ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

กฎหมาย

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
ต่อหน้า
 1. สนุกกับกฎหมาย ภาค 3

  สนุกกับกฎหมาย ภาค 3

  ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์
  ผลงานต่อเนื่องจากสนุกกับกฎหมาย และสนุกกับกฎหมาย ภาค 2 ซึ่งได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัว พร้อมทั้งคดีตัวอย่างที่แฝงแง่คิดสอนใจ เช่น คดีข่มขืนอาจรอดคุก พ่อค้าแผงลอยฟ้อง กทม. ชาวบ้านจับคนร้าย...ตายฟรี ลักสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ มายอมความกันดีกว่า ฯลฯ
  160 บาท

 2. แม่อมกิ ชีวิตแห่งผืนป่ากับมายาคติในกระบวนการยุติธรรม

  แม่อมกิ ชีวิตแห่งผืนป่ากับมายาคติในกระบวนการยุติธรรม

  ผู้แต่ง : สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
  รวบรวมเรื่องราวการต่อสู้คดีของหญิงชายชาวกะเหรี่ยงสองคนแห่งบ้านแม่อมกิ ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ที่ดำรงชีวิตด้วยวิถีดั่งเดิม ยังชีพด้วยการทำไร่หมุนเวียน แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมแล้วฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาล ในข้อหาบุกรุก ทำลายป่าสงวนแห่งชาติ เรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่ต้นจนถึงช่วงท้ายของคดี มีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในคดี และ เพิ่มเติมความเห็นและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับคดีนี้ เพื่อคดีแห่งบ้านแม่อมกิเป็นกรณีศึกษา และนำไปสู่การผลักดันให้กระบวนการยุติธรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
  180 บาท

 3. คดียุบพรรคประชาธิปัตย์ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยส่วนตน ฉบับสมบูรณ์

  คดียุบพรรคประชาธิปัตย์ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยส่วนตน ฉบับสมบูรณ์

  ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์ ศรัญญา วิชชาธรรม
  คดีประวัติศาสตร์การเมืองที่สำคัญเล่มหนึ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการชี้ชะตาของที่ศาลรัฐธรรมนูญ ว่าพรรคประชาธิปัตย์ พรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดจะถึงกาลอวสานดังเช่นพรรคอื่นๆ หรือไม่? รายละเอียดเนื้อหาที่สมบูรณ์จากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการรัฐธรรมนูญ พร้อมความเห็นของ 2 ตุลาการที่ให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์ สรุปประเด็นพิจารณาคดีของศาล ข้อกล่าวหาของ กกต. (ผู้ร้อง) ข้อต่อสู้ของพรรค "ปชป." (ผู้ถูกร้อง) ฯลฯ
  195 บาท

 4. บนเส้นทางสู่ผู้พิพากษา

  บนเส้นทางสู่ผู้พิพากษา

  ผู้แต่ง : สาโรจน์ เกษมถาวรศิลป์
  นำเสนอเรื่องราวของ “สถาบันศาล” สถานที่ที่ได้บ่มเพาะ “ผู้พิพากษา” ที่สืบทอดกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า กล่าวถึงการก้าวสู่เส้นทางการเป็นผู้พิพากษาตั้งแต่การเรียน การเข้ารับราชการ ประสบการณ์การทำงาน และผลการพิจารณาคดีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ การแปลวรรณกรรมจากภาษาต่างประเทศรวมทั้งข้อควรรู้อื่นๆ สำหรับผู้ใฝ่ฝันก้าวสู่การเป็นผู้พิพากษาอย่างแท้จริง
  130 บาท

 5. ถาม-ตอบ กฎหมายลักษณะครอบครัว พร้อมด้วยคำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ.๒๕๔๐-ปัจจุบัน

  ถาม-ตอบ กฎหมายลักษณะครอบครัว พร้อมด้วยคำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ.๒๕๔๐-ปัจจุบัน

