ภาษา :
Rimkhobfa Books Online Store.
0 บาท

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Connect with Facebook
LiveZilla Live Help
ค้นหาภายในไซต์
Return to Previous Page

ชีวประวัติ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า
 1. ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ เล่ม ๕

  ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ เล่ม ๕

  ผู้แต่ง : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
  รวบรวมและเรียบเรียงประวัติผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะเพื่อการเผยแพร่เกียรติประวัติของท่านผู้มีความรู้ความสามารถผลงานศิลปวิทยาการต่างๆ หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 5 ซึ่งมีประวัติผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น 27 ท่าน
  200 บาท

 2. ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ เล่ม 6

  ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ เล่ม 6

  ผู้แต่ง : สถาพร ดงขุนทศ
  ศิลปวิทยาการอันทรงคุณค่าแขนงต่างๆ ของไทยที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน เป็นผลงานสร้างสรรค์ของบรรพชนมาตั้งแต่สมัยโบราณ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยประเทศ มีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามเป็นของตนเอง นับว่าบุคคลเหล่านั้นได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสมควรจะได้รับการบันทึกเกียรติคุณไว้ และเนื่องจากบรรพชนผู้สร้างสรรค์ผลงานบางท่านได้ล่วงลับไปแล้ว กรมศิลปากรจึงได้รวบรวมและเรียบเรียงประวัติผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะแขนงต่างๆ จัดพิมพ์เผยแพร่โดยจัดพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ.2521
  320 บาท

 3. ๒๐๐ ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท : พระกรณียกิจด้านการแพทย์แผนไทย

  ๒๐๐ ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท : พระกรณียกิจด้านการแพทย์แผนไทย

  ผู้แต่ง : พรทิพย์ เติมวิเศษ (บรรณาธิการ)
  จัดพิมพ์ขึ้นในวาระครบ 200 ปี วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ภายใต้โครงการเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ประจำปี 2551-2552 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิทเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในสาขาปราชญ์และกวี (Scholar & Poet) เนื้อหาในเล่มเป็นพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์แผนไทย คือ การกำกับราชการหมอ บทบาทในฐานะแพทย์หลวง และด้านส่งเสริมการศึกษา นอกจากนี้ยังมีตำราสรรพคุณยาฉบับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท พร้อมภาพประกอบอีกจำนวนมาก
  350 บาท

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

ตาราง รายการ

ต่อหน้า