ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

ธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
 1. ฤดูใบไม้ผลิอันเงียบงัน : Silent Spring

  ฤดูใบไม้ผลิอันเงียบงัน : Silent Spring

  ผู้แต่ง : ราเชล คาร์สัน (Rachel Carson)
  ฤดูใบไม้ผลิอันเงียบงัน เป็นผลงานที่ประพันธ์ได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยสำนวนโวหารสละสลวย และความรู้สึกอันแรงกล้า จนทุกวันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือที่ทรงอิทธิพลที่สุดเล่มหนึ่งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ราเชล คาร์สัน เปิดโปงให้เห็นถึงการทำลายชีวิตสัตว์ป่า อันเป็นผลมาจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างกว้างขวางและทำลายทุกอย่างไม่เลือกหน้า เธอเล่าเรื่องราวของรังนกที่มีไข่แต่ไม่ฟักออกมา แม่น้ำที่ปลาตายลอยเป็นแพเพราะถูกสารพิษ เด็กๆ ที่พบจุดจบเพราะสารเคมีที่ได้รับการสุดดีว่าเป็นยาวิเศษที่ถูกฉีดพ่นไปทั่วประเทศอย่างไม่มีข้อจำกัด แม้จะเผชิญกับการโจมตีในสื่อมวลชน และความพยายามของอุตสาหกรรมเคมีที่ต้องการห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่ แต่หนังสือของราเชล คาร์สัน มีส่วนโดยตรงในการทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล และเป็นแรงบันดาลใจที่จุดประกายให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่
  360 บาท

 2. บางลำพูล้ำค่า

  บางลำพูล้ำค่า

  ผู้แต่ง : โฮมแลนด์โซไซเอดี้ และ เฉลิมพล อินทะ
  เรื่องราวบางลำพูในมุมมองของภูมิสถาปัตย์และระบบนิเวศ บางลำพูเป็นจุดรวมที่มีเอกลักษณ์ในตัวเอง เป็นกลุ่มบ้านเมืองกะทัดรัดที่มีประโยชน์ใช้สอยที่หาดูได้ยากแห่งหนึ่งในเมืองหลวง เป็นตลาดที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ความทรงจำ และควรค่าแก่การเก็บรักษา แต่บางลำพูสมัยใหม่กำลังจะเปลี่ยนไป จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักเที่ยวชมกรุงเทพฯในโรงแรมราคาถูก ร้านอาหารและโรงเหล้าแบบตะวันตก และกิจกรรมต่างๆ ที่เริ่มเข้าใกล้บรรยากาศของพัฒนพงศ์ ในขณะที่ชาวบางลำพูต้องอยู่กับสภาพความไร้ระเบียบ ปัญหาต่างๆ ที่ตามมาจากการเติบโตขึ้นของเมือง ปัญหามลพิษ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาอาชญากรรม บางลำพูจะเดินไปในทิศทางใด ร่วมวิเคราะห์ได้จากหนังสือเล่มนี้
  300 บาท

 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ผู้แต่ง : อำนาจ เจริญศิลป์
  เนื่องจากการเร่งรัดพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบันตามมา และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่มีเหลืออยู่อย่างถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่งมีอยู่หลายวิธี เช่น การออกกฎหมาย การวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากโครงการพัฒนาทั้งของภาครัฐบาลและภาคเอกชน
  300 บาท

  สินค้าหมด

 4. ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน

  ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน

  ผู้แต่ง : ยงยุทธ โอสถสภา และคณะ
  ประมวลสาระสำคัญเกี่ยวกับปุ๋ยและวิธีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืนรวม 21 บท ประกอบด้วยความรู้เรื่องดินกับการเกษตรยั่งยืน ประวัติการพัฒนาปุ๋ย การจำแนกปุ๋ย หลักการผลิตปุ๋ยเคมีและการใช้ปุ๋ยธาตุหลัก ธาตุรองและจุลธาตุ หลักการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก คุณค่าของปุ๋ยคอกและปุ๋ยพืชสด ประเภทของปุ๋ยชีวภาพและหลักการใช้ประโยชน์ การบำรุงดินในระบบเกษตรอินทรีย์ ความต้องการธาตุอาหารของพืชเศรษฐกิจ และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย ซึ่งประกอบด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้ปุ๋ย เทคนิคการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ และการใช้ปุ๋ยในการเกษตรแบบแม่นยำ
  380 บาท

 5. โลกร้อนกับภาคคมนาคมขนส่ง รายงานการวิจัยโครงการภาคคมนาคมขนส่งกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีเชียงใหม่ ปีที่ 2  Climate Change and Transportation Sector

  โลกร้อนกับภาคคมนาคมขนส่ง รายงานการวิจัยโครงการภาคคมนาคมขนส่งกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีเชียงใหม่ ปีที่ 2 Climate Change and Transportation Sector

  ผู้แต่ง : ดร.ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
  งานวิจัยชิ้นนี้เป็นจุดเริ่มที่ทำให้ผู้อ่านทุกคนมีบทบาทสำคัญในการรณรงค์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง และผลักดันให้มีทางเลือกในการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ และให้ภาครัฐยกเลิกโครงการขยายถนนหลายสายในเชียงใหม่ตามผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่
  300 บาท

 6. โลกร้อนกับประเทศไทย: รายงานการวิจัยโครงการภาคคมนาคมขนส่งกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย: กรณีเชียงใหม่

  โลกร้อนกับประเทศไทย: รายงานการวิจัยโครงการภาคคมนาคมขนส่งกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย: กรณีเชียงใหม่

  ผู้แต่ง : ดร.ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
  หนังสือเล่มนี้ศึกษาเกี่ยวกับโลกร้อนซึ่งมีปัจจัยจากภาคคมนาคมขนส่งในเมืองเชียงใหม่ที่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในเชียงใหม่ให้ดีขึ้น เน้นการสำรวจแผนและนโยบายด้านคมนาคมขนส่งของเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก
  300 บาท

 7. สารพิษรอบตัว

  สารพิษรอบตัว

  ผู้แต่ง : ไมตรี สุทธจิตต์
  ประมวลชนิด ประโยชน์ โทษ ของสารพิษในธรรมชาติรอบๆ ตัว และจากการสังเคราะห์ขั้นตอน ตลอดจนการแก้ไข บรรเทา รักษา อาการจากการได้รับสารพิษต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน อาทิ สารเคมีมาจากไหน สารเคมีที่ใช้ในบ้าน ทำอย่างไรให้ปลอดภัยจากสารเคมี สารที่เป็นอันตรายกับมนุษย์ ฯลฯ
  369 บาท

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

ต่อหน้า