ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

ธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
ต่อหน้า
 1. การปลูกผักเพื่อการค้า

  การปลูกผักเพื่อการค้า

  ผู้แต่ง : ชาญณรงค์ รัตนพฤกษ์
  เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการปลูกผักเพื่อการค้าอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักกับผัก การวางแผนปลูกผัก ฤดูกาลที่เหมาะสม การเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ การเพาะเมล็ดและดูแลรักษาต้นกล้า การปรับปรุงดิน วิธีการปลูก การใส่ปุ๋ย ป้องกันกำจัดโรคและกำจัดแมลงศัตรู ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผัก
  130 บาท

 2. พืชกินได้ในป่าสะแกราช เล่ม 1

  พืชกินได้ในป่าสะแกราช เล่ม 1

  ผู้แต่ง : ทักษิณ อาชวาคม และคณะ
  พืชกินได้ในป่าสะแกราช มีอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิด ที่มีคนมาเก็บไปเพื่อบริโภคและเพื่อเป็นการค้า ซึ่งในจำนวนนี้หลายชนิดมีศักยภาพในการที่จะนำมาขยายพันธุ์และเพาะปลูกเพื่อบริโภคและเป็นการค้าต่อไป จากแนวความคิดที่ใช้ป่าเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งแม่พันธุ์จากป่ามาขยายพันธุ์และเพาะปลูกเพื่อบริโภคและเป็นการค้าเพื่อที่คนและป่าจะได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป
  250 บาท

 3. เทคโนโลยีสาหร่ายกับอนาคตการเกษตรของประเทศไทย

  เทคโนโลยีสาหร่ายกับอนาคตการเกษตรของประเทศไทย

  ผู้แต่ง : อาภารัตน์ มหาขันธ์
  หนังสือที่เผยแพร่ความรู้และผลงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในด้านเทคโนโลยีสาหร่ายกับการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้เป็นไปอย่างกว้างขวางโดยได้รับทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากสาหร่ายที่พัฒนาขึ้นโดย วว. และมีความตั้งใจในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
  100 บาท

 4. สาหร่าย... เพื่อนร่วมโลกที่ควรรู้จัก

  สาหร่าย... เพื่อนร่วมโลกที่ควรรู้จัก

  ผู้แต่ง : อาภารัตน์ มหาขันธ์
  นำเสนอความสำคัญของสาหร่ายที่มีต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งบทบาทของสาหร่ายในชีวิตประจำวันของเราแล้ว ที่สำคัญยังให้ความรู้เกี่ยวกับสาหร่ายกับปัญหาความเสื่อมสภาพทางชีวภาพของพื้นผิววัตถุ อาคารบ้านเรือน และสิ่งก่อสร้างๆ ตลอดจนแนวทางแก้ไข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยของโครงการวิจัย
  100 บาท

 5. สาส์นจากวารี

  สาส์นจากวารี

  ผู้แต่ง : มาซารุ เอะโมโตะ
  หนังสือที่นำเสนอุมมมองความคิดใหม่เกี่ยวกับน้ำที่มิใช่แค่ทรัพยากรของโลก หรือสารประกอบชนิดหนึ่ง หากแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงถึงชีวิตและจิตใจ จากผลงานวิจัยของ ดร.มาซารุ เอะโมโตะ (Dr.Masaru Emoto) ที่โด่งดังไปทั่วโลก และทำให้คนสนใจเรื่องคุณภาพของน้ำมากขึ้น
  360 บาท

  สินค้าหมด

 6. กินตามสี

  กินตามสี

  ผู้แต่ง : กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติ
  รวมหลากหลายข้อมูลสุขภาพดีๆ ที่มีในผักและผลไม้ที่จะทำให้คุณมองผักและผลไม้ในแง่มุมใหม่ ใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างง่ายๆ ตามความหมาย “กินตามสี” โดยแบ่งผักผลไม้ที่มีประโยชน์ออกเป็นสีต่างๆ พร้อมให้ข้อมูลของชื่อวิทยาศาสตร์ ส่วนต่างๆ ที่ใช้รับประทาน คุณค่าทางอาหาร และประโยชน์ต่อสุขภาพ
  250 บาท

  สินค้าหมด

 7. ยอดขาย
  Thailand BUTTERFLY GUIDE

  Thailand BUTTERFLY GUIDE

  ผู้แต่ง : เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์
  ผลงานของหนึ่งในผู้บุกเบิกกิจกรรมการดูผีเสื้อในเมืองไทย คุณเกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ ที่ใช้เวลาค้นคว้าและสะสมภาพถ่ายของผีเสื้อมานานหลายปี ครบถ้วนด้วยข้อมูลและภาพถ่ายผีเสื้อกว่า 500 ชนิด

  ราคาปกติ: 450 บาท

  ราคาพิเศษ : 338 บาท

 8. ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-กล้วยไทย

  ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-กล้วยไทย

  ผู้แต่ง : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
  สนุกกับคำถามนำความรู้เกี่ยวกับกล้วยไทยในทุกๆ ด้าน เช่น ลักษณะต้น ผล ใบ รู้จักกล้วยพันธุ์ต่างๆ คุณค่าของกล้วยจากใบจรดราก ทั้งทางด้านโภชนาการ และในประเพณี พิธีกรรมของไทย สำนวน ภาษิต เหมาะสำหรับอ่านเสริมความรู้สำหรับเยาวชน (รางวัลดีเด่น รักลูกอวอร์ด สำหรับเด็กวัย 10-12 ปี)
  150 บาท

 9. ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-ข้าวไทย

  ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-ข้าวไทย

  ผู้แต่ง : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
  สนุกกับคำถามนำความรู้เกี่ยวกับข้าวไทยในทุกๆ ด้าน เช่น คนไทยกินข้าวครั้งแรกเมื่อไหร่ พันธุ์ข้าวแบ่งเป็นกี่ประเภท ลักษณะและการเติบโตของต้นข้าว วิธีการปลูกข้าวและการเก็บเกี่ยวข้าว ความสำคัญของข้าวในประเพณีและพิธีกรรมของไทย สำนวน ภาษิต และเกมทดสอบความรู้ท้ายเล่ม (รางวัลดีเด่น รักลูกอวอร์ด สำหรับเด็กวัย 10-12 ปี)
  150 บาท

 10. ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-แมวไทย

  ชุด "ภูมิใจไทย" อาเซียน-แมวไทย

  ผู้แต่ง : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
  สนุกกับคำถามนำความรู้ เปิดโลกของแมววิเชียรมาศ แมวสีสวาด แมวศุภลักษณ์ บูรณาการความรู้ หลากหลายทั้งประวัติความเป็นมา ชีววิทยา ตำนาน ความเชื่อเกี่ยวกับภาษิต คำพังเพย พร้อมกิจกรรม เกม แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ท้ายเล่ม
  150 บาท

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
ต่อหน้า