ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือทั่วไป

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. นิทรรศการ WE = ME 14สิงหาคม - 11 กันยายน 2556

  นิทรรศการ WE = ME 14สิงหาคม - 11 กันยายน 2556

  ผู้แต่ง : ศิลปิน : ซากาเรีย โอมาร์ (บรูไน), เหลียง เซคกอน (กัมพูชา), แวนดี รัตนา (กัมพูชา), จอมเปท คุสวิดานันดต (อินโดนีเซีย), บุญโปน โพธิสัน (ลาว), วินเซนต์ เหลียง (มาเลเซีย), ออง โก (พม่า), งี เลย์ (พม่า), แมนเนท วิลลารีบา (ฟิลิปปินส์), ซูลกิเฟิล มาฮ์โมด (สิงคโปร
  ศิลปิน : ซากาเรีย โอมาร์ (บรูไน), เหลียง เซคกอน (กัมพูชา), แวนดี รัตนา (กัมพูชา), จอมเปท คุสวิดานันดต (อินโดนีเซีย), บุญโปน โพธิสัน (ลาว), วินเซนต์ เหลียง (มาเลเซีย), ออง โก (พม่า), งี เลย์ (พม่า), แมนเนท วิลลารีบา (ฟิลิปปินส์), ซูลกิเฟิล มาฮ์โมด (สิงคโปร์), บุย คง คานห์ (เวียดนาม), จักรพันธ์ วิลาสินีกุล (ไทย), สุธี คุณาวิชยานนท์ (ไทย), ชูศักดิ์ ศรีขวัญ (ไทย), อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ (ไทย) และศิลปินรับเชิญ จาง เข่อซิ่น (จีน)
  265 บาท

 2. นิทรรศการ [UN] forgotten อยากลืมกลับจำ อยากจำกลับลืม

  นิทรรศการ [UN] forgotten อยากลืมกลับจำ อยากจำกลับลืม

  ผู้แต่ง : เล็ก เกียรติศิริขจร, สเตฟานี บอร์คาร์ และนิโคลา เมโทร
  200 บาท

 3. โครงการสิลปะสู่ชุมชน ครั้งที่ 9 ปี 2557 สี สรรค์ ชุมชน .... ณ บ้านคีรีวง

  โครงการสิลปะสู่ชุมชน ครั้งที่ 9 ปี 2557 สี สรรค์ ชุมชน .... ณ บ้านคีรีวง

  ผู้แต่ง : วิชนัญ กลั่นรอด, ชุติมา พรหมเดชะ
  โครงการศิลปะสู่ชุมชน เป็นโครงการบริการวิชาการที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้เรื่องศิลปะร่วมสมัยสู่ชุมชนในรูปแบบกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป
  100 บาท

 4. ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินในพระราชพิธีโสกันต์ : National Treasures for the Royal Tonsure Ceremony

  ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินในพระราชพิธีโสกันต์ : National Treasures for the Royal Tonsure Ceremony

  ผู้แต่ง : กรมธนารักษ์
  “พระราชพิธีโสกันต์” พระราชพิธีสำคัญสำหรับเจ้านายในราชสำนักไทย ในการก้าวข้ามผ่านชีวิตวัยเด็กเพื่อนำไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ด้วยความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบทอดมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันแม้ไม่มีการประกอบพระราชพิธีโสกันต์แล้ว แต่สิ่งที่ยังคงอยู่ นอกเหนือจากเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับการพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่ในแต่ยุคสมัยล้ว ยังคงปรากฏร่องรอยของเครื่องประกอบพระราชพิธี เครื่องแต่งพระองค์เจ้านาย และเครื่องประกอบอิสริยยศที่เกี่ยวเนื่องในการพระราชพิธี ซึ่งกรมธนารักษ์ดูแลเก็บรักษาไว้เป็น “ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน” สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันเพื่อธำรงไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้ยาวนานสืบไป
  1,750 บาท

 5. ไปรษณียบัตรจดหมายเหตุ : Royal Archival Postcard

  ไปรษณียบัตรจดหมายเหตุ : Royal Archival Postcard

  ผู้แต่ง : กรพินธุ์ ทวีตา (บรรณาธิการ)
  ไปรณียบัตรส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวชุดนี้ ทรงเก็บรวบรวมไว้ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร โดยทรงได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2450 และพระบรมวงศานุวงศ์อื่นๆ หลายพระองค์ ได้ส่งมาถวายในวาระต่างๆ กัน ลายพระหัตถ์ทั้งหลายดังปรากฏบนไปรษณียบัตรสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันรักใคร่และความสนิทสนมในพระราชวงศ์ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้คัดเลือกมาจัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งวันสวรรคต พุทธศักราช 2553
  190 บาท

