ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

หนังสือทั่วไป

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถร) ฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๖ ปี

  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ถาวรมหาเถร) ฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๖ ปี

  ผู้แต่ง : วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
  ที่ระลึกเนื่องในโอกาสงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 96 ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิตย์ ถาวรมหาเถร ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร และกรรมการมหาเถรสมาคม พระมหาเถระผู้รัตตัญญู ผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยได้มีโอกาสติดต่อครูบาอาจารย์ธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆ
  600 บาท

 2. สมุดภาพเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (Franco-Siamese Crisis 1893)

  สมุดภาพเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (Franco-Siamese Crisis 1893)

  ผู้แต่ง : ไกรฤกษ์ นานา
  สมุดภาพบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญอันแสดงถึงสภาวการณ์ของสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 และบทความจำนวน 10 เรื่องที่เกี่ยวโยงกับวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์ไปจนถึงผลกระทบที่ตามมาและเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รวมถึงบรรพชนที่ได้สละชีพในยุทธนาวีปากน้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2436 (ร.ศ. 112/ค.ศ. 1893)
  999 บาท

  สินค้าหมด

 3. พระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์

  พระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์

  ผู้แต่ง : พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
  หนังสือที่ระลึกในงานฉลองพระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์ และงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ครบรอบวันมรณภาพปีที่ 47 พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) นำเสนอเรื่อง พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ธาตุกายสิทธิ์ ตำนานพระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม และเล่าเรื่องท่านพ่อลี โดยหลวงตามหาบัว
  800 บาท

 4. อัจฉริยราชา ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน The Ingenious King : The Wiseom of The Land

  อัจฉริยราชา ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน The Ingenious King : The Wiseom of The Land

  ผู้แต่ง : กระทรวงพาณิชย์
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดพิมพ์ขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ถ่ายทอดพระราชประวัติ อันเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของพระอัจฉริยภาพ ร้อยเรียงพระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ พร้อมคำบอกเล่าจากประสบการณ์ของผู้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท
  700 บาท

  สินค้าหมด

 5. อลังการ์สถาปัตย์ ๒๐๐ ปีก่ำฟ้าเฟือนหาว

  อลังการ์สถาปัตย์ ๒๐๐ ปีก่ำฟ้าเฟือนหาว

  ผู้แต่ง : เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์
  รวบรวมความงามสถาปัตยกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีชื่อเสียงช่วง 200 ปีเศษ จากวัดพระแก้วจนถึงหอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่สยามเก่าสู่สยามใหม่ อาทิ เงื้อมเงาแห่งกรุงศรีอยุธยา จักรวาลทัศน์แบบเก่า เจ้าสัวนักปฏิวัติทางวัฒนธรรม ตะวันออกปะทะตะวันตก ฯลฯ
  900 บาท

  สินค้าหมด

 6. บนเส้นทาง... ที่สร้างทำ

  บนเส้นทาง... ที่สร้างทำ

  ผู้แต่ง : กรมทางหลวงชนบท
  ประวัติความเป็นมาของกรมทางหลวงชนบท กล่าวถึงต้นแบบการพัฒนาด้านคมนาคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน ประวัติการก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ผลงานที่ผ่านมา อาทิ การเชื่อมโยงและโครงข่ายทางหลวงชนบท โครงการสะพานเชื่อมชุมชน อุโมงค์แก้ไขปัญหาจราจร โครงการถนนเชื่อมชุมชน และสถานที่สำคัญต่างๆ ในประเทศไทย
  550 บาท

 7. การศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการแต่งกายยืนเครื่องโขน-ละครรำ

  การศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการแต่งกายยืนเครื่องโขน-ละครรำ

  ผู้แต่ง : กรมศิลปากร
  หนังสือที่ศึกษาประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของการแต่งกายยืนเครื่องโขน-ละครตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ที่ถ่ายแบบจากเครื่องต้นมาสู่พัสตราภรณ์โขน-ละคร องค์ประกอบของการแต่งกายเครื่องยืนในส่วนของพัสตราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ และศิราภรณ์ การศึกษาพัสตราภรณ์จากคณะโขน-ละครที่มีอิทธิพลต่อกรมศิลปากร
  1,099 บาท

  สินค้าหมด

 8. ยอดขาย
  ชุด โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เล่ม ๑ และ เล่ม ๒

  ชุด โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เล่ม ๑ และ เล่ม ๒

  ผู้แต่ง : ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศสกุล และคณะ
  หนังสือเกี่ยวกับโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมและปรับปรุงใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการบูรณะ ขุดแต่ง ขุดค้น โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรมศิลปากรได้ระดมผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ อันประกอบด้วย นักโบราณคดี นักอักษรศาสตร์ นักภาษาโบราณ ภัณฑารักษ์ นายช่างศิลปกรรม มาศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงขึ้นเป็นต้นฉบับเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้ปรับปรุงขึ้นจากต้นฉบับชุดเดิมที่เคยตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งหนังสือชุดนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 เล่ม คือ เล่มที่ 1 และ เล่มที่ 2

  ราคาปกติ: 4,500 บาท

  ราคาพิเศษ : 3,900 บาท

 9. ศิลปะเครื่องถ้วยในประเทศไทย Ceramic Art in Thailand

  ศิลปะเครื่องถ้วยในประเทศไทย Ceramic Art in Thailand

  ผู้แต่ง : ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และคณะ
  หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องถ้วยโบราณ เครื่องถ้วยที่ผลิตจากแหล่งเตาเผาในประเทศไทย และเครื่องถ้วยที่ผลิตจากแหล่งเตาเผาในต่างประเทศ โดยสรุปเนื้อหาอย่างรวบรัดของเครื่องถ้วยแต่ละประเภท ประกอบด้วยประวัติ ลักษณะ แหล่งที่พบ และการกําหนดอายุเครื่องถ้วยอย่างย่อ มุ่งที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องเครื่องถ้วยเหล่านี้ โดยใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษาด้วยตนเอง
  1,100 บาท

  สินค้าหมด

 10. เครื่องปั้นดินเผา

  เครื่องปั้นดินเผา

  ผู้แต่ง : ดร.สุรพล ดำริห์กุล และคณะ
  รวบรวมเรื่องราวและภาพถ่ายเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาไทยจากแหล่งเตาเผาสำคัญตามยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมบ้านเชียงและวัฒนธรรมบ้านเก่า เครื่องปั้นดินเผาสมัยประวัติศาสตร์ ศิลปะทวารวดี หริภุญชัย ศรีวิชัย เขมรหรือศิลปะลพบุรี และเครื่องสังคโลก ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาในราชสำนักและชนชั้นสูงสมัยอยุธยาตอนปลายและต้นรัตนโกสินทร์
  2,000 บาท

  สินค้าหมด

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า