ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือทั่วไป

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
 1. บทละครเรื่อง หนังเสือ พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  บทละครเรื่อง หนังเสือ พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  บทละครพระราชนิพนธ์เรื่องนี้มาเค้าโครงเรื่องง่าย มีแนวความคิดและคติในการดำรงชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้ความตื่นเต้นเร้าใจ เพราะมีเสือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เนื้อเรื่องกล่าวถึงความรัก ความต้องการของชายสองกับหญิงหนึ่งซึ่งต่างวัยกัน มีการล่าเสือเพื่อเอาหนังมาทำเป็นเสื้อใส่ในฤดูหนาวตามสมัยนิยมในสมัยนั้น และใช้เป็นสื่อของความรัก แสดงความกล้าหาญและการเสียสละของชายหนุ่มที่ทำตนเป็นวีรบุรุษ แต่ผลกลับตรงกันข้าม โดยการหักมุมเรื่องอย่างน่าสนใจ
  70 บาท

  สินค้าหมด

 2. ชุด สารบาญชี ส่วนที่ ๑ คือตำแหน่ง จ.ศ. ๑๒๔๕ เล่มที่ ๑ : ตำแหน่งราชการสำหรับเจ้าพนักงานกรมไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร และ ส่วนที่ ๒ คือราษฎรในจังหวัด ถนน แล ตรอก จ.ศ. ๑๒๔๕ เล่มที่ ๒ : สำหรับเจ้าพนักงานกรมไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

  ชุด สารบาญชี ส่วนที่ ๑ คือตำแหน่ง จ.ศ. ๑๒๔๕ เล่มที่ ๑ : ตำแหน่งราชการสำหรับเจ้าพนักงานกรมไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร และ ส่วนที่ ๒ คือราษฎรในจังหวัด ถนน แล ตรอก จ.ศ. ๑๒๔๕ เล่มที่ ๒ : สำหรับเจ้าพนักงานกรมไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

  ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ
  หนังสือชุดจัดพิมพ์ขึ้นจากบัญชีบ้านเลขที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เจ้าหน้าที่กรมไปรษณีย์และโทรเลขได้ดำเนินการติดป้ายเลขที่บ้านและทำบัญชีไว้ จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2426 แต่นำมาจัดพิมพ์ใหม่ในครั้งนี้เพียง 2 เล่มเท่านั้น คือ เล่ม 1 ว่าด้วยตำแหน่งข้าราชการ เล่ม 2 ว่าด้วยราษฎรในจังหวัด ถนน และตรอก เพื่อป้องกันหนังสือหายากชุดนี้สูญหาย
  1,500 บาท

 3. ทหารเหลือใช้สงคราม

  ทหารเหลือใช้สงคราม

  ผู้แต่ง : ถาวร ช่วยประสิทธิ์
  เรื่องจริงของชีวิตนายทหารหนุ่ม ผู้ซึ่งพอติดดาวรับกระบี่จากโรงเรียนนายร้อยก็ออกสู่ชีวิตจริงนอนกลางดินกินกลางทราย ไปแนวรบและโยกย้ายที่ตั้ง ตลอดเวลา 5 ปี เขาออกไปแนวรบเมื่อเป็นร้อยตรี และกลับมาเมื่อเป็นร้อยเอก เลื่อนยศทุกครั้งกลางสนามรบ กร้านไปด้วยประสบการณ์ถึงเลือดถึงกระดูกที่ชายชาติทหารเท่านั้นที่จะทานทนได้
  190 บาท

  สินค้าหมด

 4. สมุดพระรูป พระราชโอรสและพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)

  สมุดพระรูป พระราชโอรสและพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)

  ผู้แต่ง : หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต
  หนังสือลำดับราชสันตติวงศ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มเดียวที่แสดงลำดับศักดิ์ราชสกุลวงศ์จนถึงชั้นที่ 3 (ราชนัดดา) พร้อมทั้งมีรูปประกอบบรรยายพระอิสริยยศและพระประวัติย่อของเจ้านายสายรัชกาลที่ 4 รวมทั้งสิ้น 27 มหาสาขา อีกทั้งยังได้รวบรวมพระบรมรูปและพระรูปหลากหลายไว้ท้ายเล่ม
  1,000 บาท

