ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

ศาสนา-ปรัชญา

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. ศาสนาทั้งผองพี่น้องกัน: วิถีสู่ความปรองดองในหมู่ศาสนา (TOWARDS THE TRUE KINSHIP OF FAITHS)

  ศาสนาทั้งผองพี่น้องกัน: วิถีสู่ความปรองดองในหมู่ศาสนา (TOWARDS THE TRUE KINSHIP OF FAITHS)

  ผู้แต่ง : นัยนา นาควัชระ
  หนังสือเล่มนี้พยายามจะหาจุดที่ศาสนาทั้งหลายมาบรรจบกัน ขณะเดียวกันก็พยายามสร้างแบบอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเราสามารถชื่นชมความแตกต่างระหว่างศาสนาได้อย่างแท้จริง โดยไม่ต้องให้ความแตกต่างเหล่านั้นกลายมาเป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง การจะสร้างความสมานฉันท์ที่แท้จริงระหว่างศาสนาบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีต่อกัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการยอมรับว่าทุกศาสนาเหมือนกันโดยพื้นฐาน หรือว่านำพาไปสู่จุดหมายเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ายังคงยืนยันว่า คำสอนเชิงอภิปรัชญาที่แตกต่างกันต่างหาก ที่เป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงให้แก่ระบบจริยธรรมอันงดงามที่มีรากฐานมาจากความกรุณา ข้าพเจ้าไม่สงสัยเลยว่าคนที่มีศรัทธาอย่างจริงใจและมีศีลธรรมจรรยา สามารถเป็นชาวพหุนิยมที่เห็นคุณค่าของศาสนาอื่นได้โดยไม่กระทบกระเทือนความเชื่อและศรัทธาที่เขามีต่อหลักคำสอนในศาสนาของตน - องค์ทะไลลามะที่ 14
  290 บาท

 2. มนุษย์กับเสรีภาพ: มุมมองทางปรัชญาคานท์, มิลล์, รอลส์

  มนุษย์กับเสรีภาพ: มุมมองทางปรัชญาคานท์, มิลล์, รอลส์

  ผู้แต่ง : สุรพศ ทวีศักดิ์
  หนังสือที่จะช่วยเปิดปัญญาให้เรามองเห็น "ความเป็นมนุษย์" ที่เรามีเท่าเทียมกัน นั่นคือ เราทุกคนไม่ว่าเพศ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมใดๆ ต่างมีความเป็นมนุษย์ผู้มีเหตุผล เสรีภาพ ความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีในตัวเอง
  210 บาท

 3. เทวกำเนิด : ภารตเทพปกรณัมอันอมตะ พิมพ์ครั้งที่ 19

  เทวกำเนิด : ภารตเทพปกรณัมอันอมตะ พิมพ์ครั้งที่ 19

  ผู้แต่ง : พระยาสัจจาภิรมย์ฯ (สรวง ศรีเพ็ญ)
  ว่าด้วยวงศ์ประวัติเทวดาอินเดียในสมัยพระเวทและสมัยพราหมณะ ครอบคลุมทั้งทวยเทพแห่งสรวงสวรรค์และเมืองบาดาล
  250 บาท

 4. จาณักยะ ปราชญ์แห่งชมพูทวีป พิมพ์ครั้งที่ 2

  จาณักยะ ปราชญ์แห่งชมพูทวีป พิมพ์ครั้งที่ 2

  ผู้แต่ง : เสฐียร พันธรังษี
  จาณักยะ หรือเกาฏิลยะ เกิด เมื่อ 327 ปีก่อนคริสตศักราช (ประมาณ พ.ศ.117) ในตระกูลพราหมณ์มารดาชื่อชเนศวารี บิดาเสียชีวิตตั้งแต่จาณักยะยังเล็ก อยู่ทางชมพูทวีปข้างใต้ ปัจจุบันตกอยู่รอบบริเวณแคว้นมัทราสโดยอนุมาน
  250 บาท

 5. ไทยปิฎก: ประวัติศาสตร์การเมืองสังคมร่วมสมัยของพุทธศาสนาไทย

  ไทยปิฎก: ประวัติศาสตร์การเมืองสังคมร่วมสมัยของพุทธศาสนาไทย

  ผู้แต่ง : ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
  ชี้ให้เห็นเหลี่ยมคูทางการเมืองของพุทธศาสนาในสังคมไทย ที่แนบแน่นอยู่กับบริบททางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ปฏิวัติสยาม 2475 เป็นต้นมา
  480 บาท

 6. ตรีมูรติ อภิมหาเทพของฮินดู

  ตรีมูรติ อภิมหาเทพของฮินดู

  ผู้แต่ง : อรุณศักดิ์ กิ่งมณี
  ประมวลเรื่องราวและตำนานของเทพ 3 องค์ในศาสนาฮินดู ที่รู้จักกันในพระนาม พระพรหม-เทพผู้สร้างและรังสรรค์ พระวิษณุ-เทพผู้ปกป้องและคุ้มครอง และพระศิวะ-มหาเทพผู้ทำลายล้าง ภาพประกอบมีทั้งภาพในอินเดีย เขมร เวียดนาม และไทย
  355 บาท

 7. พระพุทธเจ้าสอนกรรมฐาน

  พระพุทธเจ้าสอนกรรมฐาน

  ผู้แต่ง : ไชย ณ พล
  การปฏิบัติกรรมฐานเป็นแบบการพัฒนาตนที่ให้ประโยชน์สูงแก่ชีวิต ทั้งทางด้านความมั่นคง พลังอำนาจ ความสุข ปัญญาญาณ และการสร้างสรรค์ การปฏิบัติกรรมฐานจึงกลายเป็นค่านิยมของสังคมสมัยใหม่
  250 บาท

 8. ว่าด้วยสุนทรียสนทนา : On Dialogue พิมพ์ครั้งที่ 2

  ว่าด้วยสุนทรียสนทนา : On Dialogue พิมพ์ครั้งที่ 2

  ผู้แต่ง : เดวิด โบห์ม
  ช่วยให้เราหันกลับมาพินิจพิเคราะห์สภาวะจิตใจ และฝึกที่จะฟังเสียงด้านในของตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเชื่อมโยงสู่สังคมในการทำความเข้าใจผู้อื่น
  220 บาท

 9. เปิดเผยความสัตย์จริง

  เปิดเผยความสัตย์จริง

  ผู้แต่ง : ซื่อเจิ้งฮุ่ย
  สิ่งที่บรรยายในหนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกเรื่องจริงตั้งแต่ปี ค.ศ.2001-ค.ศ.2013 รวมระยะเวลา 12 ปี แห่งประสบการณ์ส่วนตัวที่ผู้เขียนผู้เป็นภิกษุณีได้ประสบ ณ สถานพำนัก ของพระพุทธเจ้าดอร์เจ๋เชียงชาติที่ 3
  100 บาท

 10. บทสร้างนิสัย

  บทสร้างนิสัย

  ผู้แต่ง : สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร)
  พระธรรมเทศนาเพื่อยุวชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไป
  300 บาท

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า