภาคสนาม ทั้งประเมินอาคารรวมทั้งการออกแบบสอบถาม พูดคุยกับกลุ่มผู้อยู่อาศัยในอาคาร และจัดทำฐานข้อมูลลงในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
  375 บาท

  สินค้าหมด

 2. การศึกษาความสัมพันธ์ของทิศทางกระแสลมกับการเจาะช่องเปิดที่ผนังอาคารสำหรับภูมิอากาศร้อนชื้นในประเทศไทย The Study of Air Flow Pattern in Relation to Building Wall Openings for the Tropical Climate of Thailand

  การศึกษาความสัมพันธ์ของทิศทางกระแสลมกับการเจาะช่องเปิดที่ผนังอาคารสำหรับภูมิอากาศร้อนชื้นในประเทศไทย The Study of Air Flow Pattern in Relation to Building Wall Openings for the Tropical Climate of Thailand

  ผู้แต่ง : มาลินี ศรีสุวรรณ
  ผลงานวิจัยเรื่องนี้ได้ทำการศึกษาและทดลองด้วยโต๊ะน้ำ โดยใช้กรณีศึกษาจากอาคารขนาดเล็กและขนาดกลาง จำนวน 5 โครงการ ที่มีลักษณะอาคาร ตำแหน่งที่ตั้ง และสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน เปรียบเทียบให้เห็นถึงทิศทางให้เห็นถึงทิศทางการไหลของกระแสลมที่เข้าสู่อาคารจาก 6 ทิศทาง ซึ่งแสดงให้เห็นผลกระทบจากการเจาะช่องเปิดที่มีต่อการระบายอากาศภายในอาคาร
  300 บาท

  สินค้าหมด

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า