 5. สาส์นสมเด็จ

  สาส์นสมเด็จ

  ผู้แต่ง : สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
  รวมลายพระหัตถ์โต้ตอบในเชิงสันทนาการของสมเด็จ 2 พระองค์ คือสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับสมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้ซึ่งเป็นยอดปราชญ์อุดมบัณฑิตแห่งกรุงสยาม ได้เป็นเอกสารที่ผู้รู้และนักวิชาการทั้งหลายยกย่อง ถือว่าเป็นคลังแห่งความรู้หลากหลาย บรรจุเรื่องราวต่างๆ ที่น่ารู้ มีทั้งตำนาน ประวัติศาสตร์ โบราณคดี อักษรศาสตร์ และศิลปศาสตร์ หนังสือในชุดนี้มีทั้งหมด 10 เล่ม (1 ใน 100 เล่มหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน)
  3,500 บาท

 6. รัตนมาลา ปกแข็ง

  รัตนมาลา ปกแข็ง

  ผู้แต่ง : นิยะดา เหล่าสุนทร
  พจนานุกรม “รัตนมาลา” เป็นเครื่องมือจำเป็นสำหรับการศึกษาของศัพท์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งรูป เสียง และความหมาย ในกรณีที่ไม่ทราบความหมายที่ชัดเจน บริบทจากหลายๆ แห่งจะเอื้อประโยชน์ได้บ้าง การเลือกศัพท์ในพจนานุกรมนี้ ส่วนใหญ่เป็นศัพท์โบราณจากงานนิพนธ์ของไทยนับแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ จนมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยศึกษาจากจารึก ต้นฉบับตัวเขียนสมุดไทย หนังสือราชการ เรื่องจักรๆ วงศ์ๆ ตำราต่างๆ
  950 บาท

  สินค้าหมด

 7. ประมวลธรรมบรรยาย โดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร

  ประมวลธรรมบรรยาย โดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร

  ผู้แต่ง : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
  จัดพิมพ์เนื่องในสมโภช 100 ปี พระพิชิตมารมัยธมพุทธกาล วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พุทธศักราช 2555 พระประธานประดิษฐานอยู่ที่ศาลาการเปรียญ เป็นพระพุทธรูปศิลาแลง ซึ่งนำมาจากวัดอรัญญิก จังหวัดราชบุรี และถือเป็นโอกาสพิมพ์หนังสือ ประมวลธรรมบรรยาย ซึ่งเป็นการรวบรวมบทนิพนธ์ต่างๆ ของพระเดชพระคุณ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจฺนโท) อีกด้วย
  240 บาท

  สินค้าหมด

 8. ศัพทานุกรมภาษาโบราณที่พบในจารึกล้านนา

  ศัพทานุกรมภาษาโบราณที่พบในจารึกล้านนา

  ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ
  รวบรวมคำศัพท์ภาษาโบราณที่พบในจารึกล้านนา มาจัดระบบและพิมพ์เป็นรูปเล่ม เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า อีกทั้งได้ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ของล้านนาจากจารึก ซึ่งเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอีกมิติหนึ่ง คำศัพท์ที่เป็นชื่อบุคคล ตำแหน่ง และสถานที่ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ล้านนาทั้งสิ้น
  300 บาท

 9. เปลวไฟเลื่อมลายนาค : รวมบทอ่านคัดสรรประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  เปลวไฟเลื่อมลายนาค : รวมบทอ่านคัดสรรประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ผู้แต่ง : บุษกร กาญจนจารี
  หนังสือ "เปลวไฟเลื่อมลายนาค - รวมบทอ่านคัดสรรประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้" เป็นหนังสือที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางเรื่อง ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร กาญจนจารี เพื่อจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและพระราชทานเป็นของขวัญวันเกิดในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษกร กาญจนจารี อายุ 60 ปี
  120 บาท

  สินค้าหมด

 10. เอกสารชั้นต้นเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.๒๔๒๘-๒๔๖๕

  เอกสารชั้นต้นเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.๒๔๒๘-๒๔๖๕

  ผู้แต่ง : ไพฑูรย์ มีกุศล (บรรณาธิการ)
  รวบรวมเอกสารชั้นต้นเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2428-2465 เพื่อเป็นการรำลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากแบบเดิมเป็นการปกครองแบบเทศาภิบาล ผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารมรด้านต่างๆ เช่น ในด้านการปกครอง การศึกษาและการศาสนา การคมนาคม การศาลและวัฒนธรรม ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในปี 2435 เอกสารชั้นต้นที่เลือกมาพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย พระราชปรารภ พระราชหัตถเลขา รายงานการประชุมเสนาบดี อุปราชภาคและสมุหเทศาภิบาลมณฑล ตลอดจนรายงานการตรวจราชการและการจัดราชการของข้าหลวงและเจ้าคณะมณฑลในท้องถิ่นต่างๆ
  75 บาท

  สินค้าหมด

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า