ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

ภาษาศาสตร์

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า
 1. ร้อยเรียงเคียงปัญญา เรียนรู้ภาษาจากวัฒนธรรมจีน

  ร้อยเรียงเคียงปัญญา เรียนรู้ภาษาจากวัฒนธรรมจีน

  ผู้แต่ง : ดร.นริศ วศินานนท์
  เรียนรู้ภาษาจีนผ่านวัฒนธรรมต่างๆ ของจีน ที่สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมจีนอันสัมพันธ์กับการแสดงออกในภาษา
  220 บาท

 2. ศัพท์ในวงการปุ๋ย

  ศัพท์ในวงการปุ๋ย

  ผู้แต่ง : ยงยุทธ โอสถสภา
  ประมวลศัพท์ที่ควรทราบเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ทุกประเภท เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมี ปูน สารปรับสภาพดินและการปรับปรุงบำรุงดิน รวม 715 คำ พร้อมทั้งศัพท์บัญญัติภาษาไทย และคำอธิบายด้วยภาษาง่ายๆ
  130 บาท

 3. พิสมัยในเขียน

  พิสมัยในเขียน

  ผู้แต่ง : เพชรยุพร บุรณ์สิริจรุงรัฐ
  ศิลปะทุกชนิดต้องอาศัยความชำนาญไม่ปรากฏตำราใดที่จะสอนถึงกฎเกณฑ์อันลี้ลับและลึกซึ้งนั้นได้อย่างแน่นอนตายตัว ต้องอาศัยไหวพริบ ประสบการณ์ จิตวิญญาณของผู้เขียน ศิลปะในการเขียน จึงต้องใช้เวลาบ่มเพาะและฝึกฝนจากประสบการณ์อันยาวนาน หนังสือเล่มนี้จะเล่าขานที่มาที่ไปของกลยุทธ์การเข้าสู่อาชีพนักเขียน ด้วยการถ่ายทอดวิธีคิด วิธีเขียนแบบง่ายๆ ไม่ซ้ำความคิดใคร ในรูปแบบ “ความรู้คู่ความบันเทิง – Edutainment” ที่เจ้าตัวถนัดอย่างหมดเปลือก
  250 บาท

 4. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน : เอเชียปริทัศน์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

  ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน : เอเชียปริทัศน์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

  ผู้แต่ง : มนธิรา ราโท และคณะ
  นำเสนอผลงานทางวิชาการในประเด็น "ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน" เพื่อตอบรับกระแสของการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ที่ผ่านมากระแสความสนใจของสื่อกระแสหลัก มักมุ่งไปที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ส่วนเสาหลักที่ถูกหลงลืมมากที่สุดคงเป็นเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอันที่จริงแล้วควรได้รับความสนใจมากกว่านี้หรือให้ความสำคัญลำดับต้นๆ
  150 บาท

 5. ภาษากับการเมือง / ความเป็นการเมือง : Language and Politics / The Political (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ภาษากับการเมือง / ความเป็นการเมือง : Language and Politics / The Political (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ผู้แต่ง : ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
  หนังสือเล่มนี้เป็นงานวิชาการสำคัญที่นำเสนอและอธิบายเนื้อหาและทฤษฎีของบรรดานักคิดแนววิพากษ์อันจัดอยู่ในฝ่ายสำนักหลังสมัยใหม่ได้อย่างลึกซึ้งและรอบด้าน เป็นการวางหมุดหมายที่สำคัญต่อพัฒนาการของการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในสังคมไทย ให้ก้าวทันและร่วมส่วนในการวิเคราะห์ค้นคว้าและวิพากษ์เรื่องของการเมืองอย่างไม่หยุดนิ่งหรือจมปลักในวังวนแห่งความล้าหลัง
  480 บาท

 6. ดรรชนีจารึกล้านนา ภาค ๑ ชื่อและตำแหน่งบุคคล

  ดรรชนีจารึกล้านนา ภาค ๑ ชื่อและตำแหน่งบุคคล

  ผู้แต่ง : ฮันส์ เพนธ์ และเพื่อน
  ดรรชนีชื่อและตำแหน่งบุคคลถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ เป็นหนังสือที่มีเป้าหมายเพื่อบันทึกเวลาและสถานที่ของบุคคลสำคัญในอดีต ตามที่ปรากฏอยู่ในจารึกของล้านนา การบันทึกชื่อและตำแหน่งบุคคลกำหนดไว้อย่างกว้างๆ นอกจากบันทึกชื่อและตำแหน่งบุคคลแล้วจะบันทึกสถานที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ทำงาน (เช่น วัดที่พระภิกษุประจำอยู่) อาชีพ (เช่น ช่างเหล็ก) หรือประเภทของงานในราชการ (เช่น งานเอกสาร “หนังสือ”) ด้วย เรียกว่าบันทึกเป็น “แม่คำ” และ “ลูกคำ” ทั้งสองคำบันทึกนี้ประกอบด้วย 3 บรรทัด ตัวอย่างเช่น ข้าราชการคนหนึ่ง ชื่อ พันหนังสือแก้ว อยู่บ้านป่างิ้ว
  350 บาท

