ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

ธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. คำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย : การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์พฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์

  คำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย : การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์พฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์

  ผู้แต่ง : อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา
  คำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย เป็นเรื่องหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญ เนื่องจากในแต่ละท้องถิ่นพืชชนิดเดียวกันอาจเรียกชื่อไม่เหมือนกัน หรือพืชที่มีชื่อคล้ายคลึงกันแต่เป็นคนละชนิด สร้างความสับสนให้กับคนต่างถิ่นหรือแม้กระทั่งผู้คนในท้องถิ่นเอง และคำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทยยังสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่หรือจุดเด่นของพืชพรรณธรรมชาติของท้องถิ่นอีกด้วย ในแวดวงวิชาการนั้น แนวคิดการศึกษา “ภาษาศาสตร์พฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์” นอกจากจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางด้านไวยากรณ์คำและคำศัพท์ในภาษาท้องถิ่นแล้ว ยังสามารถนำไปสู่การขยายวงของภาษาศาสตร์ไปสัมพันธ์กับพฤกษศาสตร์และชาติพันธุ์วิทยา ซึ่งเป็นการบูรณาการของวิทยาหน่วยคำ ศัพทวิทยา อรรถศาสตร์ปริชาน หมวดหมู่ชีวภาพแบบอนุกรมวิธานพื้นบ้าน และชาติพันธุ์วิทยา ตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสาขาวิชาหรือแวดวงอื่นๆ ได้ เช่น มานุษยวิทยา เกษตรศาสตร์ และเภสัชศาสตร์
  420 บาท

 2. ฤดูใบไม้ผลิอันเงียบงัน : Silent Spring

  ฤดูใบไม้ผลิอันเงียบงัน : Silent Spring

  ผู้แต่ง : ราเชล คาร์สัน (Rachel Carson)
  ฤดูใบไม้ผลิอันเงียบงัน เป็นผลงานที่ประพันธ์ได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยสำนวนโวหารสละสลวย และความรู้สึกอันแรงกล้า จนทุกวันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือที่ทรงอิทธิพลที่สุดเล่มหนึ่งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ราเชล คาร์สัน เปิดโปงให้เห็นถึงการทำลายชีวิตสัตว์ป่า อันเป็นผลมาจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างกว้างขวางและทำลายทุกอย่างไม่เลือกหน้า เธอเล่าเรื่องราวของรังนกที่มีไข่แต่ไม่ฟักออกมา แม่น้ำที่ปลาตายลอยเป็นแพเพราะถูกสารพิษ เด็กๆ ที่พบจุดจบเพราะสารเคมีที่ได้รับการสุดดีว่าเป็นยาวิเศษที่ถูกฉีดพ่นไปทั่วประเทศอย่างไม่มีข้อจำกัด แม้จะเผชิญกับการโจมตีในสื่อมวลชน และความพยายามของอุตสาหกรรมเคมีที่ต้องการห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่ แต่หนังสือของราเชล คาร์สัน มีส่วนโดยตรงในการทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล และเป็นแรงบันดาลใจที่จุดประกายให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่
  360 บาท

 3. สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมกับรัฐธรรมนูญ

  สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมกับรัฐธรรมนูญ

  ผู้แต่ง : ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี
  หนังสือเล่มนี้มีที่มาจากโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “รัฐธรรมนูญการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม” สนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้เขียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อหาของสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันของประชาชนทุกภาคส่วนที่นับวันแต่จะต้องได้รับการเอาใจใส่จากภาครัฐมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดที่รัฐธรรมนูญทั่วโลกบัญญัติไว้เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน เนื้อหาบางส่วนของหนังสือเล่มนี้ปรากฏในรูปแบบของบทความ เรื่อง “การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” (2557) ตุลพาห และ เรื่อง “หลักและทฤษฎีสิ่งแวดล้อมในกฎหมายระหว่างประเทศ” (2558) วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผู้เขียนมีความมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้
  170 บาท

 4. แผ่นดินไหวที่ควรรู้

  แผ่นดินไหวที่ควรรู้

  ผู้แต่ง : มิชิโอะ ฮาชิซูเมะ ภาสกร ปนานนท์ และธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
  แผ่นดินไหวเป็นพิบัติภัยที่สังคมไทยมีความรู้และมีเหตุการณ์เกิดขึ้นน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่กลับเป็นพิบัติภัยที่คนไทยกลัวมากที่สุด ดังนั้น สังคมไทยควรมีหนังสือเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนทั่วไปและสาธารณชนได้ตระหนักรู้ถึงข้อเท็จจริงทางวิชาการด้านนี้ อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีความรู้เพียงพอ จะได้ไม่ตื่นตระหนกกับคำทำนายหรือข่าวลือต่างๆ ที่มักชอบอ้างถึงว่าจะเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในที่ต่างๆ ของประเทศไทยเป็นประจำ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงช่วยแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในอีกแนวทางหนึ่ง
  180 บาท