  ผู้แต่ง : สุพจน์ กู้มานะชัย
  หนังสือถาม-ตอบกฎหมายลักษณะครอบครัว เล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาในทุกๆ ภาคส่วน อาทิ ภาค 1 แนวถาม-ตอบกฎหมายลักษณะครอบครัวเชิงบรรยาย เช่น การสมรส บิดามารดาและบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดู เป็นต้น ภาค 2 แนวถาม-ตอบกฎหมายลักษณะครอบครัวเชิงอุทาหรณ์ (ปัญหาตุ๊กตา) และภาคผนวก รวมคำพิพากษาฎีกาลักษณะครอบครัว ปี พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน เพื่อให้ทันสมัยและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้อ่าน ผู้สนใจทั่วไป
  180 บาท

  สินค้าหมด

 6. คำอธิบาย พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑

  คำอธิบาย พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑

  ผู้แต่ง : ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
  คำอธิบายและสาระสำคัญพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 เล่มนี้เป็นการเขียนเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะผู้ประกอบการได้ดำเนินธุรกิจได้ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักป้องกันคุ้มครองสิทธิของตนเองไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ
  200 บาท

 7. ย่อหลักกฎหมายแรงงาน

  ย่อหลักกฎหมายแรงงาน

  ผู้แต่ง : วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
  กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความเคลื่อนไหว ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถนำไปใช้บังคับได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปัจจุบันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น อันทำให้มีการออกกฎหมายแรงงานฉบับใหม่อีกหลายฉบับ
  360 บาท

  สินค้าหมด

 8. ทำอย่างไรเมื่อไปอำเภอ

  ทำอย่างไรเมื่อไปอำเภอ

  ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์ และเพื่อน
  รวบรวมเรียบเรียงทุกวิธีปฎิบัติตน ทุกขั้นตอนการเตรียมตัว ทุกเรื่องที่ต้องรู้ทัน ทุกข้อกฎระเบียบที่ต้องรู้จริงเมื่อต้องไป แจ้งเกิด แต่งงาน ปลูกบ้าน ทำบัตรประชาชน สมาคม มูลนิธิ รับรองบัตร รวมถึงทุกข้อร้องเรียน และเรื่องต่างๆ ที่ข้องเกี่ยวกับงานราชการที่อำเภอหรือสำนักงานเขต ฉบับจัดเต็มตั้งแต่เริ่มต้นการเตรียมตัว เตรียมเอกสาร ขั้นตอนต่างๆ ในแต่ละเรื่องที่ต้องไปติดต่อราชการที่อำเภอหรือสำนักงานเขต
  170 บาท

 9. ทำอย่างไรเมื่อไปศาล

  ทำอย่างไรเมื่อไปศาล

  ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์ และเพื่อน
  คู่มือเพื่อการเดินทางไปติดต่อราชการที่ศาล ฉบับรู้ลึก รู้จริง รู้ทันทุกขั้นตอนในการเตรียมตัวไปศาลอย่างสมบูรณ์เเบบ ทุกเรื่องที่ต้องรู้จริงเเบบไหน ทุกข้อกฎหมายที่ต้องรู้ทันอย่างเข้าใจ เเละรวมคำถามคำตอบเกี่ยวกับกฎหมายทุกรูปแบบที่ประชาชน คนทั่วไป เเละท่านที่สนใจ จำเป็นต้องใช้เมื่อต้องไปติดต่อราชการศาล
  170 บาท

 10. รู้กฎหมายไม่เสียเหลี่ยม

  รู้กฎหมายไม่เสียเหลี่ยม

  ผู้แต่ง : มงคล โอภาสมงคลชัย
  หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของ "เหยื่อ" ที่ถูกกลุ่มสิบแปดมงกุฏใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อเอาทรัพย์สิน มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ท่านทราบในรูปแบบของเรื่องเล่า เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้คุณเสียเหลี่ยม หรือตกเป็นเหยื่อรายต่อไปของจิ้งจอกสังคมทั้งหลาย ด้วยการเรียนรู้เท่าทันสารพัดกลโกงของเหล่ามิจฉาชีพ ผ่านเรื่องจริงสุดฮา แต่แฝงด้วยสาระ ไม่เน้นภาษากฎหมาย เขียนโดยทนายความมืออาชีพ
  125 บาท

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
ต่อหน้า