ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือทั่วไป

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
ต่อหน้า
 1. จดหมายเหตุเมืองพะเยา : The Chronicles of Phayao

  จดหมายเหตุเมืองพะเยา : The Chronicles of Phayao

  ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ (เรียบเรียง)
  จดหมายเหตุเมืองพะเยา เขียนขึ้นเพื่อจะบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เกี่ยวกับบ้านเมืองพะเยาในอดีต นับแต่ช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา จนถึงต้นรัชกาลปัจจุบัน โดยมีภาพเก่าหายากกว่าร้อยภาพเป็นตัวบอกกล่าวเรื่องราว หลายภาพยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อนและบางภาพไกลายเป็นภาพถ่ายทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้า อีกด้านหนึ่งเหมือนเป็นการฟื้นอดีตที่ถูกลืมเลือนให้กับมีชีวิตชีวาอีกครั้ง จากภาพถ่ายเหล่านี้พอจะเป็นสิ่งทดแทนความรู้สึกของผู้ถวิลหาเรื่องราวเก่าๆ ในอดีตได้เป็นอย่างดี การเรียนรู้อดีต มิใช่หมายถึงจะเป็นการจมปลักอยู่กับความคิดสิ่งเก่าๆ ที่ตายแล้ว แท้ที่จริงคือ การสืบเสาะค้นลึกเข้าไปหารากเหง้าของตนเอง การละทิ้งอดีตก็ไม่ต่างจากการไม่รู้จักตัวตน แล้วเราจะกำหนดอนาคตอย่างไร
  800 บาท

 2. ตำนานงานโยธา (๒๓๒๕-๒๕๕๖)

  ตำนานงานโยธา (๒๓๒๕-๒๕๕๖)

  ผู้แต่ง : สุรพล อนวัชพงศ์พันธุ์
  หนังสือ “ตำนานงานโยธา″ ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร นำเสนอบทบาทของนายช่างเมืองหลวง ที่ได้ร่วมสังสรรค์ความงดงามของกรุงเทพฯ โดยการสนองพระราชดำริแห่งองค์พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีมาตลอดระยะเวลา 125 ปี นับจากการก่อตั้งกรมโยธาธิการขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนกระทั่งเป็นสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบัน ผ่านหนังสือ “ตำนานโยธา” เพื่อให้ชาวกรุงเทพฯ และคนรุ่นใหม่ได้ภาคภูมิใจและร่วมกันทำนุบำรุงตลอดจยส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็น “เมืองสวรรค์” ตลอดไป
  2,500 บาท

 3. พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย

  พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย

  ผู้แต่ง : กรมศิลปากร
  เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพุทธศักราช 2549 และในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในพุทธศักราช 2550 คณะกรรมการดำเนินงานวันอนุรักษ์มรดกไทยมีความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติขึ้น พร้อมกันนี้ได้จัดพิมพ์หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” เป็นที่ระลึก เพื่อประมวลพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนที่กรมศิลปากรได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิการจากพระบรมราชวินิจฉัยและแนวพระราชดำริต่างๆ ตลอดจนผลงานส่วนที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทสนองพระมหากรุณาธิคุณ
  1,200 บาท

  สินค้าหมด

 4. สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรอบ ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์

  สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรอบ ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์

  ผู้แต่ง : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
  เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางครองสิริราชสมบัติ 60 ปี คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ได้พิจารณาเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐจัดพิมพ์หนังสือที่มีคุณค่าเกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 13 รายการ ประกอบด้วย หนังสือที่ประมวลความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในเชิงกฎหมาย รัฐสภาตลอดระยะเวลา 60 ปี ในรัชสมัย เศรษฐกิจพอเพียง งานศิลปะไทยอันเป็นมรดกของแผ่นดิน ชาดกและพุทธประวัติ
  1,800 บาท

  สินค้าหมด

 5. ประวัติศาสตร์ชาติไทย

  ประวัติศาสตร์ชาติไทย

  ผู้แต่ง : กรมศิลปากร
  นำเสนอเนื้อหา ให้ผู้อ่านมีความเข้าใจถึงความเป็นมา ของคนที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และพัฒนาบ้านเมืองมาจนถึงปัจจุบัน เรียงลำดับตามระยะเวลา เริ่มจากสมัยก่อนสุโขทัย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ซึ่งเรียบเรียงโดยนักวิชาการจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร โดยรัฐบาลเป็นผู้มอบหมายให้จัดพิมพ์ขึ้น
  250 บาท

  สินค้าหมด

 6. แด่ เหม เวชกร จิตรกรและนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ของไทย

  แด่ เหม เวชกร จิตรกรและนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ของไทย