 5. หนึ่งเมล็ดพันธุ์ในมือเรา : สหกรณ์ผู้บริโภคเซคัตสึคลับ บทที่หนึ่ง

  หนึ่งเมล็ดพันธุ์ในมือเรา : สหกรณ์ผู้บริโภคเซคัตสึคลับ บทที่หนึ่ง

  ผู้แต่ง : อัตสึโนริ คาวามุระ และ มิโดริ ซากาคิดะ
  พวกเราแต่ละคนต่างสืบห่วงโซ่แห่งชีวิตมากจากพ่อแม่และบรรพบุรุษ มีเมล็ดพันธุ์เป็นของตนโดยเฉพาะ เมล็ดพันธุ์นั้นส่งข้ามรุ่นจากแม่สู่ลูก เป็นแคปซูลแห่งความหวังว่าจะแตกหน่อต่อไปในอนาคต ถึงเวลาแล้วที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์นั้นลงบนผืนดิน และรดน้ำให้งอกงาม เศรษฐกิจยุคปัจจุบันของพวกเรา โดยเฉพาะเศรษฐกิจการเงินนั้น ไม่สอดคล้องกับทรัพยากรทางธรรมชาติเอาเสียเลย…พวกเราต้องเปลี่ยนระบบสังคมที่ถือกันว่าเป็นสิ่งที่อธิบายตัวมันเองได้มายาวนาน หากบริเวณที่ผลิตกับบริเวณที่บริโภคยังคงถูกตัดขาดจากกันก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง การตั้งคำถามที่เซคัตสึคลับคิดมาตลอด ว่าพวกเราอยากเปลี่ยนสังคมให้เป็นอย่างไร ยิ่งเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้มากขึ้นทุกที “ในมือของแต่ละคน ต่างมี ‘หนึ่งเมล็ดพันธุ์’ อยู่ในนั้น ทุกวันนี้เป็นยุคที่ต้องหันกลับมาคิดว่า ท่ามกลางการดำรงชีวิตอย่างสมเป็นมนุษย์ของพวกเรา อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุด อย่าเพิ่งยอมแพ้ว่า ‘ทำอะไรไม่ได้’ ฉันเชื่อว่า หากก้าวออกมาเพียงหนึ่งก้าว เมล็ดพันธุ์นั้นจะแทงหน่อ เปิดประตูสู่โลกใหม่ให้กับเรา และหากการบริโภคเปลี่ยนไป เราจะเปลี่ยนการผลิตและการกระจายสินค้าได้แน่”
  270 บาท

 6. มิตรภาพต่างสายพันธุ์ (พิมพ์ครั้งที่ 7)

  มิตรภาพต่างสายพันธุ์ (พิมพ์ครั้งที่ 7)

  ผู้แต่ง : ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ
  รวมเรื่องเล่าชีวิตในธรรมชาติ วิถีการดำเนินชีวิตที่หลากหลาย น่าค้นหา ชวนหลงไหล ท่ามกลางความเป็นไปของสัตว์ป่า ความงดงามของธรรมชาติ ความสัมพันธ์ที่ลงตัว ระหว่างคนกับธรรมชาติ พบกับเรื่องราวที่จะทำให้คุณเข้าใจถึงชีวิตกับธรรมชาติ ที่ทั้งคมและบาดลึกถึงหัวใจเลยที่เดียว (หนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
  165 บาท

  สินค้าหมด

 7. มายาคติว่าด้วยสารกำจัดศัตรูพืชที่อ้างว่าปลอดภัย : The myths of safe pesticides

  มายาคติว่าด้วยสารกำจัดศัตรูพืชที่อ้างว่าปลอดภัย : The myths of safe pesticides

  ผู้แต่ง : อองเดร ลิว
  อุตสาหกรรมการเกษตรกระแสหลักที่อยู่บนฐานของสารเคมี กล่าวอ้างว่าสารสังเคราะห์สูตรผสมต่างๆ ที่วางขายเป็นยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช และยาฆ่าเชี้อรานั้น มีความปลอดภัยเมื่อใช้ตามวิธีที่ระบุไว้ แต่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนข้ออ้างนี้แท้จริงหรือไม่ ในเมื่อมีการค้นพบสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในร้อยละ 77 ของอาหารในสหรัฐอเมริกา การรู้ความจริงจึงเป็นสิ่งสำคัญ นักการเกษตรอินทรีย์ อองเดร ลิว ได้บุกบั่นสำรวจข้อมูลในวารสารวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความเชื่อถือในวงการ และนำเสนอให้เห็นว่า ข้ออ้างของบริษัทผู้ผลิตสารเคมีและของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลมิได้มีสาระอย่างที่ควร ลิวแปลคำศัพท์ทางเทคนิคเป็นภาษาของสามัญชน เพื่อที่จะสลายมายาคติที่กล่าวย้ำกันมากที่สุด 5 ประการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารกำจัดศัตรูพืช โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาลบล้าง เรียนรู้ความจริงที่อยู่เบื้องหลัง
  280 บาท

