ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

ชีวประวัติ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
 1. ๑๐๐ ปี ชาตกาล หลักธรรมและคำสอน หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  ๑๐๐ ปี ชาตกาล หลักธรรมและคำสอน หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

  ผู้แต่ง : สถาบันบันลือธรรม
  รวบรวมหลักธรรมและคำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ พระผู้มีเเต่ให้ เสียสละทุกลมหายใจเข้าออกอุทิศตนเพื่องานของศาสนา เป็นพระภิกษุรูปเเรกที่เดินทางไปเผยเเพร่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรปเเละอเมริกา จนเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยเเละชาวต่างประเทศ ในฐานะปาฐกถาธรรมที่เป็นต้นเเบบการยืนเทศนาพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดา
  200 บาท

 2. เลอ คอร์บูซิเยร์ สถาปนิกผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20

  เลอ คอร์บูซิเยร์ สถาปนิกผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20

  ผู้แต่ง : ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์
  ประมวลเรื่องราวชีวิต แนวคิด และผลงานสำคัญของ เลอ คอร์บูซิเยร์ "สถาปนิกผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20" ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต การศึกษาทั้งในโรงเรียนและด้วยตนเอง การแสวงหาแรงบันดาลใจ ความช่างสังเกตในปรากฏการณ์ธรรมชาติ การกลั่นกรองออกมาเป็นความคิดเชิงทฤษฎี ผังเมือง งามออกแบบและการต่อยอดความคิด
  190 บาท

  สินค้าหมด

 3. พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 9)

  พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 9)

  ผู้แต่ง : อุดม เชยกีวงศ์
  ราชวงศ์จักรี เป็นราชวงศ์ที่ปกครองประเทศไทยต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พระนามเดิม ทองด้วง ทรงสืบเชื้อสายมาจากตระกูลขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยา) ทรงสถาปนาราชวงศ์ โดยการปราบดาภิเษกเมื่อ พ.ศ.2325 ยุคของราชวงศ์นี้เรียกว่า "ยุครัตนโกสินทร์" กรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของไทย มีพระมหากษัตริย์ปกครองจนถึง ปัจจุบันรวมแล้ว 9 พระองค์ ซึ่งทุกพระองค์ล้วนมีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศชาติบ้านทั้งสิ้น ควรแก่ การที่ต้องจารึกไว้เป็นอนุสรณ์
  240 บาท

 4. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต) เพชรน้ำเอกแห่งพุทธจักรโลก (สมเด็จฯ รูปสุดท้ายในรัชกาลที่ 9)

  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต) เพชรน้ำเอกแห่งพุทธจักรโลก (สมเด็จฯ รูปสุดท้ายในรัชกาลที่ 9)

  ผู้แต่ง : สัมพันธ์ ก้องสมุทร
  ฉายา "ปยุตฺโต" พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต เป็นปราชญ์รูปหนึ่งที่โลกยกย่องว่า "เพชรน้ำเอกแห่งพุทธจักรโลก" ท่านไม่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยใดๆ ในต่างประเทศเลย ศึกษาพุทธธรรมหรือภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่สามารถเขียนตำราทางวิชาการพุทธศาสนาระดับชาติ และระดับโลก เรื่องราวอันทรงคุณค่าของท่าน ได้ถูกเรียบเรียงไว้อย่างดีแล้วในหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ประกาศแก่ชาวพุทธและอนุชนในปัจจุบันและอนาคต ได้เป็นแบบอย่างสังฆบูชาแก่พระมหาเถรผู้ทรงคุณอันประเสริฐตลอดไป
  380 บาท

 5. ตามรอยพระบาทราชาโพธิสัตวธรรม (พระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ 9)

  ตามรอยพระบาทราชาโพธิสัตวธรรม (พระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ 9)

  ผู้แต่ง : วรทัศน์ วัชรวลี
  นักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายต่างประกาศเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชว่า "ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์" ในขณะที่พระผู้ปฎิบัติดีปฏิบัติชอบต่างมองดู 70 ปีแห่งพระราชจริยวัตรของพระองค์ว่า "พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้คือพระโพธิสัตว์" ตามรอยพระบาทราชาโพธิสัตวธรรม ที่ถืออยู่ในมือของท่านทั้งหลายกำลังจะบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คือปรากฏการณ์กฤษดาภินิหารแห่งราชจักรีวงศ์ ของกรุงรัตนโกสินทร์
  350 บาท

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า