ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือทั่วไป

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. ทหารเหลือใช้สงคราม

  ทหารเหลือใช้สงคราม

  ผู้แต่ง : ถาวร ช่วยประสิทธิ์
  เรื่องจริงของชีวิตนายทหารหนุ่ม ผู้ซึ่งพอติดดาวรับกระบี่จากโรงเรียนนายร้อยก็ออกสู่ชีวิตจริงนอนกลางดินกินกลางทราย ไปแนวรบและโยกย้ายที่ตั้ง ตลอดเวลา 5 ปี เขาออกไปแนวรบเมื่อเป็นร้อยตรี และกลับมาเมื่อเป็นร้อยเอก เลื่อนยศทุกครั้งกลางสนามรบ กร้านไปด้วยประสบการณ์ถึงเลือดถึงกระดูกที่ชายชาติทหารเท่านั้นที่จะทานทนได้
  190 บาท

  สินค้าหมด

 2. 100 ปี เหรียญกีฬาไทย

  100 ปี เหรียญกีฬาไทย

  ผู้แต่ง : สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย
  หนังสือเหรียญกีฬาเล่มแรกของประเทศไทย รวบรวมเหรียญที่เกี่ยวกับการกีฬา ทั้งที่เป็นเหรียญรางวัล และเหรียญที่ระลึก ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน เหรียญแรกที่มีการบันทึกคือ พ.ศ.2440 มาจนถึงใน พ.ศ.2557 นับเป็นเวลา 117 ปีมาแล้ว
  650 บาท

 3. ชุดบางกอก วัด วัง คลอง

  ชุดบางกอก วัด วัง คลอง

  ผู้แต่ง : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
  หนังสือชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้และเข้าใจในรากเหง้าทางสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาของกรุงเทพมหานครที่ทรงคุณค่าซึ่งได้สั่งสมมานานกว่า 200 ปี นับแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ - บางกอก บอกเล่า(เรื่อง) วัง รวบรวมชื่อพระราชวังและวังที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร พร้อมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา คุณค่าทางสถาปัตยกรรม พัฒนาการ มรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาววัง และความผูกพันระหว่างวังเจ้านายกับราษฎร ทั้งยังมีภาพประกอบที่เป็นทั้งภาพในอดีตและภาพปัจจุบันที่หาชมได้ยากอีกด้วย -บางกอก บอกเล่า(เรื่อง) วัด รวบรวมชื่อวัดที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราว และประวัติความเป็นมาของวัดได้อย่างน่าสนใจ มีภาพประกอบสวยงาม โดยแบ่งประเภทของวัดเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พระอารามหลวง ได้แก่ วัดประจำรัชกาล วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ วัดที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้าง วัดที่ขุนนางสร้าง และวัดราษฎร์ เป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปมีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างขึ้น -คลองเก่าเล่าประวัติเมือง รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับคลองสายสำคัญๆ ในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์มาถ่ายทอดให้คนกรุงเทพฯและคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงอดีตและรับรู้ถึงคุณค่าของคลองสายต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเห็นความสำคัญและช่วยกันรักษาให้สายน้ำเหล่านี้มีชีวิตชีวาอยู่คู่กับกรุงเทพฯ ตลอดไป
  1,950 บาท

  สินค้าหมด

 4. นารายณ์ยี่สิบปาง ปฐมบทแห่งรามเกียรติ์ : NARAIYISIP PANG (Twenty Incarnations of Vishnu : Origin of Ramakirti)

  นารายณ์ยี่สิบปาง ปฐมบทแห่งรามเกียรติ์ : NARAIYISIP PANG (Twenty Incarnations of Vishnu : Origin of Ramakirti)

  ผู้แต่ง : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
  เนื่องในวาระมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนพรรษา 80พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ไดัจัดทำหนังสือนารายณ์ 20 ปางอันเป็นปฐมบทของเรื่องกามเกียรติ์ไปจนถึงตัวละครในเรื่อง โดยมีภาพจิตรกรรมประกอบอย่างสมบูรณ์สวยงาม พร้อมสรุปย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกตอน
  950 บาท

  สินค้าหมด

 5. เครื่องโต๊ะสยาม : The Altar Table Decorations in Siam

  เครื่องโต๊ะสยาม : The Altar Table Decorations in Siam

  ผู้แต่ง : สามารถ เวสุวรรณ์
  หนังสือเกี่ยวกับศาสตร์การตั้งโต๊ะเครื่องบูชาของจีน ที่เข้ามาในเมืองไทยพร้อมๆ กับชาวจีน คำจำกัดความของ “เครื่องโต๊ะ” นั้น สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงกล่าว เครื่องโต๊ะ ที่เรากำลังพูดถึงคือ โต๊ะบูชาอย่างไทยที่ตั้งแต่งด้วยเครื่องกระเบื้องจีน โดยมีลักษณะมาจากโต๊ะที่แต่งบูชาแบบจีน แต่กำหนดรูปลักษณ์ใหม่ตามความนิยมอย่างไทย ซึ่งเป็นความงามที่ผสมผสาน แม้กระทั่งข้าวของเครื่องใช้ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะบูชา หรือที่เรียกว่า “เครื่องตั้ง”
  2,500 บาท