 8. ตะโกนก้องจากพงไพร : รวมผลงานและความคิดสืบ นาคะเสถียร (พิมพ์ครั้งที่ 10)

  ตะโกนก้องจากพงไพร : รวมผลงานและความคิดสืบ นาคะเสถียร (พิมพ์ครั้งที่ 10)

  ผู้แต่ง : สืบ นาคะเสถียร
  หนังสือที่รวบรวมผลงานและความคิดของ สืบ นาคะเสถียร ด้วยความที่เป็นผู้ที่ "รู้จริง" ในเรื่องของสัตว์ป่า ผืนป่า และธรรมชาติ และด้วยความเป็นผู้ที่ตรงต่อสิ่งที่รู้ คุณสืบ นาคะเสถียร ข้าราชการกรมป่าไม้ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา แจ่มแจ้ง และยังคงทันสมัยอยู่เสมอ ปัญหาความต้องการใช้ประโยชน์จากผืนป่า สัตว์ป่าแม้จะเปลี่ยนไปจากยุคสัมปทานป่าไม้เมื่อสิบกว่าปีก่อน ในปัจจุบันปัญหานั้นก็ยังดำรงอยู่ เป็นต้นว่า มีความต้องการนำบ้านของสัตว์ป่ามาเป็นแหล่งดึงดูดเม็ดเงินจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจะก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำผ่านป่าอนุรักษ์ การค้าสัตว์ป่าในรูปแบบแอบแฝง ตลอดจนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เป็นผลพวงมาจากอุทกภัยเมื่อปี 2553 ในรูปแบบของโครงการสร้างเขื่อน หรืออ่างเก็บน้ำในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อย่างกรณีเขื่อนแม่วงก์
  245 บาท

  สินค้าหมด

 9. สิ่งแวดล้อม-ระบบนิเวศสังคมที่ทุกคนควรรู้

  สิ่งแวดล้อม-ระบบนิเวศสังคมที่ทุกคนควรรู้

  ผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
  มุ่งเสนอความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศที่คนไทยควรรู้ด้วยคำศัพท์ด้านสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ โดยเฉพาะศัพท์ด้านนิเวศวิทยาสังคม มาอธิบายให้เข้าใจความคิดรวบยอดของคำ ซึ่งมีเนื้อหาสาระในตัวของมันเอง ขณะเดียวกัน หนังสือเล่มนี้ก็ทำหน้าที่เป็นพจนานุกรม อธิบายศัพท์ทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ท่านต้องการหาได้ นี่เป็นการศึกษานิเวศวิทยาสังคมในเชิงวิเคราะห์ ทั้งระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมทั้งระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม ฯลฯ จะทำให้เราเข้าใจสาเหตุ สภาพ และแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างหยั่งถึงรากลึกของปัญหา
  220 บาท

  สินค้าหมด

 10. ตามเหล่าซือไทยไปไต้หวัน เรียนรู้ปัญญาธรรมชาติกับครูเดชา ศิริภัทร

  ตามเหล่าซือไทยไปไต้หวัน เรียนรู้ปัญญาธรรมชาติกับครูเดชา ศิริภัทร

  ผู้แต่ง : นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
  ข้อเขียนของคุณนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว อันมีอนุสนธิจากการติดตามคุณเดชา ศิริภัทร ไปสอนวิธีการทำนาแบบใหม่ให้แก่ชาวนาไต้หวัน ไม่เพียงช่วงให้ผู้อ่านรับรู้ปัญหาของเกษตรกรรมสมัยใหม่ และเห็นถึงความสำคัญของเกษตรกรรมอินทรีย์แบบมูลนิธิข้าวขวัญแล้ว ยังกระตุ้นความสนใจให้ผู้อ่านอยากติดตามการสอนของคุณเดชาตามที่ต่างๆ และเรียนรู้ไปกับชาวนาไต้หวัน แม้ไม่มีประสบการณ์การทำนามาก่อน ก็เข้าใจได้ไม่ยาก (พระไพศาล วิสาโล) บทความของคุณนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว มีรายละเอียดทั้งเหตุการณ์ ข้อมูล และภาพถ่าย ที่ผมเอง ซึ่งเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์โดยตลอด ก็ยังอดแปลกใจไม่ได้ว่าตัวเองมองข้ามหรือหลงลืมเรื่องราวต่างๆ ไปมากมายหากไม่ได้รับการบันทึกไว้โดยนักเขียนสารคดีมืออาชีพอย่างคุณนิพัทธ์พร ก็คงจะไม่มีโอกาสเผยแพร่หรือถ่ายทอดให้ใครฟังได้ว่า ที่เดินทางไปสอนชาวนาไต้หวันนานเป็นเดือนนั้นไปทำอะไร และได้พบเห็นอะไรมาบ้าง (เดชา ศิริภัทร)
  195 บาท

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า