ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

ชีวประวัติ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
 1. หนังสือที่รฦกเนื่องในการพระราชทานเพลิงศพ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ (ชุด 4 เล่ม)

  หนังสือที่รฦกเนื่องในการพระราชทานเพลิงศพ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ (ชุด 4 เล่ม)

  ผู้แต่ง : ครอบครัววิริยะพันธุ์
  ที่รฦกเนื่องในการพระราชทานเพลิงศพ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ และนางประไพ วิริยะพันธุ์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ และเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันอังคารที่ 4 กันยายน 2544 รวบรวมประวัติชีวิต ผลงาน ของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ พร้อมภาพถ่าย ลายเส้นแนวคิดและผลงานในเมืองโบราณ บางปู ปราสาทสัจธรรม และพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
  1,950 บาท

  สินค้าหมด

 2. ฟื้นความหลัง เล่ม 1-4 (พิมพ์ครั้งที่ 4)

  ฟื้นความหลัง เล่ม 1-4 (พิมพ์ครั้งที่ 4)

  ผู้แต่ง : เสฐียรโกเศศ
  ฟื้นความหลัง นับเป็นนฤมิตรกรรมชิ้นสุดท้ายที่พระยาอนุมานราชธน หรือ เสฐียรโกเศศได้ฝากไว้ หนังสือชุดนี้เขียนขึ้นในช่วงปลายชีวิตของท่าน แม้มิได้กล่าวถึงอัตชีวประวัติของท่านเท่าใดนัก แต่ได้บอกเล่าเกร็ดเกี่ยวกับสภาพบ้านเมือง และความเป็นอยู่ของผู้ตนที่เคยอยู่ร่วมสมัยกับท่าน พระยาอนุมานราชธน เป็นสามัญชนคนแรกที่ได้รับยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อคราวครบศตวรรษชาตกาลของท่าน เมื่อปี พ.ศ.2531 และเป็น 1 ใน 100 เล่ม หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน
  1,200 บาท

  สินค้าหมด

 3. ๑๑๑ ปี ฯพณฯ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา "เชษฐบุรุษ" ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๑

  ๑๑๑ ปี ฯพณฯ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา "เชษฐบุรุษ" ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๑

  ผู้แต่ง : ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ และคณะ
  ชีวประวัตินับตั้งแต่การต่อสู้ชีวิตในช่วงปฐมวัย จนถึงบั้นปลายในวันสุดท้ายของชีวิต รวบรวมจากเอกสารหลักฐานต่างๆ อย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งมิติด้านการเมืองการปกครอง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบทสัมภาษณ์ โอวาท คติพจน์ คำปราศรัย และอีกหลายแง่มุมทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระยาพหลฯ ที่คนไทยทุกคนควรรู้ เช่นเบื้องหลังกรณี 24 มิถุนายน 2475 การยึดอำนาจและบทบาทในทางประวัติศาสตร์ กำเนิดเพลงชาติไทยและเพลงที่มีความเกี่ยวพันกับคณะราษฎร เบื้องหลังการเป็นหัวหน้าคณะราษฎร การสอบสวนหลวงประดิษฐ์มนูธรรม สุนทรพจน์ที่พระยาพหลฯ กล่าวในที่ประชุมคณะร่วมก่อการ ในการวางหมุดกำเนิดรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2479 เวลาบ่าย และอื่นๆ อีกมากมาย
  1,500 บาท

 4. "ไปเมืองนอกครั้งแรก ร.ศ.๑๑๘"

  "ไปเมืองนอกครั้งแรก ร.ศ.๑๑๘"

  ผู้แต่ง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ทรงเป็นพระราชโอรสพระชันษายืนที่สุดในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อสิ้นพระชนม์ ทรงดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลปัจจุบัน พระนิพนธ์เล่มนี้ทรงนิพนธ์ขึ้นในระหว่างที่ถูกจองจำ ณ เรือนจำกลางบางขวาง หลังจาก “ศาลพิเศษปี พ.ศ.2481” มีคำตัดสินจำคุกพระองค์เป็นเวลา 5 ปี
  1,000 บาท

 5. สมุดพระรูป พระราชโอรสและพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)

  สมุดพระรูป พระราชโอรสและพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)

  ผู้แต่ง : หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา รังสิต
  หนังสือลำดับราชสันตติวงศ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มเดียวที่แสดงลำดับศักดิ์ราชสกุลวงศ์จนถึงชั้นที่ 3 (ราชนัดดา) พร้อมทั้งมีรูปประกอบบรรยายพระอิสริยยศและพระประวัติย่อของเจ้านายสายรัชกาลที่ 4 รวมทั้งสิ้น 27 มหาสาขา อีกทั้งยังได้รวบรวมพระบรมรูปและพระรูปหลากหลายไว้ท้ายเล่ม
  1,000 บาท

 6. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  ผู้แต่ง : ทศพล จังพานิชย์กุล
  รวมพระประวัติ พระจริยวัตร พระปรีชาสามารถ พระเมตตากรุณา ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร เจริญ คชวัตร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ประมุขแห่งสังฆมณฑลไทย อันส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและในโลกนี้อย่างสถิตวัฒนาสถาพร
  1,500 บาท

 7. พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย

  พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย

  ผู้แต่ง : กรมศิลปากร
  เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพุทธศักราช 2549 และในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในพุทธศักราช 2550 คณะกรรมการดำเนินงานวันอนุรักษ์มรดกไทยมีความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติขึ้น พร้อมกันนี้ได้จัดพิมพ์หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” เป็นที่ระลึก เพื่อประมวลพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนที่กรมศิลปากรได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิการจากพระบรมราชวินิจฉัยและแนวพระราชดำริต่างๆ ตลอดจนผลงานส่วนที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทสนองพระมหากรุณาธิคุณ
  1,200 บาท

  สินค้าหมด

 8. สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรอบ ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์

  สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรอบ ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์

  ผู้แต่ง : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
  เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางครองสิริราชสมบัติ 60 ปี คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ได้พิจารณาเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐจัดพิมพ์หนังสือที่มีคุณค่าเกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 13 รายการ ประกอบด้วย หนังสือที่ประมวลความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในเชิงกฎหมาย รัฐสภาตลอดระยะเวลา 60 ปี ในรัชสมัย เศรษฐกิจพอเพียง งานศิลปะไทยอันเป็นมรดกของแผ่นดิน ชาดกและพุทธประวัติ
  1,800 บาท

  สินค้าหมด

 9. ปรีดิฉายาลักษณ์ Photo that brighten our days

  ปรีดิฉายาลักษณ์ Photo that brighten our days

  ผู้แต่ง : เอนก นาวิกมูล ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
  สมุดภาพประวัติศาสตร์ จดจารึกร่องรอยแห่งกาลเวลา ผ่านปกนิตยสารและหนังสือเก่าอันทรงคุณค่า
  1,200 บาท

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า