  ผู้แต่ง : ม.ล.สุภาสินี จรูญโรจน์ (ผู้ตรวจตราดูแลต้นฉบับ)
  หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือปกอ่อนลำดับที่ 34 ของสำนักพิมพ์โอเลี้ยงห้าแก้วซึ่งอาจินค์ ปัญจพรรค์ เป็นเจ้าของ พิมพ์ออกมาเดือนสิงหาคม 2512 ซึ่งปัจจุบันเป็นหนังสือหายาก เนื้อหาในเล่มแยกออกได้เป็นสามส่วนๆ หลักๆ ส่วนแรก คือ ‘แด่เหม เวชกร’ ซึ่งเป็นการรวมคำไว้อาลัยจากบรรดามิตรสหาย น้องนุ่ง และลูกศิษย์ลูกหาในวงการวาดและเขียนของ ‘ครูเหม’ ส่วนที่สอง คือ ‘จากย่ามความจำของเหม เวชกร’ ส่วนนี้ครูเหมเขียนเรื่องและวาดภาพประกอบเอง เป็นเรื่องและภาพที่หาอ่านและหาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ครูเหมเขียนถึงนักประพันธ์หกท่านซึ่งทุกวันนี้ได้กลายเป็นบุคคลในตำนาน อันได้แก่ น.ม.ส., ไม้เมืองเดิม, ยาขอบ, ถนอม มหาเปารยะ, จำนง วงศ์ข้าหลวง และ พาณี (โพยม บุณยศาสตร์) และส่วนที่สาม คือ ‘เล่าเกร็ดเรื่องเก่า’ เป็นเรื่องเล่าสั้นๆ สี่เรื่องด้วยกัน อันได้แก่ ภาพยนตร์เป็นครู, น้ำนมอิ่มสุดท้าย, สำเนียงบอกภาษา, และ ชีวิตและงานของศิลปินไม้เมืองเดิม
  120 บาท

  สินค้าหมด

 7. ศิลปสถาปัตยกรรมไทยในพระเมรุมาศ

  ศิลปสถาปัตยกรรมไทยในพระเมรุมาศ

  ผู้แต่ง : กำธรเทพ กระต่ายทอง และคณะ
  หนังสือประกอบนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ศิลปสถาปัตยกรรมไทยในพระเมรุมาศ” จัดแสดงระหว่างที่ 6 เมษายน ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2539 ในพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมไทยด้านสถาปัตยกรรมในพระเมรุมาศ ที่สร้างจากความเชื่อในชาติภพตามคติทางศาสนา และแปลงภาพภูมิในจินตนาการ มาเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแขนงต่างๆ ได้อย่างวิจิตรงดงาม
  450 บาท

  สินค้าหมด

 8. การสร้างเครื่องคชาภรณ์

  การสร้างเครื่องคชาภรณ์

  ผู้แต่ง : ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และนิยม กลิ่นบุบผา (เรียบเรียง)
  เครื่องคชาภรณ์ คือ ชุดเครื่องแต่งตัวของช้างเผือกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในวันสมโภชขึ้นระวางเป็นพระยาช้างต้น หนังสือเล่มนี้รวบรวมการจัดทำประวัติ และนำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ เพื่อให้เป็นหลักฐานแบบแผนราชประเพณี และเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับช้างเผือกประจำรัชกาล กับยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย
  240 บาท

  สินค้าหมด

 9. งานช่างหลวง

  งานช่างหลวง

  ผู้แต่ง : สมชาย ณ นครพนม และ อมรา ศรีสุชาติ (บรรณาธิการ)
  เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2554 และเป็นปีที่กรมศิลปากรมีอายุ 100 ปี ซึ่งมีภารกิจของหมู่งานช่างหลวงส่วนหนึ่งในนามของ “ช่างสิบหมู่” จึงเป็นโอกาสอันควร ที่จะนำเสนอนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยเรื่อง “งานช่างหลวง” เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับผลงานของช่างหลวงในอดีต และงานของช่างสิบหมู่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และสร้างสรรค์ตลอดมาจวบจนถึงปัจจุบัน อาทิ งานช่างเขียน งานช่างมุก งานช่างหล่อ งานช่างกระเบื้อง (เครื่องเคลือบดินเผา) งานช่างรัก เป็นต้น รวมทั้งผลงานการอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของกรมศิลปากร
  500 บาท

  สินค้าหมด

 10. การตรวจพิสูจน์ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ปราสาทพนมรุ้ง

  การตรวจพิสูจน์ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ปราสาทพนมรุ้ง

  ผู้แต่ง : จิราภรณ์ อรัณยะนาค
  หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เพื่อแสดงข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ยืนยันว่าทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่ได้รับคืนจากสถาบันศิลปะแห่งชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการตรวจพิสูจน์ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ อธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นคือ นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ ได้สั่งให้ดำเนินการตามทางที่ผู้เชี่ยวชาญนานาชาติใช้ในการประเมินคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม เพื่อจดทะเบียนบัญชีในอนุสัญญามรดกโลก เช่นการศึกษารูปแบบศิลปะ ฝีมือช่าง วัสดุที่นำมาใช้ สภาพแวดล้อมของวัตถุและเปรียบเทียบตำหนิจากภาพถ่ายเดิมจนแน่ใจว่าเป็นของแท้ จึงมีคำสั่งให้ดำเนินการติดตั้งไว้บนสถานที่เดิมสืบต่อมาจนกระทั่งบัดนี้
  590 บาท

  สินค้าหมด

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
ต่อหน้า