ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

ศาสนา-ปรัชญา

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
ต่อหน้า
 1. พระไตรปิฎก ฉบับดับทุกข์ (ฉบับปรับปรุง)

  พระไตรปิฎก ฉบับดับทุกข์ (ฉบับปรับปรุง)

  ผู้แต่ง : ธรรมรักษา
  หนังสือเล่มนี้บรรจุเฉพาะสาระที่ชี้แนวปฏิบัติเพื่อความสุขในชีวิตประจำวัน และเพื่อขัดเกลาจิตให้บริสุทธิ์ในระดับสูงขึ้น ผู้รวบรวมได้ใช้ภาษากระทัดรัด ฟังง่ายพร้อมอธิบายสั้นๆ ประกอบ ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาและชี้แนะแนวปฏิบัติธรรมได้ดีเล่มหนึ่ง
  179 บาท

 2. เกียรติคุณพระพุทธเจ้า บรมครูของโลก งานนิพนธ์ของสองศรีพระศาสนา ภิกขุ พุทธทาส อินทปญฺโญ - ภิกขุ ปัญญานันทะ

  เกียรติคุณพระพุทธเจ้า บรมครูของโลก งานนิพนธ์ของสองศรีพระศาสนา ภิกขุ พุทธทาส อินทปญฺโญ - ภิกขุ ปัญญานันทะ

  ผู้แต่ง : สมพันธ์ ก้องสมุทร
  สำนักพิมพ์ธรรมสถาพร ได้เลือกงานนิพนธ์เรื่องที่เกี่ยวกับการประกาศเกียรติคุณของพระพุทธเจ้า เรื่อง บรมครูของโลกและคำถาม-คำตอบ เรื่อง “พระพุทธเจ้า” ที่ท่านพุทธทาสและท่านปัญญานันทะได้รจนาไว้และได้รับความนิยมสนใจสูงสุดในช่วงปี พ.ศ. 2481 และ พ.ศ. 2503
  180 บาท

 3. ขมเป็นยา

  ขมเป็นยา

  ผู้แต่ง : พระอาจารย์อารยะวังโส
  บทความบทธรรมแต่ละตอนเป็นผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาธรรมของผู้เขียนอันสามารถที่จะนำมาประกอบความรู้ เพิ่มพูนสติปัญญาหากรู้จักการพิจารณาเข้าให้ถึง เนื้อแท้ แก่นแท้ ของหลักธรรมที่อ้างอิง บรรยาย วิเคราะห์ วิพากษ์ปัญหาต่างๆ ซึ่งจะมีประโยชน์กับท่านผู้อ่านและควรค่าแก่การเก็บไว้ประจำครอบครัว
  150 บาท

 4. โพธิปักขิยธรรม ธรรมสูงสุดแห่งความรู้แจ้ง ๓๗ ประการ

  โพธิปักขิยธรรม ธรรมสูงสุดแห่งความรู้แจ้ง ๓๗ ประการ

  ผู้แต่ง : พุทธทาสภิกขุ
  โพธิปักขิยธรรมนี้มีเหตุผลหลัก 2 ประการ คือ ความสำคัญและความน่าสนใจของตัวหมวดธรรมเองประการหนึ่ง และความสังเวชใจในความเชื่อและการปฏิบัติของพุทธบริษัทในสังคมไทยที่เกี่ยวเนื่องกับอรหันต์อันเป็นผลมาจากเหตุ คือการตรัสรู้ (โพธิ) อีกประการหนึ่ง
  70 บาท

 5. รวมบทสวดมนต์

  รวมบทสวดมนต์

  ผู้แต่ง : สวิง บุญเจิม
  รวมบทสวดมนต์อักษรขอม ซึ่งแปลมาจากหนังสือสวดมนต์ภาษาไทย หากท่านสามารถสวดมนต์ได้จนช่ำชองแล้วก็จะสามารถเทียบเคียงได้เป็นคำต่อคำไป ยกเว้นในส่วนหัวข้อที่ถอดความเป็นอักษรไทย เช่น ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจและกำลังศึกษาตัวอักษรขอมอีกทางหนึ่ง
  150 บาท

  สินค้าหมด

 6. พระพุทธมนต์ ฉบับ ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย - เนปาล

  พระพุทธมนต์ ฉบับ ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย - เนปาล

  ผู้แต่ง : พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ)
  การสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น เป็นกิจวัตรอันสำคัญอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธถือเป็นหลักปฏิบัติ อบรมจิตให้เข้าถึงความสะอาด สว่าง สงบ ร่มเย็นเป็นสุข เป็นพลังนำชีวิต เจริญรอยตามพระพุทธองค์โดยแท้
  70 บาท

  สินค้าหมด

 7. ปัญญาญาณแห่งการอภัย

  ปัญญาญาณแห่งการอภัย

  ผู้แต่ง : ทะไลลามะ และเพื่อน
  บทสนทนาและการเดินทางเปี่ยมมิตรภาพ ระหว่างทะไลลามะและวิกเตอร์ ชาน ที่เผยภาพขององค์ทะไลลามะว่ามิได้เป็นอื่นใด นอกจากคนธรรมดาสามัญผู้หนึ่งที่ถือได้ว่าทรงเป็นผู้ตื่นรู้มากที่สุดคนหนึ่งแห่งยุคสมัย
  220 บาท

  สินค้าหมด

 8. ต้นไม้ในพุทธศาสนา

  ต้นไม้ในพุทธศาสนา

  ผู้แต่ง : อุดม เชยกีวงศ์
  หนังสือที่เกี่ยวกับต้นไม้ในพุทธศาสนาหรือพุทธประวัติ โดยให้ข้อมูลทั้งในด้านวิทยาศาตร์และความหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อาทิ ต้นโพธิ์ ต้นไผ่ ต้นตาล ต้นสาละ ต้นตะเคียน ต้นมะม่วง ต้นอ้อย ฯลฯ ทั้งได้ทราบเรื่องราวพุทธประวัติอีกด้วย
  100 บาท

  สินค้าหมด

 9. ธรรมเจดีย์ : ธรรมะชำระใจ

  ธรรมเจดีย์ : ธรรมะชำระใจ

  ผู้แต่ง : สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทธสิริ)
  หนังสือเล่มนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในหมู่นักปฏิบัติภาวนา โดยเฉพาะจตุรารักษ์และสังขิโตวาท พระอาจารย์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นและหลวงปู่เสาร์ในยุคแรกๆ ต่างมีหนังสือนี้ติดตัวอยู่เป็นประจำ ผู้เขียนคือ สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทธสิริ) เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดโสมนัสวิหาร ผู้มีความแตกฉานในพระไตรปิฏก เคร่งครัดต่อพระธรรมวินัย มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานอย่างลึกซึ้ง
  119 บาท

  สินค้าหมด

 10. บารมีสิบชาติชาดก

  บารมีสิบชาติชาดก

  ผู้แต่ง : พินิจ หุตะจินดา
  บารมีสิบชาติเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่กำลังทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุพระโพธิญาณถึง 10 ชาติด้วยกัน โดยแต่ละชาติได้สร้างสมบารมีเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจนได้มาเป็นพระศาสดาเอกของโลกเรื่องราวในทศบารมีมักถูกนำมาเขียนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถในวัดต่างๆ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้
  140 บาท

  สินค้าหมด

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
ต่อหน้า