 7. นามานุกรมพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย

  นามานุกรมพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย

  ผู้แต่ง : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
  รวบรวมรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย โดยภัณฑารักษ์และนักวิชาการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่งทั้งของราชการและเอกชน ซึ่งมีพิพิธภัณฑสถานทั้งสิ้น 486 แห่ง จาก 76 จังหวัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่ในแวดวงพิพิธภัณฑสถาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป
  250 บาท

 8. พจนานุกรรมจีน-ไทย ฉบับทันสมัย

  พจนานุกรรมจีน-ไทย ฉบับทันสมัย

  ผู้แต่ง : อ๋อง เทา จิน
  “พจนานุกรม จีน-ไทย” ฉบับทันสมัย เล่มนี้ รวบรวมคำศัพท์โดยเรียบเรียงด้วยคำเดี่ยว กลุ่มคำ และวลี เรียงลำดับตัวอักษร A-Z ในเสียงพินอิน และเรียงตามวรรณยุกต์เสียง 1 ถึงเสียง 4 ในกรณีที่เสียงพินอินนั้นมีคำศัพท์หลายตัว จะเรียงตามจำนวนขีดของตัวอักษรจีน เนื้อหากล่าวถึง วิธีการใช้พจนานุกรม ตารางการสะกดเสียงพินอินในภาษาจีน ตารางลำดับราชวงศ์ของจีนตามคริสต์ศักราช ตารางแสดงชื่อหมวดนำที่ใช้ประกอบในอักษรจีน และดัชนีพยางค์เสียงตามการสะกดเสียงภาษาจีน
  700 บาท

 9. อันเนื่องมาแต่พจนานุกรมคำเก่าในภาษาไทย ฉบับชะเลยสัก

  อันเนื่องมาแต่พจนานุกรมคำเก่าในภาษาไทย ฉบับชะเลยสัก

  ผู้แต่ง : วินัย พงศ์ศรีเพียร และคณะ
  หนังสือประกอบพจนานุกรมโดยให้เป็นแหล่งรวมผลงานค้นคว้าเกี่ยวกับภาษาไทยโบราณ โดยเฉพาะในด้านนิรุกติประวัติของคำเก่าที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลี สันสกฤต เท่าที่พอจะทำได้ทันในช่วงระยะเวลาที่จำกัด ผลงานค้นคว้าที่นำมาพิมพ์ไว้ คือ คำบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย, คำยืมบาลีสันสกฤตในกฎหมายตราสามดวง หลักไชย และกฎหมายลิลิต, สรรพนามในภาษาไทย, สำนวนเก่าที่หายไปหรือกำลังจะหายไปในภาษาไทย
  350 บาท

 10. ภาษาผู้ไท เพื่อสุขภาพ ผู้ไท-ไทย-อังกฤษ

  ภาษาผู้ไท เพื่อสุขภาพ ผู้ไท-ไทย-อังกฤษ

  ผู้แต่ง : ธัญญลักษณ์ ไชยสุข มอลเลอร์รพ และคณะ
  ภาษาผู้ไทมักถูกอธิบายว่าเป็นภาษาที่คล้ายคลึงกับภาษาลาวและไทย อาจมีคำศัพท์แตกต่างกันเล้กน้อย แต่ความเป็นจริงแล้ว ภาษาผู้ไท มีความแตกต่างจากลาวและไทยทั้งคำศัพท์ เสียงวรรณยุกต์ การออกเสียง และการเรียงประโยค ซึ่งคนที่ไม่เคยใกล้ชิดกับคนผู้ไทมักฟังไม่เข้าใจ หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางในสื่อสารและช่วยกระตุ้นให้เห็นคุณค่าร่วมกันอนุรักษ์ภาษาผู้ไทไว้ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวัน
  275 บาท

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
ต่อหน้า