 6. จดหมายเหตุการสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

  จดหมายเหตุการสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

  ผู้แต่ง : กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
  ในปี พ.ศ.2539 กรมธนารักษ์ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลรักษาเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 3 ฤดู ได้จัดสร้างเครื่องทรงฯ ชุดใหม่ขึ้น โดยได้ระดมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอความคิดและสรรพวิชาเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสร้างให้แล้วเสร็จ การจัดสร้างครั้งนี้นับเป็นงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่ได้ระดมช่างฝีมือร่วมสมัยชั้นเยี่ยมมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันล้ำค่าไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ กรมธนารักษ์จึงได้จัดทำจดหมายเหตุ ดำเนินการบันทึกเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติ เพื่อประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังจักได้ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าสืบไป
  1,450 บาท

  สินค้าหมด

 7. การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน ๑-๒

  การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน ๑-๒

  ผู้แต่ง : คณะอนุกรรมการแต่งกายไทย : วิวัฒนาการและเอกลักษณ์ประจำชาติ สำนักงานส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
  วิวัฒนาการการแต่งกายไทย เล่มแรก กล่าวถึงวัฒนธรรมในการนุ่งห่มและการแต่งกาย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติมาแต่อดีต ธรรมเนียมในการกำหนดขนบนิยมหรือแบบแผนในการนุ่งห่มสำหรับชาวสยาม เล่ม 2 กล่าวถึงเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของทหารและตำรวจ รูปลักษณ์ของเครื่องแบบแต่ละสังกัดเหล่าทัพ อาภรณ์ภัณฑ์ หรือเครื่องหมายต่างๆ รวมทั้งการสวมเสื้อยันต์ การใช้ผ้าประเจียด เครื่องรางของขลัง ที่ใช้กันในอดีต
  4,500 บาท

  สินค้าหมด

 8. พระศรีมหาอุมาเทวี

  พระศรีมหาอุมาเทวี

  ผู้แต่ง : ธนเดช ธนเดชสวัสดิ์
  พระศรีมหาอุมาเทวีได้รับยกย่องให้เป็น “พระแม่เจ้าแห่งจักรวาล” เป็นผู้มีบทบาทในกลุ่มเทวีของพระเป็นเจ้าในศาสนาฮินดู พระนางเป็นผู้รังสรรค์โลกและจักรวาล ร่วมกับพระปรมาตมัน หรือพระศิวะมหาเทพ รายละเอียดเรื่องราวของพระศรีมหาอุมาเทวีแบ่งเป็น 3 ภาคใหญ่ๆ คือ พระอุมาปารวตี ซึ่งเป็นปางมหาเมตตา พระทุรคาเทวี เป็นปางมหาอำนาจ และพระกาลี ปางดุร้าย เทวปกรณ์เล่มนี้คัดเลือกพระคัมภีร์มาเรียบเรียงใหม่เพื่อเชิดชูพระเกียรติ และกฤษดาภินิหารของพระเทวีที่ปรากฏอยู่ในนิทานภารตะบางเรื่อง รวมถึงวันสำคัญในการบูชาพระอุมา และไม้มงคลที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ หนังสือเล่มนี้จึงมีความแตกต่างจากเล่มอื่นๆ
  1,000 บาท

  สินค้าหมด

 9. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

  ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

  ผู้แต่ง : นิตย์รดี เรียบร้อยเจริญ (เรียบเรียง)
  “ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน” ที่จัดสร้างขึ้นโดยช่างหลวงในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นฝีมือช่างชั้นสูง แต่ละชิ้นมีความงดงามทั้งรูปแบบ ลวดลาย วิธีการจัดสร้าง และวัสดุที่ใช้ ลวดลายอันละเอียดซับซ้อน งดงาม และวิจิตรบรรจง บ่งบอกถึงช่างฝีมือโบราณที่ทรงคุณค่า สะท้อนประวัติความเป็นมาและยุคสมัยของความเจริญรุ่งเรืองในแต่ละช่วงสมัยของประวัติศาสตร์ เป็นหนังสือที่รวบรวมงานวิจิตรศิลป์แบบโบราณฝีมือช่างทองหลวงที่งดงาม หาได้ยากยิ่งเล่มหนึ่ง
  1,000 บาท

  สินค้าหมด

 10. จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์

  จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์

  ผู้แต่ง : อลงกรณ์ เทียมจันทร์
  จิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์เขียนขึ้นในราวปี พ.ศ.2338 ซึ่งเป็นยุคสร้างบ้านแปงเมือง อพยพผู้คนจากฝั่งธนบุรีมายังบางกอก แม้แต่ช่างเขียนก็เป็นช่างที่ตกค้างมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยา ภาพเขียนที่นี้จึงถือเป็นยุคฟื้นฟูงานจิตรกรรมไทยประเพณีที่สำคัญแห่งหนึ่ง ภาพเขียนออกถึงการสร้างสรรค์ใหม่แต่แฝงไว้ด้วยคตินิยมสมัยเก่า เนื่องจากภาพเขียนของไทยนี้เป็นการเขียนแบบปูนแห้งไม่คงทนเช่นการเขียนแบบปูนเปียกอย่างในยุโรป แต่ก็ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่องในยุคหลัง สันนิษฐานว่าเขียนซ่อมมากที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงปรากฏเทคนิคการเขียนแบบตะวันตกปะปนอยู่ในภาพ นับว่าคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอย่างน่าสนใจ (พร้อม CD)
  2,150 บาท

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า