  สินค้าหมด

 6. เอกสารชั้นต้นเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.๒๔๒๘-๒๔๖๕

  เอกสารชั้นต้นเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.๒๔๒๘-๒๔๖๕

  ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ มีกุศล (บรรณาธิการ)
  รวบรวมเอกสารชั้นต้นเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2428-2465 เพื่อเป็นการรำลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากแบบเดิมเป็นการปกครองแบบเทศาภิบาล ผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารมรด้านต่างๆ เช่น ในด้านการปกครอง การศึกษาและการศาสนา การคมนาคม การศาลและวัฒนธรรม ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในปี 2435 เอกสารชั้นต้นที่เลือกมาพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย พระราชปรารภ พระราชหัตถเลขา รายงานการประชุมเสนาบดี อุปราชภาคและสมุหเทศาภิบาลมณฑล ตลอดจนรายงานการตรวจราชการและการจัดราชการของข้าหลวงและเจ้าคณะมณฑลในท้องถิ่นต่างๆ
  75 บาท

  สินค้าหมด

 7. สยามในโลกสากล : Siam and the World

  สยามในโลกสากล : Siam and the World

  ผู้แต่ง : ไกรฤกษ์ นานา
  ตลอด 160 ปีที่ผ่านมานี้ สยามได้ฟันฝ่าวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบจากการปะทะสังสรรค์กับโลกภายนอก เผชิญหน้ากับวัฒนธรรมตะวันตก การปรับตัวทางสังคม การค้าเสรี และการล่าอาณานิคมที่กำหนดกฤเกณฑ์โดยชาติมหาอำนาจทั้งสิ้น แต่สยามก็เอาตัวรอดมาได้ด้วยพระปรีชาญาณและความสุขุมคัมภีรภาพของพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีเมื่อทรงตระหนักว่าสยามจำเป็นต้องใช้นโยบายลู่ตามลมควบคู่กับนโยบายถ่วงดุลอำนาจ เพื่อผ่อนสถานการณ์จากหนักให้เป็นเบา กระทั่งได้รับการยอมรับอย่างเชิดหน้าชูตา และมีที่ยืนอย่างสง่างามในโลกเสรีในฐานะชาติชั้นนำเคียงข้างนานาอารยประเทศ
  1,100 บาท

 8. สมุดภาพจดหมายเหตุพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุวราชสกุลวงศ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  สมุดภาพจดหมายเหตุพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุวราชสกุลวงศ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ผู้แต่ง : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเฉพาะองค์ที่มีพระฉายาลักษณ์ และพระรูปขณะทรงพระเยาว์ โดยเป็นการรวบรวมภาพประวัติศาสตร์ชุดที่จัดแสดงในนิทรรศการ “ยุวเจ้าฟ้า” และ “ยุวพระองค์เจ้า” เพื่อให้สาธารณชนได้มีโอกาสชื่นชมมรดกชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งที่จัดเก็บรักษาอยู่ในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และได้ศึกษาหาความรู้ทั้งที่เกี่ยวกับราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และขนบธรรมเนียม ประเพณีการแต่งกาย สภาพแวดล้อม และองค์ประกอบอื่นๆ ที่บันทึกอยู่ในแต่ละภาพเหล่านั้น
  550 บาท

  สินค้าหมด

 9. เปลวไฟเลื่อมลายนาค : รวมบทอ่านคัดสรรประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  เปลวไฟเลื่อมลายนาค : รวมบทอ่านคัดสรรประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ผู้แต่ง : บุษกร กาญจนจารี
  หนังสือ "เปลวไฟเลื่อมลายนาค - รวมบทอ่านคัดสรรประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้" เป็นหนังสือที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางเรื่อง ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร กาญจนจารี เพื่อจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและพระราชทานเป็นของขวัญวันเกิดในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษกร กาญจนจารี อายุ 60 ปี
  120 บาท

  สินค้าหมด

 10. โบราณคดีเขื่อนแควน้อย

  โบราณคดีเขื่อนแควน้อย

  ผู้แต่ง : สุนิสา มั่นคง (บรรณาธิการ)
  การศึกษาผลกระทบในบริเวณพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ พ.ศ.2547 เป็นต้นมา โดยทำการสำรวจและศึกษาผลกระทบทางมรดกทางวัฒธรรมด้านโบราณคดีและมานุษยวิทยาในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ พื้นที่ชลประทานและพื้นที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยเริ่มดำเนินงานสำรวจทางโบราณคดี เมื่อปี พ.ศ. 2547 และทำการขุดค้นแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเมื่อปี พ.ศ.2548-2549 พร้อมทำการศึกษาและสำรวจทางมานุษยวิทยาควบคู่กันไป ในเรื่องของชุมชน ประเพณี ความเชื่อ และภูมิปัญญาต่างๆ
  400 บาท

  สินค้าหมด

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า